ANNONSØRINNHOLD

Vil du jobbe med cyber­operasjoner?

Etterretningstjenestens oppdrag er å avdekke hva eller hvem som truer Norge og Norges interesser og på den måten bidra til vern av Norge.

For å lykkes må vi blant annet skaffe oss tilgang til informasjon. Dette gjør vi ved bruk av ulike metoder og teknikker. En av metodene kaller vi offensive cyberoperasjoner.

Etterretningstjenesten lyser ut faste stillinger til «Talentprogram Cyberoperasjoner».De som er kvalifisert vil få et heltidskurs i offensive cyberoperasjoner før de starter sin operative tjeneste.

Målet er å utvikle de ferdighetene som trengs for å utføre offensive cyberoperasjoner, og vil gi kompetanse innen reverse engineering, pen-testing, kryptologi, sårbarhetsanalyse, nettverk, sikkerhetsarkitektur og mekanismer, programmering m.m. Du kan lese mer om Talentprogram Cyberoperasjoner her.

Som medarbeider i Etterretningstjenesten vil du aktivt bidra i gjennomføring og utvikling av våre cyberoperasjoner. Vårt fagmiljø kjennetegnes av svært høy kompetanse og et sterkt engasjement for fagfeltet.

Kvalifikasjoner:

 • En sterk interesse for et eller flere felt innen kursets fokusområder (grovt definert som informasjonssikkerhet), hvor du ønsker å hele tiden bli bedre.
  Eksempler på dette kan være at du liker å sette deg dypt inn i hvordan noe fungerer teknisk, du liker å «knekke koder» og du har brukt tid på CTF-utfordringer
 • Ferdigheter innenfor ett eller flere felt innen kursets fokusområder.
  Eksempler på dette kan være sikkerhet i OS, sårbarhetsanalyser, programmering, kryptologi m.m.
 • Potensial til å bli en god kodeknekker/bidragsyter i offensive cyberoperasjoner.
  Vi ser etter mennesker med potensial. Du trenger altså ikke å føle deg som kompetent innenfor offensive cyberoperasjoner – det blir du hos oss

Det er ønskelig, men ikke et krav at du har:

 • Relevant utdanning for eksempel innen informasjonssikkerhet og informatikk
 • Relevant arbeidserfaring, for eksempel innen reverse engineering, pen-testing, sårbarhetsanalyser, sikkerhetsmekanismer, systemadministrasjon, programmering m.m.)

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved ansettelse.
 • Det er et krav om bestått kurs for å kunne stå i stillingen.

Personlige egenskaper:

 • Problemløsning og læring
  Du har en god evne til å forstå komplekse problemer, samt raskt kan lære deg det du trenger for å forstå problemet bedre.
 • Læringsvilje og nysgjerrig
  Du ønsker å bli svært god i en del av fagfeltet, men samtidig er åpen for å bruke tid på å forstå omkringliggende tematikk.
 • Risikovurdering og dømmekraft
  På grunn av vår unike operative hverdag, setter vi risikovurdering og grundighet høyt.
 • Selvstendighet og samhandling
  Jobben krever at man i stor grad er villig til å jobbe selvstendig med utfordringene man står overfor. Det vil være god tilgang på engasjerte eksperter innen det meste, så samhandling og støtte er en del av vår kultur, men store deler av gåten vil du løse selvstendig.
 • Initiativ og gjennomføringsevne
  Du tar initiativ til nye idéer, konkretiserer og gjøre dem anvendbare. Du viser gjennomføringskraft når du jobber med utfordrende problemstillinger.

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du her.