ANNONSØRINNHOLD

Tiago Laranjeiro, sjefsingeniør i enhet for prosess- forbedring, og Oskar Røberg, senior- ingeniør i seksjon for sikkerhet og beredskap, elsker å jobbe med IT, og samtidig få bidra til å løse oppgaver av betydning for samfunnet.
Tiago Laranjeiro, sjefsingeniør i enhet for prosess- forbedring, og Oskar Røberg, senior- ingeniør i seksjon for sikkerhet og beredskap, elsker å jobbe med IT, og samtidig få bidra til å løse oppgaver av betydning for samfunnet. Vis mer

Jakter teknologer

Miljødirektoratet ruster opp IT og sikkerhet. Nå ser de etter flere kloke hoder.

Miljødirektoratet, med om lag 730 ansatte, har et sammensatt samfunns- oppdrag, og et stort spekter av oppgaver. Oppgavene dreier seg om saksbehandling av søknader, tilskudds-forvaltning, kunnskapsinnhenting og utvikling og veldig mye mer!

– Ansatte i organisasjons- og digitaliseringsavdelingen jobber sammen med miljøfagavdelingene i tverrfaglige team for å utvikle gode IT-produkter, forteller organisasjonsdirektør Linda Jacobsen.

Tverrfaglig arbeid

– Vi er i ferd med å ruste kraftig opp på IT- og sikkerhetsfeltet, og vi trenger flere ansatte som kan bidra til å utvikle og forvalte gode løsninger, sier Linda.

– Sikkerhet er et felt i rivende utvikling. Også der ønsker vi å styrke kompetanse og kapasitet til å møte utfordringene. Vi er ute etter kollegaer som kan bidra til å videreutvikle sikkerhetskulturen hos oss.

Tiago Laranjeiro er systemutvikler, og jobber i et team som lager en løsning for avfallsdeklarering.

– Dagen begynner typisk med å plan-legge aktivitetene, og kode alt som ble vedtatt av teamet i forrige møte. Rett som det er, behøver fagavdelingene endringer i koden. Endringer prioriteres om det er kritisk, og kommunikasjon i teamet er avgjørende. Vi er gode på å samarbeide, sier han.

«Vi er i ferd med å ruste kraftig opp på IT- og sikkerhets-feltet, og vi trenger flere ansatte som kan bidra til å utvikle og forvalte gode løsninger.»

Bygger utvikler- og sikkerhetsmiljø

Med utdanning som miljøingeniør og bakgrunn fra IKT-studier, er Tiago virkelig kommet på rett hylle.

– Da jeg søkte jobb i Miljødirektoratet, så jeg det som en mulighet til å bidra. Vi er så store at vi har mange IT-produkter vi utvikler og vedlikeholder daglig. Jeg føler at det gir mye valgfrihet, og det handler like mye om effektive prosesser, som bærekraft, sier han.

– Som utvikler jobber jeg ikke bare med prosjekter, men også med å bygge et utviklermiljø, der vi er opptatt av å høste erfaringer som kommer til nytte for hele direktoratet. Vi er opptatt av å utvikle robuste løsninger, så kvalitet har rangen over hastverk.

Oskar Røberg jobber som senioringeniør i seksjon for sikkerhet og beredskap, som involverer forebyggende cybersikkerhet, og arbeider mye med systemer og ansatte.

– Det handler om å bidra til at direktoratet skal være i stand til å motstå digitale trusler. Derfor jobber vi mye med sårbarheter og sikkerhetshendelser som eksponerer oss for risiko, forklarer Oskar.

– Direktoratet forvalter verdier trussel- aktører kan ønske å påvirke. Ikke bare data, men også tilgjengelighet og integritet. Det er viktig at samfunnet har troverdighet til oss.

Tiago beskriver et godt arbeidsmiljø med en dedikert gjeng:

– Jeg har jobbet i big tech og konsulent-selskap, men her føler jeg meg ikke som et nummer. Folk her behandler hverandre som mennesker. Det bidrar til at alle har kan komme med egne innspill, forteller han.

Direktoratet har også mange sosiale grupper, som idrettslag, foto og fest-komiteer.

– Her finner du alle slags folk, og det er motiverende å jobbe et sted med så viktig kjerneoppdrag, sier Oskar, og fortsetter:

– Det handler om hvordan vi utnytter og forvalter klodens ressurser, og da trenger vi gode digitale løsninger, som er oppdaterte, sikre og til å stole på.

FAKTA

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Hovedoppgavene deres er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensing.

I Miljødirektoratet er de opptatt av de små detaljene og den store sammenhengen, av tiltak som nytter og av å forvalte virkemidlene i miljøpolitikken på en fornuftig måte, på tvers av ulike sektorer i samfunnet. Det å utvikle, sikre og forvalte framtidsrettede IT-løsninger er en viktig del av dette arbeidet. Direktoratet har mer enn 40 ulike løsninger, som de forvalter og utvikler til det beste for klimaet og miljøet.

Jobbe i Miljødirektoratet

I Miljødirektoratet jobber det 730 mennesker med ett ønske om å gjøre en forskjell. Vi ser fram til å ta imot søknaden din om jobb hos oss. Les mer på: miljodirektoratet.no