20 prosent kvinner på norske konferanser: - På ingen måte godt nok

Kvinneandelen blant talerne er alt for lav, mener Confrere-CTO og kvinnenettverket ODA.

Techkonferanser er viktige arenaer for å synliggjøre gode rollemodeller i bransjen, mener Jane Xia, styremedlem i nettverket ODA. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke
Techkonferanser er viktige arenaer for å synliggjøre gode rollemodeller i bransjen, mener Jane Xia, styremedlem i nettverket ODA. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke Vis mer

- Vi skal ikke være fornøyd med tallene. Det gjenstår mye arbeid for å sikre et større kjønnsmangfold på teknologikonferanser, sier Jane Xia, styremedlem i nettverket ODA - som er Nordens ledende nettverk for kvinner i tech-bransjen, til kode24.

kode24 har telt hvor mange kvinner som holdt presentasjoner på tre av de store utviklerkonferansene i Norge i fjor, basert på talerlistene på nett:

  • På JavaZone var 19 av 133 kvinner, som gir en kvinneandel på 14 prosent.
  • På Software 2021 var 27 av 73 kvinner, som gir en kvinneandel på 37 prosent.
  • På NDC Oslo var 20 av 122 kvinner, som gir en kvinneandel på 16 prosent.

Totalt sett gir dette en kvinneandel på 20 prosent.

Må skjerpe seg

Xia trekker fram ODAs årlige konferanse «Inspirasjonsdagen» som et eksempel på at det er mulig å ha god kjønnsmangfold blant foredragsholderne.

- Techkonferanser er viktige arenaer for å synliggjøre gode rollemodeller i bransjen. På Inspirasjonsdagen står teknologi, ledelse, inspirasjon og det å bygge nettverk på tvers av bransjen i hovedfokus. Og på denne dagen er vi opptatt av å vise til kjønnsmangfold blant foredragsholderne.

Jane Xia, styremedlem i nettverket ODA. 📸: Privat
Jane Xia, styremedlem i nettverket ODA. 📸: Privat Vis mer

Xia oppfordrer konferansene til å være mer bevisst på mangfold blant talerne under arrangementet.

Samtidig sier hun at kvinneandelen samsvarer med andelen kvinner som velger teknologiutdanning i Norge. Ifølge henne selv har hun i anledning intervjuet vært i kontakt med en professor Letizia Jaccheri ved NTNU.

- Hun sa at kvinneandelen som søkte Datateknologi i år var på 28 prosent. Hun mener at NTNU gjør det relativt bra med å få kvinnelige søkere. Når det er så få som utdanner seg, er det ikke like mange å ta av.

Fordeler ved mangfold

- Mange argumenterer for at det er viktigere å få tak i flinke folk heller enn å kvotere?

- Det er delte meninger innad i ODA knyttet til kvotering. Det kan være en god måte å bevisstgjøre på. Samtidig er det klart at bedre kvalifiserte og kunnskapsrike menn ikke skal velges bort. Dette er et spørsmål som har flere dimensjoner.

Hun mener at dersom det skal bli flere kvinner i teknologibransjen må arbeidet starte før endt utdanning.

- Vi må starte allerede når jentene er unge. ODA er stolte over å arrangere #GirlTechFest som i år hadde 1.400 deltagere, kun jenter fra 3. til 5. klasse, som blant annet lærte å kode. Tilbakemeldingen fra jentene som har vært med på arrangementet er at "Dette får jeg til. Dette er jo kjempegøy".

Ikke godt nok

- Dette er på ingen måte godt nok. Det handler ikke bare om menn og kvinner. Men det er et eksempel på et økosystem som ikke er åpent for mangfold, sier Dag-Inge Aas, CTO i Confrere, til kode24.

Konferansearrangører bør appellere bredere for å sikre mangfold blant talerne, mener Aas, som trekker på sin egen erfaring fra ansettelsesprosesser. Han leder i dag en avdeling der flertallet er kvinner.

- I stedet for å spesifikasjonskrav som hvilke teknologier du må kunne og hvilke erfaringer du har, bør man se på muligheten til å lære og løse problemer, sier han.

Økt mangfold

Ifølge Aas har dette ført til et større mangfold blant jobbsøkere til Confrere – ikke bare mellom menn og kvinner.

- Det har også gjort at vi har fått bedre søkere, sier han.

Aas mener at det er viktig å være bevisst hvilke kriterier man setter når man godkjenner talere, og viser til konferansen JR Conf:

- De har blinde søknadsprosesser, der man ser på talerne i lys av helheten. Det har vist seg å øke mangfoldet, sier han.

Burde vært høyere

Jakob Bradford, leder i NDC Norge med 16 prosent kvinner, sier at det vanligvis pleier å være en høyere kvinneandel, og er enig i at årets konferanse kunne vært bedre.

Ifølge Anders Karlsen, leder av JavaZone med 14 prosent kvinner, er de bevisst problemet, og har derfor eksplisitt rekruttert kvinnelige foredragsholdere i alle år.

- Slik rekruttering måler da typisk ikke bare mot Norge, men ofte også mot utlandet for å kompensere for den alt for lave andelen av kvinnelige utviklere innenlands, sier han til kode24.

Betaler for reise og opphold

Karlsen forteller at JavaZone betaler reise og opphold for alle foredragsholdere som ikke bor i nærheten av Oslo, for å gjøre det enklere for dem om å delta.

- Likevel er kvinneandelen blant foredragsholderne fortsatt alt for lavt. Dette skyldes delvis som nevnt at internasjonal rekruttering har vært kvasi umulig siden starten av pandemien.

Karlsen legger til at det også skyldes at få kvinner har sendt inn forslag. Samtidig understreker han at JavaZone vil bli bedre. Han oppfordrer alle som ønsker å bidra i programkomiteen til å ta kontakt.

- JavaZone blir allerede organisert av mange kvinner, i det minste har vi her lykkes i større grad. Og vi håper at det samme skal reflekteres i økende grad også i programmet.

Kjønnsbalanse som faktor

På Software 2021 var 27 av 73 kvinner, som gir en kvinneandel på 37 prosent. Asgeir Myhre, medlem av faggruppen for Software, sier at kvinneandelen varierer, både på scenen og i salen, men er generelt lavere enn menn.

- SW2022, som nå er ferdig planlagt, har totalt 49 foredragsholdere. Av disse er det 17 kvinner, 35 prosent. I arrangementskomiteen, som planlegger konferansen, er det fire kvinner og én mann, sier han til kode24.

I følge Myhre hentes foredragsholderne inn på to måter. Den første er "Call for Presentations" (CfP) som legges ut som en åpen invitasjon.

- Vi får generelt god respons på denne, men en del foredrag som foreslås der passer ikke alltid inn i hva vi ønsker å belyse, og flere av de kan være overlappende i innhold. Når vi velger ut de vi vil ha, legger vi primært vekt på innholdet og formidlingsevnen, men kjønnsbalanse er også med som en faktor, sier han.

"Kvalitet foran kjønnsbalanse"

Myhre sier at det alltid er en overvekt av menn som sender inn svar på CfP. Han anslår fordelingen til å være 70/30.

- Noen er alltid bedre til å skrive enn å fremføre et budskap som fenger opp til 4-500 deltakere på 20 minutter. Våre deltakere forventer høy kvalitet på både innhold og fremførelse, og denne faktoren rangerer derfor foran kjønnsbalanse for oss der vi har flere å velge mellom.

Etter etter dette henter faggruppen ut det de mener er mest relevant fra CfP-forslagene, forklarer Myhre.

- Vi sitter igjen med noen hull, primært temamessig for å få en komplett konferanseopplevelse. Vi benytter da våre egne nettverk til å hente inn de siste 20-30 prosent av foredragsholderne. I denne prosessen tar vi også hensyn til kjønnsfordelingen så langt det er mulig, sier han.