ANNONSØRINNHOLD

Vil du være med å bygge Norges fremste beslutningsplattform?

SSB forsyner allmennheten, offentlige beslutningstakere og næringsliv med statistikk, analyser og forskning som er viktig for utviklingen i landet vårt. Nå bygger vi ny plattform for fremtiden.

Vil du være med å bygge tjenester som kjører i store skymiljøer? Er du faglig nysgjerrig, engasjert og trives med å dele kunnskap og erfaringer med andre? Da kan du være den vi ser etter.

SSB produserer statistikk som ligger til grunn for tusenvis av artikler, rapporter, beslutninger og uttalelser du ser og hører om hver dag. Statistikkproduksjonen er påvirket av den raske teknologiske utviklingen. For å levere statistikk til samfunnet i fremtiden, må SSB IT utvikle og teste ny teknologi med fokus på sikkerhet, skalerbarhet, integrasjon og kontinuerlige leveranser.

Informasjon om stillingene

Som senior utvikler koder du fellestjenester og spesialiserte tjenester som støtter utviklingen av SSBs statistikkprodukter. Du vil også kunne gå inn i team som arbeider med produktutvikling av spesifikke statistikker, og jobbe tett med brukere. Du tar ansvar for å holde deg oppdatert på ny teknologi og beste praksis innen faget og du legger stor vekt på å dele kunnskap med resten av teamet. Hos oss skjer mer og mer av utviklingen i smidige autonome tverrfaglige produktteam. Det er derfor ønskelig at dette er en arbeidsform du har erfaring med og at du kan bidra i utviklingen av kultur og arbeidsform i virksomheten.

Utvikling vil skje på Byråets IT-plattform (BIP) på en allmenn sky som muliggjør selvbetjent og automatisert konfigurasjon og skalering av teknisk infrastruktur. BIP består av standardiserte teknologier og skytjenester som legger til rette for at bygging, testing og produksjonssetting av IT-tjenester kan skje effektivt, hyppig og med høy pålitelighet. På BIP bygger vi vår nye dataplattform hvor vi utvikler tjenestene som skal gjøre oss i stand til å samle inn, beskytte, aggregere og aksessere en datamengde som øker i høyt tempo. Besøk https://github.com/statisticsnorway for å sjekke koden vår.

Du vil jobbe med teknologier som GraphQL, Hadoop, Postgres, Neo4J, Kafka, Pulsar, Distributed Saga, Cloud Dataproc, Metadata, Solr, Zeppelin, Jupyter, Java 11, React, 12-Factor App, Hystrix, Feature Toggles, ZeroTouch Deployment, CI/CD, DevSecOps, brukertesting, Google Design Sprints, FaaS med flere. SSB har et lovfestet mandat til å samle inn og koble data som er nødvendig for å produsere statistikk. Bredden i data gir SSB store analysemuligheter. Å ta vare på, sikre, videreutvikle og analysere disse dataene er det viktigste vi gjør. Vi ser en framtid der informasjon strømmer til SSB i sanntid, og hvor maskinlæring kommer til å spille en viktig rolle for effektivisering av arbeidet med å analysere data.

Stillingene kan være både i Oslo og Kongsvinger.

Høres dette interessant ut? Send oss din søknad. Søknader blir behandlet fortløpende.

For å lese mer om arbeidshverdagen til IT i SSB, besøk vår nye blogg: https://medium.com/ssb-it

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med nyere Java funksjonalitet som Lambda, Streams, Java 11 sitt modul system eller erfaring med ES6 og/eller React.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk.
 • Erfaring med andre språk som Kotlin, Python, Haskel eller GO er en fordel.
 • Bakgrunn som utvikler i virksomhet med større utviklingsmiljø er en fordel.
 • Erfaring med arbeid i smidige tverrfaglige team er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Nytenkende, faglig nysgjerrig og engasjert
 • Analytisk og strukturert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å dele kunnskap
 • Kvalitetsbevisst

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver eller seniorrådgiver(kode 1434/1364) i lønnsspenn fra kr 513 600 kr til 963 200 (ltr. 58-86) etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for særskilt kvalifiserte kandidater.
 • Spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag.
 • Et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø.
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo eller Kongsvinger.
 • Ansatte har mulighet til en time trening i uken i arbeidstiden, med trimrom både i Oslo og på Kongsvinger.

Generelt:

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter og vi gjennomfører bakgrunnsjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i cv-en, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden.
 • Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.

SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.