ANNONSØRINNHOLD

Vi søker Data engineers i hele Norge

Du vil videreutvikle vårt skybaserte datavarehus, og sikre god kvalitet i våre datastrømmer.

Lånekassens IT-avdeling jobber med utvikling og forvaltning av løsninger for offentlig studiefinansiering i Norge. I 2020 flyttet vi alle Lånekassens løsninger til Azure. IT-avdelingen har i dag rundt 60 medarbeidere, både faste og innleide. Lånekassen er en tilnærmet heldigital virksomhet med høy grad av automatiserte forretningsprosesser som vi utvikler selv. Data står sentralt i alt vi gjør, og våre behov for viderebruk er stadig økende. Vi ser nå etter to data engineers som vil være med å utvikle og forvalte Lånekassens dataløsninger i sky

Arbeidsoppgaver

I 2020 etablerte vi Lånekassens dataplattform med egne data utviklingsmiljø i sky. Vi har startet arbeidet med å modernisere vårt datavarehus, samtidig med at vi tenker nytt om hvordan data flyter og gjøres tilgjengelig for ulike formål internt eller i samhandling med andre.

Som data engineer i Lånekassen vil du være sentral i dette arbeidet. Du bygger broer mellom utvikling og analyse og avansert analyse i utvikling. Du utformer løsningsbeskrivelser og kartlegger konsekvenser av foreslåtte endringer i informasjonsmodeller og teknologikomponenter. Sammen med øvrige utviklere og behovseiere vil du utvikle Lånekassens dataløsninger. Du bidrar til å sikre at underliggende plattform og verktøy er tilpasset løpende behov, og at integritet, sikkerhet økonomi og ytelse er ivaretatt. Du arbeider målrettet med å muliggjøre demokratisering av data og med å sikre at vi har god oversikt over våre datastrømmer. Du motiveres av å finne logiske og gjennomførbare løsninger på komplekse problemstillinger.

Om deg

Du:

 • jobber strukturert og analytisk
 • jobber selvstendig og på eget initiativ
 • evner å prioritere og koordinere mange oppgaver samtidig
 • kan være pragmatisk for å finne gode løsninger
 • samarbeider og samhandler med ulike fagmiljøer
 • er en pådriver for forenkling og automatisering
 • er en positiv inspirasjon for dine kolleger i hverdagen.

Kvalifikasjoner

 • Relevant IT-utdanning, helst på universitets- eller høyskolenivå. Erfaring kan veie opp for manglende utdanning
 • Erfaring med SQL, databaser, ETL og datavarehus (Microsoft)
 • Svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.

Hvis du også har erfaring med noe av det følgende, vil det telle positivt for din søknad:

 • Microsoft dataløsninger i sky
 • DevOps, CI/CD og GIT
 • Automatisering og infrastrukturkode
 • DPIA, dataminimering og sikkerhetsvurderinger
 • Programmering og API-utvikling
 • Teknisk infrastruktur (inkl. nettverk)
 • Oppsett av replikering, fail-over, backup og gjenoppretting av data
 • Kunnskapsforvaltning og kompetansedeling.

Vi legger stor vekt på personlig egnethet.

Om oss

Vi har et stort hjerte for samfunnsoppdraget – å gjøre utdanning mulig for alle! Men det er ikke mulig uten systemene våre: Vi har en høy grad av automatiserte forretningsprosesser, og arbeider fortløpende med å forbedre måten vi leverer våre tjenester på. Vi jobber på oppdatert teknologi, og du får være med å påvirke hvordan vi skal ta i bruk og utnytte skyteknologien. Vi er store nok til at du får bryne deg på et bredt spenn av komplekse problemstillinger. Samtidig er vi ikke større enn at ditt arbeid vil utgjøre et vesentlig bidrag til systemene som gjør utdanning mulig.

Vi bryr oss ikke

... om du foretrekker friluftsliv og fiskevær eller fredagspils og finklær. Vi har tro på at det finnes drivende dyktige IT-folk i hele landet. Vi bryr oss derfor ikke om du bor på bygda, i skjærgården, eller i byen. Systemene våre har allerede flyttet ut av kontoret og opp i skyen – nå kan også du velge selv hvor i landet du vil bo!

Vi bryr oss

... om å bruke riktig teknologi for å løse riktig problem. Vi bryr oss om brukervennlige løsninger som setter kundene våre i stand til selv å finne svar på det de lurer på. Vi bryr oss om fremtidsrettede systemer som fungerer like godt i morgen som i dag, og om å gi dyktige teknologer armslag til å lage systemene som gjør utdanning mulig. Og vi bryr oss om arbeidsmiljøet. Derfor vil du fra første dag bli møtt med et inkluderende fagmiljø og engasjerte kolleger som følger deg opp tett – både faglig og sosialt! Bryr du deg om de samme tingene som oss? Da håper vi å høre fra deg!

Hos oss får du

 • Engasjerte kollegaer som utfordrer og utvikler deg i et trivelig miljø med et høyt faglig nivå. Våre rundt 60 IT-ansatte og innleide konsulenter stortrives hos oss!
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Kortere arbeidstid om sommeren.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.
 • Lønnsplassering som rådgiver/seniorrådgiver i lønnstrinn 56–79, for tiden kr 507 600-801 300. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Ansatte med hjemmekontor som fast arbeidssted får dekket nødvendige kostnader til utstyr og kommunikasjon.
 • Noe reising må påregnes.

Vil du være med å utvikle, drifte og sette retning for IT-systemene våre, men ikke akkurat i denne stillingen? Vi lyser ut flere IT-stillinger med arbeidssted Norge. Sjekk ut lanekassen.no/it.

For å sikre at du blir tatt i betraktning ber vi deg skrive søknad på norsk, og legge ved vitnemål og attester elektronisk i søknaden.

I Lånekassen er vi opptatt av å finne de gode og smarte løsningene. De tror vi at vi best kommer fram til når våre kollegaer representerer et tverrsnitt av befolkningen, med ulik kompetanse, livserfaring, alder, kjønn, legning, etnisk bakgrunn og funksjonsevne. Vi sørger for at du får tilrettelegging dersom det er behov for det. Dersom vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli kalt inn til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav, og vi oppfordrer deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Disse opplysningene kan bli brukt anonymisert til statistikkformål som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadsskjemaet. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Lånekassen gjør utdanning mulig for alle, uavhengig av kjønn, bosted, funksjonsdyktighet, økonomiske og sosiale forhold. Vi har over én million kunder, som enten er i utdanning eller betaler tilbake på studielånet sitt. Vi skal bruke vår kompetanse og rolle til å utforme utdanningsstøtteordninger som er til det beste for samfunnet og den enkelte, inkludert å legge til rette for at man kan lære gjennom hele livet. Lånekassen er en innovativ virksomhet som bruker ny teknologi og metoder for å effektivisere forvaltningen, kontinuerlig forbedre våre kundetjenester og bidra til å videreutvikle offentlig sektor.