ANNONSØRINNHOLD

Vi søker senior Backend-utviklere i hele Norge

IT utvikling, NAV

NAV har et av de fremste og viktigste utviklingsmiljøene i Norge. Vi har primært vært lokalisert i Oslo, men nå tar vi steget ut og inviterer hele Norge til å bli med på å bygge verdens beste digitale velferdstjenester. Hvor enn du bor i Norge - om det er Tromsø, Rakkestad, Molde eller en annen plass, ønsker vi å jobbe med deg. Hvis du bor i Oslo og synes dette høres spennende ut, så er du selvfølgelig velkommen til å søke du også.

Vi driver med produktutvikling i autonome team, og jobber sammen både fysisk og remote. Nå som vi jakter etter utviklere i hele landet vil det naturligvis bli flere hybride team. Kan du tenke deg å bli med i et av teamene våre og utvikle NAVs digitale tjenester fra ditt hjemsted, så er dette noe for deg!

Vi bygger software vi skal leve med, og du vil samarbeide tett med fagfolk og eksperter på relevante fagområder; jurister, designere, statsvitere mfl. som alle sikter etter å skape den beste mulige løsningen for våre brukere. I NAV dyrker vi tverrfaglig samarbeid, og vi ønsker og forventer at utviklerne tar en sentral rolle i å forme løsningen fra tidlig idé til en levende løsning i produksjon på kort tid.

Selv om vi har kommet langt på mange områder er det fortsatt mye arbeid som gjenstår. Digitalisering av en offentlig etat er ikke plankekjøring. Du vil finne utfordringer hos oss enten du trigges av å være med å bygge opp team som er helt i startgropen, ønsker å bidra i et modent team som leverer brukerverdi hver dag, eller også engasjere deg i de litt større utfordringene som opptar flere av teamene våre på tvers.

I teamene har vi stor teknologisk frihet og velger den teknologien som er best egnet for enhver oppgave. Vi bruker blant annet Java, Kotlin, Kafka, React og TypeScript, og benytter oss av mikrotjenester hvor det er relevant. Grunnmuren for alle våre applikasjoner er NAVs Kubernetes-baserte applikasjonsplattform, Nais (https://nais.io). Med over 1200 åpne repoer (https://github.com/navikt) og eget designsystem (https://design.nav.no) mener vi alvor med ambisjonen om å kode for åpen scene. Vi tenker stort, men starter i det små. Som utvikler i teamet vil du ha store muligheter for å påvirke retning og løsning.

Bli med og sett spor - sammen vil vi utgjøre en forskjell for mange!

Arbeidsoppgaver

 • Din hovedoppgave vil være produktutvikling i tverrfaglig produktteam
 • Du vil sammen med teamet ha det tekniske ansvaret for teamets løsninger (produkter) og kontinuerlig forbedring av disse over tid
 • Du skal bidra til å bygge en endringsdyktig arkitektur
 • Du skal sammen med teamet sørge for korte feedback-sløyfer med brukerne og kontinuerlig levere verdi for brukeren
 • Du er med og etablerer et sterkt fagmiljø i NAV

Kvalifikasjoner

 • Du må ha høyere relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå, enten master- eller bachelor-nivå. Relevant arbeidserfaring kan erstatte manglende utdanning
 • Du må ha erfaring fra moderne software-utvikling med fokus på smidige metoder og kontinuerlige leveranser
 • Du må ha jobbet med relevant Java/Kotlin-utvikling minimum de siste 5 årene
 • Du må være kvalitetsbevisst i forhold til koden du leverer med hensyn på modellering (DDD), ”clean code”, overvåkning og testing
 • Du må vise gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Ønskelig med erfaring innen domenedrevet design

Personlige egenskaper

 • Du brenner for kompetansedeling, er faglig sterk, nysgjerrig og sulten på å lære mer
 • Du tror på at vi er aller best sammen, og praktiserer dette både i teamet og utenfor
 • Du ser verdien av å kontinuerlig prøve, måle og lære for å finne de beste svarene på problemene
 • Du søker og gir tilbakemeldinger, og lærer av både suksess og feil
 • Du kan se en problemstilling fra flere perspektiver
 • Du tar initiativ og er resultatorientert
 • Du er selvstendig og tar ansvar for egen fremdrift

Vi tilbyr

 • En av Norges mest teknologisk fremoverlente offentlige etater, med meget engasjerte, motiverte og dyktige medarbeidere som brenner for faget
 • Selvvalgte konferanser, faste fagdager, selvvalgte kurs og faggrupper i arbeidstiden
 • Full tilgang til markedsledende kursportal og relevante fagbøker
 • Stor frihet i valg av utstyr
 • Stilling som seniorrådgiver i stillingskode 1364, lønnsnivå kr. 658 300 til kr. 967 400. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Mulighet for å opparbeide fleksitid og sommertidsordning ( 7 timer/7,75 timer inkl. lunsj)

Hverdagen hos oss i Arbeids- og velferdsdirektoratet er hybrid. Som mange andre organisasjoner utforsker vi hva det kan bety i praksis, noe vi håper du vil være med å forme. Vi tror at du som sitter nærmest oppgavene vet best hvordan de skal løses. Enten det er fra et hjemmekontor, eller våre helt nye lokaler på Helsfyr. Vi håper du vil vokse og utvikle deg med oss på kontoret, men har også tillit til at du jobber minst like bra hjemmefra.

Er du utvikler som bor utenfor Oslo-området, kan du kombinere hjemmekontor med fysisk arbeidsplass ved et lokalt NAV-kontor. Du vil være ansatt i IT-avdelingen i Oslo, men være tilknyttet ett av våre 300 kontorer over hele landet. Der får du tilgang til kontorplass og møter kollegaer som jobber tett på brukerne våre. Du må også regne med noe reisevirksomhet til lokalene våre i Oslo. Hvor ofte du må reiste til Oslo og hvilket lokalkontor du vil være knyttet til, kommer vi sammen frem til i rekrutteringsprosessen.

Hvis du lurer på noe så ta kontakt med Stig, Kim eller Knut så svarer vi på alt du måtte ha av spørsmål rundt dette. Vi tar gjerne en kaffeprat med deg!

NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester.

NAV består av 19.000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering, åpenhet og tillit.

For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer derfor personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en til å søke jobb hos oss. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det. Ønsker du å bli unntatt fra offentlig søkerliste må du begrunne dette. Del gjerne ditt vitnemål eller karakterutskrifter via vitnemålsportalen.no.