ANNONSØRINNHOLD

Vi søker IT-Nettverksadministrator

Vil du være med å utvikle vår nettverkstopoligi for fremtiden?

Nasjonalbiblioteket er tildelt oppgaven å sørge for at den Norske kulturarven blir digitalisert og tilgjengeliggjort på nett. I de kommende ti-årene vil millioner av objekter fra arkiv, bibliotek og museum, i tillegg til Nasjonalbibliotekets egen samling, digitaliseres, bevares og tilgjengeliggjøres. For å muliggjøre dette er vi i ferd med å doble digitaliseringskapasiteten ved Nasjonalbibliotekets anlegg.

IT-miljøet i Nasjonalbiblioteket har rundt 60 ansatte. Vi er organisert i tre like store seksjoner: Tjenester, Plattform og Applikasjon. Vi jobber i team, og har stort fokus på samarbeid - både på tvers av team, på tvers av seksjoner og sammen med andre deler av virksomheten.

Vi er opptatt av metodikk, kontinuerlig forbedring, kultur og arbeidsmiljø. Vi er tilhengere av DevOps: At medarbeidere innen drift og utvikling samarbeider tett gjennom det enkelte produkts livssyklus, fra design til utvikling til operativ drift.

Vi er opptatt av arkitektur, automatisering, standardisering, kontinuerlige leveranser og gradvis innføring av mikrotjenester. Vi jobber med innhøsting av nettsider, mottak av digitale strømmer fra avishus og andre utgivere, produksjonsløyper for digitalisering av analogt materiale, søk i metadata og fritekst for hundretusener av bøker, aviser, tidsskrift, bilder, etc.

Vår omfattende, og stadig økende produksjon, bevaring og formidling av digitalt innhold stiller store krav til nettverksinfrastruktur både med tanke på kapasitet, oppetid og sikkerhet. For å møte disse kravene har vi etablert en omfattende, stabil og moderne infrastruktur med et stort antall nettverkskomponenter, servere, tjenester og klienter i både Oslo og Rana.

Vi er tilknyttet Uninett, som utvikler og drifter det norske forskningsnettet. Uninett er vår ISP og sørger også for L2VPN-konnektivitet mellom våre to geografiske lokasjoner. Vårt største datasenter er lokalisert i Rana og omfatter blant mye annet, lagringssystemer som rommer i overkant av 30 PetaByte med data.

Med fortsatt vekst på infrastruktursiden, og planlegging av et nytt stort datasenter i fjellet i Rana som skal stå ferdig i 2021, har vi nå behov for å styrke vårt faglig sterke nettverksteam med nok en dyktig nettverksadministrator. Vil du være med å utvikle vår nettverkstopoligi for fremtiden?

Arbeidsoppgaver

 • Overvåking, feilsøking og drift av nettverk
 • Videreutvikling og kontinuerlig forbedring av nettverks- og sikkerhetsplattform
 • Planlegging og gjennomføring av større endringer
 • Bidra til automatisering av arbeidsoppgaver og drift
 • Dokumentasjon av konfigurasjon, oppsett og rutiner

Kvalifikasjoner

 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
 • Må beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • IT-Utdannelse på bachelor- eller masternivå med relevant fagkrets innenfor nett- eller kommunikasjonsteknologi. Relevant erfaring av tilstrekkelig omfang vil veie opp for manglende formalkompetanse.
 • Erfaring med oppsett og drift av brannmur er en fordel
 • Erfaring med automatisering og skripting er en fordel
 • Erfaring med drift av overvåkings- og administrasjonsløsninger er en fordel
 • Erfaring med LAN, WAN, WLAN
 • Erfaring med virtualiserte nettverk er en fordel
 • Erfaring med Linux
 • Sertifisering innenfor fagområdet er en fordel
 • Erfaring med informasjonssikkerhetsarbeid er en fordel

Personlige egenskaper

 • Selvdrevet, løsningsorientert og liker å lære nye ting
 • Evne til å håndtere komplekse problemstillinger og sammenhenger
 • Samarbeider og kommuniserer godt med andre

Vi tilbyr

 • Fast tilsetting som 1087 Overingeniør fra kr. 504 700 - 605 500 (ltr. 57 -67), eller 1181 Senioringeniør fra kr. 563 700 - 704 900 (ltr. 63 - 75). Ved særskilt gode og relevante kvalifikasjoner kan høyere lønnsplassering vurderes.
 • Et spennende arbeidsmiljø
 • En organisasjon i kontinuerlig utvikling og med et viktig samfunnsoppdrag
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 535 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 680 millioner kroner.

Nasjonalbiblioteket ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.«Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.»