ANNONSØRINNHOLD

Utviklere

Utlendingsdirektoratet søker engasjerte utviklere.

DIGA (Digitaliseringsavdelingen) er IT-avdeling i UDI (Utlendingsdirektoratet) med i underkant av 80 ansatte. Avdelingen har ansvar for å forvalte og utvikle nasjonale IT-tjenester som håndterer søknader om asyl, visum og opphold. Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. UDI behandler et normalår over 400.000 søknader gjennom våre selvbetjenings- og saksbehandlingssystemer. Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og at brukerne våre møter en helhetlig offentlig forvaltning. Utlendingsfeltet er et komplekst og spennende, der vi jobber med lange linjer, men samtidig må kaste oss rundt og lage løsninger for å møte umiddelbare behov i det norske samfunnet.

Drifts-, vedlikehold- og utviklingsoppgaver har fram til nå blitt satt ut til eksterne leverandører. UDI reviderer nå strategien, og vi ønsker selv å styrke oss med utviklerkompetanse på enkelte sentrale satsingsområder. Vi starter derfor med rekruttering av egne utviklere og søker i første omgang etter 6 utviklere for å bygge opp intern kompetanse og langsiktige ressurser. Hos oss kan du være med på en unik mulighet til å forme et in-housemiljø for IT-utvikling. For deg som begynner hos oss nå, betyr det at du blir med på å legge premissene for hvordan UDI skal jobbe med utvikling.

Vil du være med i et av våre smidige team?

Vi har 3 smidige team som vi ønsker å rekruttere utviklere til. Team Automatisering jobber med automatisering av saksbehandling i UDI, for øyeblikket statsborgerskapssaker, og etter hvert også bidra til automatisering av andre sakstyper. Team Mot jobber med asylmottaksfeltet, og her er det samhandling mellom UDI, asylmottak og beboer på mottak som står i fokus. Søknadsteamet jobber med UDI sin søknadsløsning, som sikrer innhenting av nødvendig informasjon i søknadsfasen, slik at vi tilbyr en effektiv brukerreise med høy kvaliet.

Arbeidsoppgaver

Det er til våre smidige produktteam vi nå skal rekruttere egne utviklere. Vi ser etter dynamikken mellom junior- og seniorutviklere og vektlegger personlige egenskaper. Vi har behov for deg som har vesentlig erfaring med utvikling av komplekse systemer, og som vil være en trygg og erfaren utvikler. Vi har også behov for deg som er juniorutvikler og som motiveres av å lære. Vi søker deg som trives aller best når du får skrive kode, og ønsker å jobbe tett sammen med produkteier for å komme fram til de beste funksjonelle løsningene. Du må se verdien av å jobbe i et smidig team, og ta eierskap for de produktene og tjenestene som teamet er ansvarlig for. Vi har godt etablerte team med høy kompetanse, og fokus på trivsel og at vi skal spille hverandre gode. Norsk er vårt arbeidsspråk.

Teknologier vi bruker

Løsningene som brukes er bygget på Azure og teamene benytter blant annet Azure Functions, Azure Container Instances (ACI), Azure Service Bus, Logic Apps, Docker, .Net, Node.js, React, TypeScript og Sanity.io. Vi har tatt i bruk Microsoft Dynamics 365 (CRM) som plattform for asylmottaksfeltet. Utviklingen skjer i hovedsak i Azure DevOps som er tett integrert med Git. I UDI vil du få muligheten til å tilegne deg ny og tidsriktig kompetanse innen utvikling og koding. Vi vil legge til rette for personlig utvikling da det over tid vil være muligheter for å jobbe med ulike teknologier og i ulike team.

Kvalifikasjoner

Utvikler/Seniorutvikler

 • Høyere utdannelse innen IT. Bachelorgrad med relevant arbeidserfaring eller mastergrad.
 • Erfaring som utvikler på moderne utviklingsplattformer
 • Erfaring med store og komplekse systemporteføljer er et pluss
 • Erfaring med Azure og .Net vil vektlegges
 • Viktig med dokumenterte resultater fra komplekse utviklingsoppdrag, gjerne erfaring med rollen som Tech Lead
 • Erfaring fra agil utvikling, DevOps, kontinuerlige leveranser og testdrevet utvikling vil bli vektlagt
 • Behersker norsk muntlig og skriftlig

Juniorutvikler

 • Høyere utdannelse innen IT. Bachelorgrad med relevant arbeidserfaring eller mastergrad. For nyutdannede vil akademiske resultater bli tatt med i vurderingen
 • Kjennskap til moderne utviklingsplattformer
 • Kjennskap til Azure og .Net vil vektlegges
 • Kjennskap til agil utvikling, DevOps, kontinuerlige leveranser og testdrevet utvikling
 • Behersker norsk muntlig og skriftlig

Aktuelle kandidater til stillingen med oppgaver innen informasjonssikkerhetssystemer skal kunne forelegge uttømmende og utvidet politiattest jf. Politiregisterforskriften § 34-9.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner, og klarer å formidle faget ditt til personer uten teknologikompetanse
 • Trives med både teamarbeid og samarbeid på tvers av hele bredden av personer i en organisasjon
 • Proaktiv og løsningsorientert
 • Er strukturert og ryddig både i og utenfor kode
 • Ser muligheter istedenfor begrensninger
 • Er en lagspiller som setter pris på å bli spurt om råd og veileder gjerne

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag
 • Muligheten til å forme et miljø og sette retning for arbeidet i årene som kommer
 • Innflytelse på produktutviklingen av nye og eksisterende systemer
 • Personlig utvikling da vi har ulike teknologier og team som du kan få jobbe med
 • Fantastiske kollegaer som jobber mot et felles mål
 • Helt nye moderne lokaler på Helsfyr – Valle View (når vi kan møtes på kontoret igjen)
 • Betalt overtid
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Sommertid/vintertid
 • Mobil arbeidsplass
 • Lønn etter statens regulativ som rådgiver/seniorrådgiver, 507 400 - 840 900 kr per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. To prosent trekk til Statens pensjonskasse sikrer deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikring.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsetting, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi kalle inn minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si å bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkryssingene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine. I samsvar med offentleglova kan navnet ditt som søker, offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet.


Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no