ANNONSØRINNHOLD

Vil du utvikle vår dataplattform for sikkerhetsovervåkning?

Er du en løsningsorientert backend-utvikler som har sans for Golang, mikrotjenestearkitektur og Kubernetes? Da kan det hende du hører hjemme i Defendable.

Om Defendable

I Defendable jobber vi for å beskytte og forsvare kundene våre mot cyberangrep. Dette gjør vi over et bredt spekter av tjenester, men felles for oss alle er at vårt uttalte oppdrag og kundeløfte er å hjelpe kundene våre til å gjøre både mennesker, prosesser og teknologi bedre i stand til å motstå og bekjempe cyberangrep.

Å klare å balansere virksomhetens krav til sikkerhet med alle andre krav er en øvelse i helhetlig og risikobasert tilnærming. Vi bidrar til dette gjennom å overvåke sikkerheten i systemene til kundene våre, bistå dem med håndtering av sikkerhetshendelser når spionene og kriminelle har lyktes med å bryte seg inn, og sikkerhetsteste systemene deres for å finne svakheter som kan fikses før en angriper misbruker dem.

Videre rådgir og bistår vi kundene våre over en rekke ulike tjenesteområder innen cybersikkerhet, som teknisk sikkerhetsrådgivning, sikkerhetsarkitektur, GRC, samt øvelser, opplæring og beredskap, slik at robustheten og forsvarsevnen kontinuerlig kan videreutvikles og styrkes over tid.

Vi er et sikkerhetsselskap, men vi leverer ikke «sikkerhet». Vi leverer situasjonsforståelse og risikobasert motstandsdyktighet og forsvarsevne – derav navnet Defendable. For øyeblikket er vi rundt 60 gode kolleger, men for å kunne fortsette å bygge ut tjenestene våre og levere på etterspørselen fra kundene våre trenger vi flere gode kolleger – og kanskje er det er nettopp deg vi er trenger?

Om Engineering

Stillingen hører til seksjonen Engineering som er selskapets teknologiske motor og har ansvar for å utvikle, støtte og forbedre Defendable teknologisk:

 • Utvikle: Bygge, drifte og forvalte vår infrastruktur, dataplattform og verktøykasse som understøtter datainnsamling, deteksjon, analyse og respons for våre kunder.
 • Støtte: Yte teknisk bistand internt og i våre kundeleveranser.
 • Forbedre: Være pådriver og gjennomfører i vårt interne innovasjons- og forbedringsarbeid rundt prosess, plattform og verktøy.
 • Defendable Engineering består i dag av tre team. Disse har følgende hovedansvarsområder:
 • Kjerneinfrastruktur lokalt og i sky: Utvikling, drift, overvåking og forvaltning av grunnsteinene i hele vår hybride infrastruktur, herunder maskinvare, nettverk, server- og klientplattform (Linux), tilgangsstyring, kontainermiljøer, skybaserte plattformer, og grunnkomponentene i vår egenutviklede plattform.
 • Data- og deteksjonsplattform: Utvikling og forvaltning av integrasjoner, mikrotjenester og andre sentrale komponenter i vår plattform for innsamling, deteksjon, analyse og respons ved sikkerhetsovervåkning for kundene våre.
 • Utvikling og innovasjon: Prototyping, design og utvikling av applikasjoner og tjenester primært rettet mot våre operative tjenester, spesielt sikkerhetsovervåkning og respons, for å gjøre dem mer effektive og skalerbare.

Vi har stadig behov for nye, dyktige teknologer til Engineering, og vi har flere stillinger ute.

Om stillingen: Software Engineer (Backend)

Som backend-utvikler i Defendable Engineering vil du

 • inngå i et team bestående av kompetente IT-ingeniører,
 • være en sentral ressurs i vårt innovasjons- og utviklingsarbeid,
 • ha en hverdag som består av design og utvikling av programvare med fokus på backend og mikrotjenestearkitekturer, og
 • jobbe kontinuerlig med å videreutvikle våre applikasjoner og tjenester.

Kompetanse og erfaring

Du som søker bør oppfylle flest mulig av følgende krav til kompetanse og erfaring:

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå. Realkompetanse kan kompensere for manglende formell kompetanse.
 • Minimum 2-3 års relevant arbeidserfaring.
 • Design og utvikling av robuste og skalerbare tjenester i backend
 • Golang
 • Mikrotjenestearkitektur
 • Kubernetes / Docker
 • Datamodellering
 • Relasjonsdatabaser
 • Dokumentdatabaser
 • Meldingskøsystemer
 • Testdrevet utvikling (TDD)
 • Git

Det er ønskelig at du også har erfaring fra ett eller flere av følgende områder:

 • Python eller andre høynivå programmeringsspråk
 • Postgres
 • Redis
 • Apache Kafka
 • Elasticsearch (Elastic Stack)
 • CI / CD
 • GitLab
 • GraphQL
 • Datavisualisering
 • Kunstig intelligens / maskinlæring
 • Google Cloud Platform (GCP)
 • Cybersikkerhet / datasikkerhet

Personlige egenskaper

Som ansatt i Defendable er det viktig at du ønsker og evner å bidra til en kultur bygget på følgende krav til hver enkelt av oss:

 • Vi skal ha integritet og være til å stole på, da vi arbeider med sensitive problemstillinger, og lever av tillit fra våre kunder og partnere.
 • Vi skal være initiativrike, nysgjerrige og kreative, da vi i arbeidshverdagen vil møte mange situasjoner som vil kreve kreativ problemløsing.
 • Vi skal være strukturert, systematisk, standhaftig og selvdrevet, da våre medarbeidere får mye frihet under ansvar og må løse oppdrag uten å bli detaljstyrt.
 • Vi skal ha gode samarbeidsevner og søke sammen når vi arbeider, da vi som oftest arbeider på tvers av selskapets interne avdelinger og kunder.
 • Vi skal fostre en sterk evne til å formidle teknisk og taktisk informasjon på en lettfattelig måte både skriftlig og muntlig på både engelsk og norsk, både til kunder og til ledere og kolleger. Erfarings- og kunnskapsdeling vektlegges høyt, og det er viktig at vi setter hverandre i stand til å forstå og løse oppdrag enklest og best mulig.
 • Vi skal være moralsk og etisk reflekterende individer i en gruppe og i et selskap som behandler svært sensitiv informasjon og bistår kunder i svært vanskelige situasjoner, slik at vi kan være trygge på at vi sammen tar gode beslutninger og kan stå for måten vi har valgt å håndtere dette på.

Vil tilbyr

 • En spennende og variert stilling i et sterkt fagmiljø.
 • En utfordrende og interessant hverdag preget av kontinuerlig læring.
 • Muligheten til å jobbe i et selskap i kraftig vekst, med store ambisjoner om å “bli best”.
 • En sentral rolle i å bygge og påvirke videreutviklingen av våre tjenester.
 • Gode betingelser og utviklingsmuligheter.
 • Et profesjonelt, men også uformelt og sosialt arbeidsmiljø, med kolleger som bryr seg om hverandre og kundene.

Dersom stillingen har vekket en interesse hos deg, vil vi gjerne at du sender oss din CV og søknad. Merk e-postens emnefelt med «Søknad: Backend-utvikler». Vi ønsker at du i søknaden og CV-en - så konkret som mulig - svarer opp våre krav til og ønsker om kompetanse, erfaring og personlige egenskaper, helst med eksempler. Har du noen prosjekter på GitHub, send oss gjerne lenker til disse.

Vi gjør oppmerksom på at vi kan komme til å foreta en bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Søkere med erfaring fra operative sikkerhetsmiljøer vil prioriteres. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Søkere uten søknadsbrev vil ikke bli vurdert.