ANNONSØRINNHOLD

Vi søker flere systemutviklere til vårt kontor i Trondheim!

DIPS konsernet er Norges ledende leverandør av e-helse til norske sykehus og en av de tre største aktørene i kommunehelsemarkedet. Sammen skaper vi en digital arbeidsflate for over 150 000 helsefaglige ansatte spredt over hele landet.

Med hovedkontor i Bodø og kontorer i Oslo, Bergen, Straume, Trondheim og Tromsø er vi totalt nærmere 360 ansatte. Vår klare målsetning er å realisere økt digital samhandling og effektiv informasjonsflyt i og mellom sykehus og kommune.

Vi søker nå flere systemutviklere og systemutviklere for mobile løsninger til vårt kontor i Trondheim.

Kode med mening

I DIPS er du med på å bygge programvare innenfor et komplekst domene – nemlig norsk helsevesen. Vår programvare er kjernesystemet i norske sykehus og har et bredt spekter av funksjonalitet som krever kloke hoder og raske hender til å kode. Å skape kode slik som vi gjør – hvor menneskers liv kan avhenge av tilgangen på vitale data – kaller vi kode med mening. Derfor verdsettes kvalitet i arbeidet høyt og vi kan ikke feile når vi lager programvare.

Vi trenger mange nye kolleger som kan bidra i dette arbeidet og de typiske arbeidsoppgavene som ligger i bunn er:

· spesifisering og design av løsning

· programmering

· testing/dokumentasjon ved behov

· analysere og løse kundemeldte feil

Om du er utvikler, seniorutvikler, arkitekt, eller ekspert så har vi svært meningsfulle oppgaver til deg.

Faglig og sosial kompetanse

I DIPS jobber vi tett med hverandre og vi tilbyr en sterk teamkultur, gode fagmiljøer og ikke minst et godt sammensatt arbeidsmiljø. Hvert år arrangerer vi vårt interne hackaton d:havk, og DIPS Developer Days. Her har vi en leken og uformell tilnærming til kompetanseheving og ansatte oppfordres til å delta og danne grupper på tvers av fagområder.

Vi har også flere ulike faggrupper som møtes 2 ganger i måneden, hvor målet er bygge kompetanse på tvers av fagområder og bygge videre på det gode arbeidsmiljøet.

Teknologier:

C#, .Net/.NET Core, WPF, Javascript, React, REST, Graph QL, Scrum, XP, TDD, DDD, DevOps, Xamarin/MAUI