ANNONSØRINNHOLD

Celine utvikler fremtidens tårnsystem

Da hun satt i cockpit under en flyvning, og lyttet til kommunikasjonen mellom flygeleder og pilot, kjente Celine Haugan Lia virkelig at hun jobber med noe som betyr noe.

Celine Haugan Lia er systemingeniør i Avinor. Til daglig jobber hun på Oslo kontrollsentral i Røyken, men med utvikling av tårnsystemer som arbeidsfelt, blir det mange turer til Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL). Hun er nemlig med på laget som utvikler fremtidens system for kontrolltårnet på OSL.

– Det å få være med og skape et så stort og kritisk system fra A til Å, er helt klart hovedgrunnen til at jeg søkte på jobben. Her får jeg jobbe med så mange dyktige folk, og systemet utvikles sammen med sluttbrukerne. Det gir en helhetlig forståelse for behovene som skal dekkes.

Det nye systemet skal støtte flygelederne i arbeidet med å ta kritiske avgjørelser for alle fly som skal lande og lette på flyplassen. I tillegg er Celine med på å utvikle fremtidens system for norsk luftrom, som er et samarbeid med flere andre europeiske land. Testing av software er en viktig del av jobben, og mye av testingen foregår i simulatorer.

Fungerer grensesnittet optimalt på flygeledernes radarskjermer, når et fiktivt fly fra Gardermoen skal lande i Stavanger? Er meldingsflyten slik den skal?

– Dette er systemer som skal være operative 24/7, og som må fungere. Det er klart det er motiverende å jobbe med det.

Interessert i komplekse systemer

Som barn drømte Celine om å bli oppfinner. Trangen til å forstå hvordan ting egentlig henger sammen, har alltid vært en sterk drivkraft. Og med jobben hun har i dag, føler hun at hun er på rett sted.

– Jeg har alltid hatt ambisjoner, uten å vite nøyaktig hvilken vei jeg skulle ta. Underveis i studiene ble jeg mer og mer opptatt av å utvikle nye, komplekse systemer. Så da jeg var ferdig med masteroppgaven, ble det viktig for meg å jobbe i en stor bedrift som utvikler egen teknologi.

På det området har Celine truffet blink. Systemene hun jobber med i dag, føyer seg nemlig inn i en solid rekke prosjekter som på ulike måter skal utvikle fremtidens systemer for norsk luftrom.

image: Celine utvikler fremtidens tårnsystem

Allerede i 2021 åpnet Bodø Remote Tower Center, verdens største senter for fjernstyring av tårn. Her styres flysikringstjenester for 11 av Avinors regionale lufthavner, uten at noen sitter i tårnet lokalt. De kommende årene skal antallet flyplasser i ordningen økes til 21. Et nytt system for å håndtere dronetrafikk er også på gang – nok et område der Norge er tidlig ute.

– Jeg heier veldig på at vi i Norge skal holde oss i forkant og utvikle ny teknologi. Dette er noe vi er gode på her til lands, og luftfarten er helt i front. I Avinor er det virkelig store muligheter for oss teknologer.

Årene som kommer blir en kritisk fase, der gammel og ny teknologi skal fungere parallelt.

– Grensesnittene mellom systemene er krevende å utvikle, men viktige som midlertidige løsninger. Når man så går over til ny teknologisk plattform, gir det rom for spennende ny funksjonalitet og videreutvikling.

Får bryne seg på faglige utfordringer

Celine var ikke spesielt opptatt av flybransjen før hun søkte på stillingen. Men siden oppstart i juni i fjor, har interessen økt kraftig.

– Visste du for eksempel at hele luftrommet er organisert med en rekke punkter, som brukes til å navigere flyene? spør hun engasjert.

25-åringen innrømmer at det har blitt enda mer spennende å fly, nå som hun vet mer om alt som foregår i bakgrunnen. Hun hadde ingen erfaring med luftrom og tårnsystemer før hun begynte å jobbe i Avinor, men det tette samarbeid med flygeledere, fagspesialister, utviklere og kollegaer fra Airport Operation Center, har gjort at både kunnskapen og bekjentskapskretsen har økt veldig raskt.

Det har ikke vært noe problem å komme inn i det sosiale miljøet, forteller Celine. Onboardingen hun fikk som nyansatt var godt tilrettelagt nettopp for nyansatte i teknologi, med foredrag av fagfolk i ulike roller, samlinger og besøk på ulike steder i virksomheten.

Min erfaring er at det er nyttig å jobbe i tverrfaglige team, der alle har ulik bakgrunn og erfaringer. Her er det en god miks av kvinner og menn, med ulike fagspesialiteter, og jeg opplever at vi kan diskutere fritt og åpent, samtidig som alle har respekt for hverandre. Jeg får bryne meg på faglige utfordringer, samtidig som jeg har mye fleksibilitet til å organisere hverdagen min.

image: Celine utvikler fremtidens tårnsystem

Vil du jobbe med oss?

Ble du nysgjerrig på å vite mer om karrieremulighetene innenfor teknologi i Avinor? Følg lenken under og les mer!

https://partner.kode24.no/avinor