ANNONSØRINNHOLD

Vi søker to tekniske arkitekter til Altinn

Vil du jobbe med teknisk infrastruktur, prosesser, integrasjoner og sky?

Er du en nysgjerrig, utførende og løsningsorientert person som klarer å finne de gode og varige løsninger i et komplekst systemlandskap med høyt aktivitetsnivå? Liker du å jobbe med teknisk infrastruktur, prosesser, integrasjon og sky, sammen med likesinnede? Da er du den vi leter etter.

Vi har ledig intill to faste stillinger med arbeidssted ved våre kontor i Brønnøysund, Leikanger eller Oslo.

Ditt bidrag er å sikre at Altinn 2 er en sikker og stabil plattform i årene som kommer, samtidig som du er med på å etablere samme eller tilsvarende løsninger på vår nye plattform Altinn 3 på Azure.

Altinn som plattform, er sentral i arbeidet med å legge til rette for digital forvaltning i det offentlige. Digdirs oppgave er å bidra til at Altinn-plattformen leverer velfungerende og effektive tjenester som er med på å forenkle dialog mellom offentlige virksomheter og innbygger/næringsliv. Altinn 2-plattformen forvaltes og videreutvikles gjennom avtaler med våre underleverandører, mens Altinn 3 utvikles, forvaltes og driftes i skyen Digdir selv. I Altinn 3 er målet å bruke og utvikle mest mulig åpen kildekode.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Utarbeide og realisere løsningsarkitektur sammen med kollegaer og våre leverandører

 • Styring av plattformen i ønsket retning og etablering av løsningsstrategier for videreutvikling
 • Sentral ressurs i produktteam og være en aktiv bidragsyter inn i våre prosesser
 • Oppfølging og bruk av sentrale Microsoft teknologier i Altinn plattformenene, både on-prem og i Azure. Eksempler er Terraform, Kubernetes, Git, DevOps CI/CD, Sharepoint, SQL Server m.fl.
 • Drift av miljøer i sky og tett dialog med eksterne driftsleverandører. For tiden Azure, men vi ser gjerne at du også har erfaring med Google Cloud
 • Mulig deltakelse i vaktordning

Kvalifikasjoner

Du bør ha

 • minimum 3 års utdanning fra universitet eller høgskole innenfor IT-fag. Relevant erfaring kan kompensere for noe av utdanningskravet
 • kunnskap og erfaring innen avansert og kritisk infrastruktur med store volumer
 • kunnskap og erfaring innen teknisk arkitektur og tekniske grensesnitt fra hybride miljøer
 • kunnskap og erfaring innen miljø der virtualisering og containerteknologi er sentrale virkemidler
 • kunnskap og erfaring innen autentiserings- og autorisasjonstema i komplekse miljø
 • kunnskap og erfaring innen utviklingsarbeid, scripting og/eller å levere infrastruktur som kode (IaC/Terraform)
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Det er fint om du har

 • bakgrunn fra større driftssenter og/eller skyplattformer hvor det har vært fokus på robuste og stabile leveranser
 • dokumentert erfaring og kompetanse fra noen av disse områdene: nettverk, lagring, servere, sikkerhet, clustring, linux, containerteknologi og ulike virtualiseringsteknologier eller andre teknologier som benyttes innen utvikling og drift

Det forutsettes at du kan autoriseres i henhold til sikkerhetsloven.

Vi søker deg som

 • er selvdreven, strukturert, fleksibel, samarbeidsvillig og serviceinnstilt
 • er flink til å motivere, holde oversikten, ferdigstille oppgaver, takle stress og kunne ta beslutninger i hektiske situasjoner
 • liker og motiveres av å jobbe med agile arbeidsmetoder
 • evner å omsette et behov til en god løsning som skal inngå i en helhet
 • er nysgjerrig og ivrig på å lære deg ny teknologi

Du må ha evne til å videreformidle kunnskap og løsninger, og må derfor kunne kommunisere klart og forståelig med både ledelse, faglig- og teknisk personell.

Vi tilbyr deg

 • en utfordrende jobb i Digdir
 • lønn som seniorrådgiver i lønnsspennet kr 534 400 – kr 825 900 pr. år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn
 • gode ordninger for opplæring og videreutvikling
 • mulighet for to timer trening i arbeidstiden
 • familievennlig personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger

For deg som ønsker å jobbe ved vårt Oslokontor tilbyr vi lokaler sentralt i Oslo, og høsten 2021 flytter vi inn i splitter nye lokaler i Økern Portal.

Les mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Vi har tro på at mangfold er en viktig byggestein i et godt, spennende og utviklende arbeidsmiljø, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Riktig kompetanse på rett sted er vår viktigste prioritering når vi rekrutterer, og vi vil legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne også kan jobbe hos oss. Vi jobber med å realisere regjeringens mål om at fem prosent av alle nyansettelser skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du oppgir opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CVen i din søknad, kan dette bli brukt anonymisert til statistikkformål.

Vil du vite mer?

Synes du dette høres interessant ut og ønsker nærmere informasjon, kontakt gjerne

Seksjonssjef Tor Arild SunnevågE-post: tor.arild.sunnevag@digdir.noTelefon: 918 98 208

Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av papirer og vitnemål, og godkjenning fra NOKUT.

Søkerlister kan bli offentliggjort iht. offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet.

Om Digdir

Digdir er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Direktoratet har om lag 330 ansatte fordelt på våre kontor i Brønnøysund, Leikanger og Oslo. Vi har fire fagavdelinger, to stabs- og støtteavdelinger og et tilsyn for universell utforming av ikt som har en særskilt uavhengig rolle. Våre verdier er pålitelig, inkluderende og uredd.

Direktoratet er regjeringens fremste verktøy for en raskere og mer samordnet digitalisering av offentlig sektor. Vi skal bidra til enklere og mer tilgjengelige offentlige tjenester for innbyggerne, og økt verdiskaping for næringslivet. Vår visjon er sammen for en enklere digital hverdag.