ANNONSØRINNHOLD

Stadig flere selskaper velger å dele eierskap med ansatte. Det er smart! En som så dette tidlig er CEO i Optio Incentives, Christoffer Herheim. Nå vokser de raskest innen sitt felt i Norden.
Stadig flere selskaper velger å dele eierskap med ansatte. Det er smart! En som så dette tidlig er CEO i Optio Incentives, Christoffer Herheim. Nå vokser de raskest innen sitt felt i Norden. Vis mer

Er du en utvikler som ønsker å få en del av verdiene du bygger?

Da bør du lese dette!

Det norske Fintech selskapet Optio Incentives vokser allerede raskest i Norden på ansatteierskap, og har nå bestemt seg for å erobre Europa. Til sine kontorer i Oslo er de derfor på jakt etter et helt nytt team med utviklere, et team hvor alle de nyansatte vil få tilbud om eierskap.

- Dette er gode nyheter for flinke utviklere som har lyst til å få en eiererandel i selskapet de er med på å forbedre, sier Christoffer Herheim - daglig leder i Optio Incentives. Både som privatperson og i yrkeslivet merker man fort at det ikke alltid er nok å være flink. Det handler også om å være på rett sted og til riktig tid. Og det er nettopp her vi skiller oss ut.

- Det unike med Optio er at vi allerede er et selskap i sterk vekst. Vi har i tillegg god økonomi, og står nå på randen av et gjennombrudd i Europa. Det er en god indikasjon på at opsjonene vi tilbyr i denne runden vil stige solid til neste gang vi skal bygge et nytt team i Norge.

Lytt til stillingspodcast for å høre mer om mulighetene du får som utvikler i teamet som skal bygges nå!

Perfekt timing

- Hvordan et aksjelønnsprogram bør innrettes er alltid situasjonsavhengig, sier Herheim. Det vil blant annet variere etter hva selskapet ønsker å oppnå og hvor det er i utviklingsløpet. Fellestrekket er likevel at det skal gi arbeidstakere og arbeidsgivere (selskapet og selskapets eiere) et felles insentiv til å bygge selskapet og få utbytte fra selskapets vekst og suksess.

image: Er du en utvikler som ønsker å få en del av verdiene du bygger?

Og Herheim vet definitivt hva han snakker om. Han har selv gode erfaringer med dette fra et tidligere arbeidsforhold, der en selskapskrise gjorde opsjoner til en del av totalpakken.

- For meg endte det opp med å bli en god løsning. Da selskapet kom seg ut av krisen var det mulig å realisere en solid gevinst på opsjonen. Nå håper vi at våre ansatte skal få være med på den samme gode reisen gjennom sitt ansatteierskap hos oss. Denne gang er vi imidlertid ikke avhengig av en krise for å lykkes. Målet vårt er ganske enkelt å gi våre viktigste ressurser den delen av kaken de fortjener, sier han.

Så langt har alt gått på skinner.


- Vi ønsker hele tiden å utfordre bransjen. Det gjør vi ved å samle kompetansen vår, knytte til oss gode teknologer og skape en organisasjon som jobber mer effektivt enn konkurrentene, sier Herheim.

Da Optio startet reisen høsten 2017 besto de av et team med Norges fremste eksperter innen design og administrasjon av ansatteierskap. Det ble starten på en vekstmaskin som i dag har kunder som Kahoot, Pexip, Sats, Veidekke, XXL, Otovo, samt over 60 andre børsnoterte selskaper trygt plassert på sin egen SaaS-plattform.

Resultatet er at Optio Incentives dominerer på Oslo børs, og er det raskest voksende selskapet i Norden på dette feltet.

Det rekordhøye antallet nynoteringer på børsen har naturlig nok bidratt til veksten. I dag har allerede over tre fjerdedeler av selskapene notert på Oslo Børs aksjelønn som del av “kompensasjonspakka” til sine ansatte.

- Det er verdt å merke seg at denne trenden er økende innenfor de fleste bransjer og selskaper. Etterspørselen etter våre effektive systemer, og ikke minst kompetanse på hvordan de finansielle instrumentene skal benyttes, vil derfor fortsette å øke, sier Herheim.

Rigget for å vokse med kundene

Store børsnoterte selskaper har betydd mye for Optios vekst så langt. Nå er det imidlertid SMB-markedet som står for tur.

- Vi leverer en Saas-tjeneste der vi automatiserer og forenkler alle prosesser rundt ansatteierskap. Dette er imidlertid et landskap med relativt komplekst regelverk. For mindre organisasjoner som har ansatteierskap i tankene fra starten av, handler det derfor om å tilby en plattform der vi skalerer tjenesten sammen med kunden. Gjort riktig vil man få maksimal utnyttelse av vår ekspertise på design og administrasjon av ansatteierskap.

- Ett av prosjektene vi vil at det nye utviklingsteamet skal jobbe med, er derfor en 100 prosent selvbetjent startløsning mot SMB-markedet, sier Herheim. Der skal mindre aktører selv kunne opprette konto og logge seg på systemet, og dermed raskt komme i gang med delt eierskap. Alt handler altså om å bryte ned barrierene for de minste aktørene slik at de kommer raskere i gang, fortsetter han.

Dette er din mulighet

Med en tjeneste som har bevist sin verdi i markedet har Optio Incentives allerede oppnådd mye på kort tid. Dette er likevel bare starten på eventyret, og neste trinn er å bygge opp et nytt utviklingsteam i Norge.

Sammen med rekrutteringsrådgiver Maria Halseth i Happii har CTO Eirik Wang og CEO Christoffer Herheim spilt inn en stillingspodcast der de snakker om ansatteierskap, teknologi, produkt, kultur, visjoner, mål, og hvilke muligheter du får som utvikler i teamet som skal bygges nå!

Lytt til stillingspodcast

- Vi har store ambisjoner og er allerede i gang med å sette sammen vårt nye team med utviklere i Norge. Vi er på jakt etter ansatte som har lyst til å utvikle tjenestene våre videre, som vil sette spor etter seg og i tillegg ønsker eierskap i en vekstbedrift med internasjonale ambisjoner.

Synes du også at dette høres ut som en spennende mulighet er det bare å ta kontakt, men jeg anbefaler å være tidlig ute. Dette toget går raskt, avslutter en smilende Christoffer Herheim.