ANNONSØRINNHOLD

Vi søker deg som kan sette deg inn i ny teknologi, og sammen med GIS teamet velge riktig vei for fremtidens systemer.

Plan-og bygningsetaten har som mål å gjøre Bergen til en aktiv og attraktiv by for alle.

Gjennom byplanlegging og saksbehandling utvikler vi gode bystrukturer i tråd med kommuneplanens mål om den kompakte gåbyen. Byggesaker, oppmåling, drift og vedlikehold av kommunens plan-og eiendomsregister og kartbaser er også vårt ansvarsområde. Vi har mange spennende arbeidsoppgaver som befinner seg i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk. Våre roller varierer mellom myndighetsutøvelse, forvaltning og utvikling. Plan- og bygningsetaten tilhører Byrådsavdeling for byutvikling, og vi har 220 medarbeidere fordelt på seks fagavdelinger. Vi er flyttet inn i moderne, aktivitetsbaserte lokaler i Autogården i Johannes Bruns gate.

GIS-teamet ved seksjon for GIS og plandata har ansvar for utvikling av Bergen Kommunes geografiske informasjonssystemer (GIS). GIS gir nødvendig beslutningstøtte til saksbehandlere i Bergen kommune og rikt kartinnsyn for publikum. GIS-løsningene vi forvalter og utvikler har omfattende bruksområder og integrasjoner med flere sentrale konsernovergripende systemer. Vi ønsker nå å utvide GIS-teamet med en utvikler som kan hjelpe oss med å rigge våre systemer for fremtidens GIS-behov i Bergen kommune.

Arbeidsoppgaver

Vi søker deg som kan sette deg inn i ny teknologi og sammen med GIS teamet velge riktig vei for fremtidens systemer.

 • Ansvarlig for frontend utvikling av kartapplikasjoner basert på ArcGis-plattformen
 • Inngå i team som drifter og forvalter kartløsningen for saksbehandlere
 • Inngå i team som spesifiserer, prioriterer og tester ny funksjonalitet
 • Være bindeleddet mellom etatens GIS miljø og kommunens utviklingsmiljø
 • Jobbe med å integrere kommunens GIS tett mot andre systemer og pågående prosjekter, herunder kommunens sakssystem, planregister, digitalt førstevalg mm.

Vi søker deg som har erfaring med følgende områder

 • Databaser og databaseprogrammering
 • SQL og relasjonsdatabaser
 • Frontend utvikling
 • Oppsett, konfigurasjon, utvilkling og drift på ArcGIS-plattformen
 • Scriptspråk som html, JavaScript og Python
 • Relevant utdanning fra høyskole/universitet på minimum bachelornivå. Relevant erfaring kan kompenserer for manglende formell utdanning.

Vi er åpne for søknader fra både nyutdannede og mer erfarne kandidater. For deg som har mindre arbeidserfaring er vi opptatt av at du har god databaseforståelse og erfaring med relasjonsdatabaser, SQL, Javascript og frontend utvikling.

Personlige egenskaper

Vi ønsker å knytte til oss en utvikler med sansen for systemtankegang og tverrfaglig samarbeid. Du må være kreativ, endringsvillig og åpen. Personlige egenskaper vektlegges. Vi tilbyr deg en stilling der du kan være med å sette Bergen på kartet. Lønn etter avtale.

Om arbeidsgiveren

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.