ANNONSØRINNHOLD

Vi trenger flere utviklere til å kode fremtidens løsninger!

Vi bygger våre ansatte og vårt selskap for morgendagen og ser etter flere utviklere som ønsker å bli med oss på reisen!


Itera skaper bærekraftig digital forretning for innovative virksomheter i data-intensive markedssegmenter. Konsernet leverer løsninger og tjenester i tverrfaglige team innen teknologi, strategisk rådgivning og design, og jobber i en hybrid leveransemodell, med distribuerte team på tvers av landegrenser. Itera er de siste fem årene kåret til en av Norges 25 mest innovative virksomheter.

Konsernet har omlag 560 ansatte, virksomhet i Norge, Danmark, Island, Slovakia og Ukraina og er notert på Oslo Børs under tickeren ITERA.

MAKE A DIFFERENCE

I Itera deler vi forpliktelsen om å utgjøre en positiv forskjell. Gjennom vår ekspertise innen forretningsrådgivning, design og teknologi hjelper vi selskaper på tvers av bransjer med å transformere sin virksomhet og realisere sine ambisjoner for en bærekraftig digital fremtid. Det er her du vil utgjøre en forskjell!

Vi bygger både våre ansatte og vårt selskap for morgendagen og ser etter flere dyktige utviklere som ønsker å bli med oss på denne reisen og jobbe med industri 4.0 fra et teknologisk ståsted.

For Itera betyr industri 4.0 et tydelig fokus på industriaktører som ønsker å bli dataintensive. Dette åpner en spennende verden for oss, bestående av nye kunder og svært spennende prosjekter for våre konsulenter. Vi bistår industrielle aktører på sine digitaliseringsreiser hvor vi stiller med høy tverrfaglig kompetanse. Tverrfaglige team mener vi er nøkkelen til suksess og noe vi verdsetter høyt i Itera. Vi har partnerskap med globale plattformleverandører, og noen av kundene vi jobber med i dag er Cognite, Aize, Aker og DNV.

I Itera har vi kompetansen om plattformteknologi og skyløsninger som trengs for at vi sammen med våre kunder skal lykkes med våre ambisjoner. Med digitalisering av industri vil vi gjøre et viktig bidrag til en mer digital og grønn revolusjon. Dette er prosjekter, problemstillinger og fagmiljøer som det både er spennende, givende og lærerikt å være en del av – og vi ønsker flere velkommen på laget vårt.

Først og fremst er vi opptatt av våre ansatte og at alle skal trives hos oss. Vi er store nok til å være solide og små nok til å være agile. Dette gir utslag i korte beslutningsveier og flat struktur, samt at forslag til endring og innovasjon blir lyttet til. Itera er på en spennende reise, og både eksisterende og kommende ansatte er med på å bygge selskapet videre.

Les mer om Itera og vårt fokus på den fjerde revolusjon i denne artikkelen på DN. (https://www.dn.no/staticprojects/annonsorinnhold/itera/paa-randen-av-revolusjon/)

Som utvikler ønsker vi at du har:

 • Interesse fra eller for industri og digitaliseringen vi står overfor

 • Minimum 2 års erfaring med backend (eks .NET, C# og/eller Java, Spring), frontend (eks. react, angular, vue) eller fullstack

 • Interesse for skyløsninger som Azure, AWS og Google Cloud

For Data Engineers ser vi etter deg som:

 • Mener at små og komplekse problemer løses med bruk av data

 • Mister begrep om tid og sted når du utvikler Python-kode

 • Synes at teknologier som Cognite Data Fusion, DataBricks, Kafka, Spark eller Hadoop er spennende

 • Brenner etter å utvikle deg selv i rollen som Data Engineer

 • Vil gjøre en forskjell i et strategisk satsningsområde

Hva kan du forvente hos oss?

Itera kan best beskrives som et erfarent oppstartsselskap. Vi er nesten 600 teknologieksperter, designere, problemløsere og organisasjonsutviklere som jobber hver dag for å utgjøre en forskjell. Vi er solide og børsnoterte, men preges fortsatt sterkt av entreprenørskap, store ambisjoner og muligheter til å nå dem.

 • Vi er store nok til å være solide, men ikke så store at du blir en i mengden

 • Vi setter tverrfaglighet høyt. Hos oss vil du få kollegaer med høy kompetanse og sterk integritet som hele tiden ønsker å lære mer og vi investerer i din videre faglige utvikling og vekst

 • Vi har flotte kontorlokaler i Oslo, Bergen og Fredrikstad, men lokasjon er vi ikke så opptatt av da vi det siste året har lært at vi jobber godt sammen uavhengig av hvor vi er

 • Vi har selvsagt konkurransedyktige betingelser, solide forsikringer, pensjonsordninger og aksjeprogram for ansatte og en rettferdig bonusordning

I Itera vet vi at det er våre individuelle forskjeller som utgjør vår kollektive styrke. Vi har et gjennomgående fokus på mangfold og inkludering, og oppfordrer derfor alle kandidater til å søke.

Er du klar for å utgjøre forskjellen?

Har du erfaring og interesse fra noen av områdene ovenfor, og ønsker å ta steget videre i et miljø hvor du vil få mye ansvar og ha stor påvirkningskraft? Da gleder vi oss til å høre fra deg! Vi behandler søknader fortløpende.Dersom du har spørsmål kan du gjerne ta kontakt med Karl-August Brunstad (Director Technology) på tlf.nr: 922 61 073 eller Mari Cecilie Grotli (Senior Advisor – Talent Acquisition) på tlf.nr: 47 65 78 31