ANNONSØRINNHOLD

Vil du påvirke og sette ditt preg på utviklingen av digitale produkter?

Slike muligheter vokser ikke på trær!

Hva får du jobbe med hos oss?

Vi har landets viktigste samfunnsoppdrag og er en organisasjon med god driv på digitalisering og stor vilje til å gjennomføre endringer. Vi er i en spennende og utfordrende fase, og vi trenger deg som vil være med og prege hvordan vi utvikler oss framover. Er du vår nye produktleder?

ung.no (http://ung.no) og bufdir.no (http://bufdir.no) er produkter med høyt antall brukere som tilbyr ettertraktet og samfunnsviktig informasjon, og som har store utviklingsoppgaver foran seg. For begge disse tjenestene får du ansvar for produktstrategi og veikart/roadmap samt prioritering av backlog. Dette innebærer at du skal

 • tydelig kommunisere visjon, mål og tilhørende veikart og betydningen av det
 • balansere mellom å bli ferdig og det å kunne kontinuerlig lansere
 • styre mot et konkret mål og vite hvordan vi måler suksess
 • sikre at produkter og løsninger blir levert i riktig tid, og at de tas i bruk av brukerne
 • følge opp hvordan vi kan håndtere konsekvensene av den tekniske gjelden og forbedre den tekniske strukturen i løsningene
 • sikre god og jevnlig dialog mellom utviklingsteam og leverandør av drifts- og skytjenester
 • sikre at det er lett å finne oss i søkemotorer

For å klare alt dette må du kunne samarbeide godt med nøkkelpersoner i både din egen avdeling og i andre. Derfor er det viktig at du forstår organisasjonen og vet hva som rører seg, og at du kan oversette behovene til digitale utviklingsoppgaver.

Avdelingen vår, avdeling for digitale tjenester, er ansvarlig for strategisk utvikling og koordinering av eksisterende og nye digitale tjenester. Vi er en stor og engasjert gjeng med bred fagkompetanse, og med deg på laget vil vi være fulltallige. Hos oss er det stor takhøyde, og vi har gode faglige diskusjoner du blir en naturlig del av. Selv om vi er mange, forsøker vi å opprettholde vårt gode sosiale fellesskap. Derfor har vi utnevnt en egen sosialminister som skal gå i bresjen for å invitere til hyggelige tiltak som fredagskaffe, lynsjakk og PS4-turneringer. Her står mange typer utfordringer i kø og venter på deg!

Hva slags bakgrunn har du?

Vi trenger deg som har høyere relevant utdanning, fortinnsvis teknisk. Har du lang og relevant arbeidserfaring, kan det være like bra som høyere teknisk utdanning. Du har uansett meget god teknisk og digital forståelse, og spesifikt erfaring med koding. Du har også flere års erfaring som produkteier eller produktleder, gjerne i en større virksomhet, og du forstår derfor godt hva en slik rolle innebærer. Du må ikke nødvendigvis ha vært utvikler eller teknisk arkitekt, men du forstår hovedelementene i utvikling og hvordan arkitekturen er bygd opp. I tillegg snakker og skriver du på en presis og klar måte, og du er vant til å presentere analyser og beslutningsgrunnlag og gjøre dem lette å forstå også for dem som har en annen fagbakgrunn enn din egen.

Du må ha god kunnskap om og erfaring med

 • smidige utviklingrammeverk og metodikker, som f.eks Scrum, Kanban og Lean Startup. Du forstår hvilken metodikk som passer oss best til hvilken tid, og styrer produkteamene etter det.
 • søk (gjerne elasticsearch) og søkeoptimalisering
 • GDPR/innebygd personvern
 • ledende CMS'er, gjerne Episerver
 • produktlanseringer, gjerne i større organisasjoner

Det er i tillegg en stor fordel om du har god kunnskap om og erfaring med ett eller flere av disse områdene:

 • Google Analytics og Google Tag Manager
 • Brukersentrert design/design sprints
 • Interaksjonsdesign / UX
 • Digital innholdsproduksjon.

Hva slags person ser vi etter?

Du knytter lett relasjoner til andre. Du stortrives med å gå rundt i gangene, snapper opp hva som rører seg og huker tak i dine mange samarbeidspartnere. Du skaper engasjement rundt fagområdet ditt og utstråler faglig trygghet. Du er ikke redd for å ta beslutninger og er selvdreven. Du er glad i å se sammenhenger, og jobber med langsiktige mål for øye.

Hva får du hos oss?

Har du lest helt hit, er jobben forhåpentligvis interessant for deg. Siden vi er et direktorat, kan vi ikke tilby deg firmabil og bonuser. Derimot får du være med på å løfte oss slik at vi kan gi barn, unge og familier et enda bedre tilbud, og det mener vi har en stor verdi i seg selv. Men du får selvsagt også lønn! Nøyaktig hvor mye du får i året avhenger av kvalifikasjonene dine, men den vil ligge mellom 700 000 - 850 000 kr. Du vil få stillingskoden seniorrådgiver.

I tillegg får du alle godene ved å være ansatt i staten, det vil blant annet si fleksitid og sommertid. Du får også medlemskap i Statens pensjonskasse (http://spk.no),noe som innebærer en god tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Du får også mulighet til å trene i arbeidstiden.

Les dette før du søker!

Når vi skal vurdere søkerne i første omgang, er vi mer opptatt av hvor godt du fyller de formelle kvalifikasjonskravene enn hvor flink du er til å skrive en jobbsøknad. Derfor er det ekstra viktig at du beskriver hva du har gjort, hva du har oppnådd og andre ting du synes er relevante i fritekstfeltet når du fyller ut CV-en slik at vi får et så godt bilde av deg og kvalifikasjonene dine som mulig. Det betyr også at du ikke skal skrive eller legge ved et søknadsbrev.

Det gjennomføres for tiden forsøk med anonyme jobbsøkere i staten. Anonymiseringen av søkerne skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.

Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Om arbeidsgiveren

En god barndom varer livet ut! Bufdir har kanskje landets viktigste samfunnsoppdrag: Vi vil gi barn og unge en best mulig oppvekst. Derfor jobber vi med barn, ungdom og familier, og vi tilbyr både barnevernstjenester og familieverntjenester på vegne av staten. Vi jobber med likestilling og ikke-diskriminering og utjevning av levekårsforskjeller slik at alle skal kunne få de samme mulighetene til å delta i samfunnet uavhengig av blant annet alder, kjønnsidentitet, seksuell identitet eller funksjonsnivå. Vi gjør mye, og framover vil vi gjøre enda mer. Derfor trenger vi fler på laget - vil du være med? Les mer om oss på bufdir.no.