ANNONSØRINNHOLD

Testfaget er modent for en overhaling

På 1950-tallet jobber Nils Bohlin med å lage katapultseter hos Saab. I samme periode dør en slektning av Volvo sin CEO, Gunnar Englau, i en bilulykke. Et fokusskifte finner sted hos Volvo, som hyrer inn Bohlin som sin første Safety Engineer. I 1959 lanserer Volvo 3-punkts setebelte i alle sine biler, og de gjør patentet åpent. Handlingen plasserer Bohlin og Volvo i samme sjikt som Jonas Salk, som valgte å ikke patentere poliovaksinen. Volvo har siden vært synonymt og viden kjent for å produsere sikre biler.

Bilindustrien har riktignok eksistert noen år lengre enn programvareindustrien, men vi må se langt etter tilsvarende merkedager for et lignende fokusskifte på kvalitet og sikkerhet i programvareindustriens historie. Det har selvsagt skjedd mye for å fremme test og kvalitet i programvareutvikling, både gjennom teknologi og praksis, men jeg tror tiden er overmoden for å erkjenne at test i klassisk forstand som en egen rolle og praksis ikke har holdt tritt med programvareutviklingen. Vi har på ganske få år gått fra monolitter til mikrotjenester, fra lange kalltråder til meldingsbaserte økosystemer, fra enkle produksjonssettinger en gang i måneden til mange utrullinger fra flere autonome team hver dag. Metodene som tidligere har blitt brukt for test og testautomatisering fungerer ærlig talt ikke lengre.

Tankegodset med autonome team har riktignok vært positivt for kvaliteten på det som teamet leverer, men når løsninger skal integreres og testes i lengre verdikjeder, og ikke bare mellom teamene til samme leverandør, men også på tvers av etater og leverandører, så har det blitt ganske tydelig at test i moderne kontekst er blitt noe helt annet.

Moderne test handler ikke lenger bare om simpel validering av en løsning, eller å lage roboter som simulerer klikk, men i mye større grad om å tilrettelegge for at programvaren som utvikles kan leveres med kvalitet og tempo. Test og kvalitet kan ikke lenger være en hastighetsreduserende faktor, men må sikte på å oppnå hastighet så vel som kontinuerlig kvalitet.

Test og kvalitet i moderne IT-systemer, som i bilindustrien, handler like mye om ingeniørkunst i testfaget som det gjør i utviklingsfaget. Vi erfarer at IT-bransjen begynner å innse dette, og at testfaget beveger seg mot å bli en tilrettelegger for at autonome team i store IT-prosjekter skal kunne lykkes. Vi driver med operasjonalisering av test, og bygger skreddersydde testløsninger som noen ganger sidestilles i kompleksitet med løsningene vi tester. Vi ønsker å omdefinere hva det å teste betyr, for i våre øyne er det ikke lenger «bare test»; det er utvikling, DevOps, design, arkitektur og systemintegrasjon.

Det hadde vært flott om testfaget kunne få sin egen Nils Bohlin, men utfordringene som test møter løses nok ikke med bare én smart oppfinnelse. Det er mye å ta tak i, men den gjennomgående tematikken er at for å sikre riktig kvalitet i framtidens IT-løsninger så trengs det mennesker som har enorm kunnskap om både programmering, infrastruktur og devops, og som samtidig evner å ha et fokus på at løsningene vi bygger også må ha riktig grobunn for å lykkes. Faget trenger helt enkelt gode utviklere som ønsker å fokusere på å bygge løsninger for test og kvalitet.

Sopra Steria har skapt et fokusområde som vi kaller TestOps – et samlebegrep som omfavner praksis, metode og faglig utvikling for at moderne IT-systemer skal lykkes med god kvalitet. Vi har mange ideer, tanker og konkrete satsninger allerede i gang, men det finnes mye upløyd mark, og vi håper på engasjement og debatt rundt temaet fra bransjen, og ønsker veldig gjerne å høre fra deg!

Artikkelforfatter, Martin Sommervold, har de siste ni årene jobbet med med å utvikle løsninger for kvalitetssikring i Sopra Steria.

Ta kontakt med Martin på martin.sommervold@soprasteria.com