ANNONSØRINNHOLD

Vil du drive arkitektbransjens teknologiske revolusjon?

Bli med å utvikle en helt ny teknologi for å frigjøre arkitektenes kreative kraft i utviklingen av store boligprosjekter

Mens selve arbeidsprosessen til arkitekter ikke har endret seg stort de siste 50 årene, har størrelsen, kompleksiteten og kravene til utbyggingsprosjektene blitt mye tøffere å håndtere.

Dette gjør at arkitekter bruker stadig mer tid på ganske enkle, rutinepregede, repetitive oppgaver - som å tegne enkle planløsninger til leiligheter. Den tiden er bedre brukt på å skape god arkitektur.

I Parallelo er vi på et oppdrag for å frigjøre arkitektenes kreative potensial – og vi tror ny teknologi er svaret.

Akkurat nå jobber vi med vårt første initiativ; et verktøy som benytter parametrisk design som automatisk genererer leilighetsplaner i store boligprosjekter.

Ved å bruke datakraft til å gjøre de manuelle oppgavene og de tunge beregningene, kan arkitekter og utbyggere starte samarbeidet tidligere, iterere raskere, og jobbe tettere gjennom hele prosessen.

Resultatet av dette, tror vi, vil være nabolag og byer som både er vakrere, mer funksjonelle og mer bærekraftige enn hva vi typisk ser i dag.

Med frisk kapital og store ambisjoner skalerer vi nå opp teamet, bestående av teknologer, arkitekter og forretningsutviklere med mål om internasjonal erobring.

Din jobb er å gi arkitektene superkrefter.

 • Som Software Engineer vil du være en sentral del av vårt produkt- og teknologiteam. Rollen innebærer å:
 • Skrive robust og god kode som tilrettelegger for et produkt som kan skaleres internasjonalt
 • Kontinuerlig utvikle nye funksjoner slik at programmet kan håndtere stadig flere problemstillinger. Det vil aldri være mangel på spennende utfordringer.
 • Bidra til å skape en god DevOps-kultur hvor det arbeides agilt med hyppige deployments basert på kundetilbakemeldinger
 • Bidra til den overordnede teknologistrategien og definere den teknologiske veien videre for Parallelo

Vi tror dette er noe for deg dersom du:


 • Snakker språket. Det er en fordel hvis vi forstår hverandre. Vi skriver koden i Python, C# og Unity. God forståelse innen programvarearkitektur, datamodellering og datastrukturer vil bidra til gode og meningsfulle diskusjoner.
 • Har interesse for matematikk. Hos oss vil du bli utfordret til å lage effektive algoritmer for å løse geometriske og numeriske problemstillinger
 • Ønsker å være med å skape noe nytt. Vi er en norsk startup med globale ambisjoner. Du motiveres av å drive den teknologiske utviklingen av arkitektbransjen.

Vi tilbyr:

 • Stor påvirkningskraft. Vi har lagt fundamentet, men det er fortsatt mange utfordrende valg og oppgaver som gjenstår. Ettersom vi bygger teknologien fra grunnen av, har vi også full kontroll på egen kode og dermed full fleksibilitet for veien videre.
 • Fleksibel arbeidssituasjon. Vi har vår forankring i Oslo sentrum hvor vi treffes for å snakke fag og ha det hyggelig sammen, men er et remote-first selskap - som betyr at du kan jobbe fra hvor som helst.
 • Mulighet for eierskap. Dersom du ønsker det, kan du ta del i vårt opsjonsprogram og dermed eie en del av suksessen du er med på å bygge.