250 millioner til å digitalisere helsetjenester

250 millioner kroner skal gå til å digitalisere helse- og omsorgstjenester, foreslår regjeringen i statsbudsjettet for neste år.

- Vi må ha større ambisjoner for enkle brukervennlige helsetjenester til innbyggerne. Dette bidrar helseteknologiordningen med, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).📸: Ole Berg-Rusten / NTB
- Vi må ha større ambisjoner for enkle brukervennlige helsetjenester til innbyggerne. Dette bidrar helseteknologiordningen med, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).📸: Ole Berg-Rusten / NTB Vis mer

Digitaliseringen skal gjøre helse- og omsorgstjenester mer tilgjengelige og brukervennlige.

150 millioner kroner skal gå til en ny helseteknologiordning og 100 millioner skal brukes til videre utvikling av digital samhandling i helse- og omsorgssektoren. Regjeringen legger til grunn en ramme på 1,25 milliarder kroner over seks år for å gjennomføre tiltakene.

Større ambisjoner

– Vår felles helsetjeneste er avhengig av gode digitale løsninger, at nye løsninger tas raskt i bruk og at pasienter og brukere opplever tjenestene som tilgjengelige og oppdaterte. Vi må ha større ambisjoner for enkle brukervennlige helsetjenester til innbyggerne. Dette bidrar helseteknologiordningen med, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Helseteknologiordningen skal gi kommunene drahjelp til å investere og ta i bruk helseteknologi.

Ordningen blir administrert gjennom Helsedirektoratet, og det vil bli mulig for kommuner å søke om tilskudd i løpet av høsten 2023.