ANNONSØRINNHOLD

Vil du sette ditt preg på utviklingen av digitale produkter?

Slike muligheter vokser ikke på trær! Vi har landets viktigste samfunnsoppdrag og er en organisasjon med god driv på digitalisering og stor vilje til å gjennomføre endringer. Vi er i en spennende og utfordrende fase, og vi trenger deg som vil være med og prege hvordan vi utvikler oss framover. Er du vår nye produktleder?

Hva får du jobbe med hos oss?

Slike muligheter vokser ikke på trær! Vi har landets viktigste samfunnsoppdrag og er en organisasjon med god driv på digitalisering og stor vilje til å gjennomføre endringer. Vi er i en spennende og utfordrende fase, og vi trenger deg som vil være med og prege hvordan vi utvikler oss framover. Er du vår nye produktleder?

ung.no (http://ung.no) og bufdir.no (http://bufdir.no) er produkter med høyt antall brukere som tilbyr ettertraktet og samfunnsviktig informasjon, og som har store utviklingsoppgaver foran seg. For begge disse tjenestene får du ansvar for produktstrategi og veikart/roadmap samt prioritering av backlog. Dette innebærer at du skal

 • tydelig kommunisere veikartet og betydningen av det
 • balansere mellom å bli ferdig og det å kunne kontinuerlig lansere
 • styre mot et konkret mål og vite hvordan vi måler suksess
 • sikre at produkter og løsninger blir levert i riktig tid, og at de tas i bruk av brukerne
 • følge opp hvordan vi kan håndtere konsekvensene av den tekniske gjelden og forbedre den tekniske strukturen i løsningene
 • sikre god og jevnlig dialog mellom utviklingsteam og leverandør av drifts- og skytjenester
 • sikre at det er lett å finne oss i søkemotorer

For å klare alt dette må du kunne samarbeide godt med nøkkelpersoner i både din egen avdeling og i andre. Derfor er det viktig at du forstår organisasjonen og vet hva som rører seg, og at du kan oversette behovene til digitale utviklingsoppgaver.

Avdelingen vår, avdeling for digitale tjenester, er ansvarlig for strategisk utvikling og koordinering av eksisterende og nye digitale tjenester. Vi er en stor og engasjert gjeng med bred fagkompetanse, og med deg på laget vil vi være fulltallige. Hos oss er det stor takhøyde, og vi har gode faglige diskusjoner du blir en naturlig del av. Selv om vi er mange, forsøker vi å opprettholde vårt gode sosiale fellesskap. Derfor har vi utnevnt en egen sosialminister som skal gå i bresjen for å invitere til hyggelige tiltak som fredagskaffe, lynsjakk og PS4-turneringer. Her står mange typer utfordringer i kø og venter på deg!

Hva slags bakgrunn har du?

Vi trenger deg som har høyere relevant utdanning, gjerne teknisk. Har du lang og relevant arbeidserfaring, kan det være like bra som høyere utdanning. Du har uansett overordnet teknisk forståelse. Du har også flere års erfaring som produkteier eller produktleder, gjerne i en større virksomhet, og du forstår derfor godt hva en slik rolle innebærer. Du må ikke nødvendigvis ha vært utvikler eller teknisk arkitekt, men du forstår hovedelementene i utvikling og hvordan arkitekturen er bygd opp. I tillegg snakker og skriver du på en presis og klar måte, og du er vant til å presentere analyser og beslutningsgrunnlag og gjøre dem lette å forstå også for dem som har en annen fagbakgrunn enn din egen.

Du må ha god kunnskap om og erfaring med

 • smidige utviklingsmetodikker (bl.a. Scrum og Kanban) og Lean Startup. Du forstår hvilken metodikk som passer oss best til hvilken tid
 • søk (gjerne swittype/elasticsearch) og søkeoptimalisering
 • GDPR/personvern/innebygd personvern
 • ledende CMS'er, gjerne Episerver
 • produktlanseringer, gjerne i større organisasjoner

Det er i tillegg en stor fordel om du har god kunnskap om og erfaring med ett eller flere av disse områdene:

 • Google Analytics og Google Tag Manager
 • Kunstig intelligens/maskinlæring
 • Brukersentrert design/design sprints

Hva slags person ser vi etter?

Du knytter lett relasjoner til andre. Du stortrives med å gå rundt i gangene, snapper opp hva som rører seg og huker tak i dine mange samarbeidspartnere. Du skaper engasjement rundt fagområdet ditt og utstråler faglig trygghet. Du er ikke redd for å ta beslutninger og er selvdreven. Du er glad i å se sammenhenger, og jobber med langsiktige mål for øye.

image: Vil du sette ditt preg på utviklingen av digitale produkter?

Hva kan vi tilby deg?

Hos oss får du

 • et meningsfylt arbeid for deg som vil være med på å jobbe for vårt viktige samfunnsoppdrag
 • varierte og spennende oppgaver på en arbeidsplass i rask utvikling
 • ansettelse etter statlig lønnsregulativ som seniorrådgiver (kode 1364) med lønn fra kr 700 000 - 850 000 brutto pr. år. Lønn fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse (http://spk.no) som innebærer en god tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Verdt å merke seg før du søker

Når du søker denne stillingen vil du ikke bli bedt om å skrive/legge ved et søknadsbrev, ettersom vi kun vektlegger CV i den innledende vurderingen av søkerne. Derfor er det viktig at du beskriver ansvarsområder og resultater, samt annen relevant informasjon om hvert av dine arbeidsforhold og utdanning i fritekstfeltet i CV-utfyllingen.

Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

I tillegg gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Om arbeidsgiveren

En god barndom varer livet ut! Bufdir har kanskje landets viktigste samfunnsoppdrag: Vi vil gi barn og unge en best mulig oppvekst. Derfor jobber vi med barn, ungdom og familier, og vi tilbyr både barnevernstjenester og familieverntjenester på vegne av staten. Vi jobber med likestilling og ikke-diskriminering og utjevning av levekårsforskjeller slik at alle skal kunne få de samme mulighetene til å delta i samfunnet uavhengig av blant annet alder, kjønnsidentitet, seksuell identitet eller funksjonsnivå.Vi gjør mye, og framover vil vi gjøre enda mer. Derfor trenger vi fler på laget - vil du være med? Les mer om oss på bufdir.no.