ANNONSØRINNHOLD

Utviklere

Vil du være med på å utvikle og bygge helt nye løsninger i en samfunnsnyttig og høyteknologisk bransje?

NGI er et teknisk-industrielt forskningsinstitutt som leverer forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Bærekraftige løsninger og utnyttelse av teknologi står helt sentralt i vår virksomhet for å utvikle og anvende kunnskap til å bygge et samfunn på sikker grunn.

NGI Digital er NGIs nyetablerte avdeling for digital innovasjon og utvikling og har som mål at NGI skal ta en ledende rolle innenfor digitalisering av geobransjen. Her jobber utviklere, produkteiere og geofaglige ressurser sammen for å levere nye løsninger internt i NGI, ut til kunder og gjennom forskningsprosjekter. Hos oss vil du få jobbe med varierte arbeidsoppgaver på tvers av prosjekter og produkter, og med nye og spennende teknologier som benyttes til å løse viktige og samfunnskritiske problemstillinger.

Vi jobber nesten utelukkende med greenfield nyutvikling og innovasjon og søker deg som gjerne vil bygge helt nye og innovative løsninger. Vi benytter prinsipper fra smidig, Lean og brukerdrevet produktutvikling i måten vi er organisert og jobber på.

Eksempler på prosjekter og løsninger vi jobber med:Eksempler på prosjekter og løsninger vi jobber med:

· IoT-plattform for overvåkning av samfunnskritiske konstruksjoner

· Dataplattform for fangst, lagring og prosessering av geodata

· Løsninger for planlegging av feltarbeid og geotekniske lab-forsøk

· Løsninger for miljøovervåkning og lagring og presentasjon av miljødata

· Geokartlegging ved hjelp av droner og satellittdata

· Modelleringsverktøy og beregningsmoduler for offshore vind installasjoner

· Løsninger for varsling av snøskred, samt analyse og vurdering av naturfarer

· Kartteknologi, avansert datavisualisering og 3d-modellering

· Tilrettelegging for og bruk av maskinlæring og kunstig intelligens for nye måter å tolke og analysere data

· Nye løsninger for samhandling og deling av data med våre kunder, samarbeidspartnere og forskningsmiljøer.

Arbeidsoppgaver

Vi ser etter utviklere som kan jobbe effektivt gjennom alle lagene i applikasjonene våre og er nysgjerrig på et bredt spekter av teknologier. Du vil få varierte arbeidsoppgaver og få mulighet til å bidra på tvers av en rekke prosjekter og løsninger. Vi jobber nesten utelukkende med nyutvikling i skyen og har en helt oppdatert tech-stack. Vi ser gjerne at du har noen av de følgende erfaringene, kvalifikasjonene og personlige egenskaper:

Formell kompetanse

· Master- eller bachelorgrad i informatikk, teknologi eller tilsvarende

· Minimum to års relevant erfaring

Teknologikompetanse

· Utvikling og arkitektur i skyen: Vi benytter Azure som skyplattform og hovedsakelig Python som programmeringsspråk

· Kubernetes og arkitektur basert på mikrotjenester

· DevOps/GitOps og infrastructure as code

· Erfaring med integrasjon: Køteknologier, asynkron arkitektur og REST-baserte APIer

· Behandling av både strukturerte og ustrukturerte data, og erfaring med både relasjonelle og NOSQL-databaser

· Frontend-utvikling ved hjelp av Javascript-rammeverk som React og Vue

· Kompetanse på GIS- og kartteknologi

· Erfaring med IoT-løsninger, dataplattformer og infrastruktur for maskinlæring

· Vitenskapelig anvendelse av teknologi: Beregninger, visualisering og dataanalyse.

Personlige egenskaper

· Proaktiv

· Løsningsorientert

· Faglig integritet

· Komfortabel med norsk og engelsk som arbeidsspråk.

Vi gjør fortløpende nye teknologivalg og vurderinger. Som nyansatt vil du få stor påvirkningskraft og være med på å bestemme veien videre. Eksempler på teknologier/språk som vi i dag i stor grad benytter: Python, Kubernetes, Azure Service Bus, Azure IoT Hub, PostgreSQL, ArcGis, Azure Blob storage, TypeScript, React, Vue, Terraform og Azure DevOps.

NGI Digital søker også kandidater til følgende stillinger: Tech Lead og Cloud DevOps Engineer.

English speaking only? Please click here Tech Lead, Cloud DevOps Engineer and Developers.

Vi vil vurdere kandidater fortløpende og oppfordrer derfor interesserte til raskt å sende søknad og eventuelt ta kontakt.

Søknadsfrist 21. mars