ANNONSØRINNHOLD

Utviklere Innovasjon og Utvikling

Vi skal styrke vår kapasitet og fart til å utvikle nye forretningsmuligheter i BKK. For å gjøre dette trenger vi å styrke vår digitale kompetanse. Er du vår nye kollega?

Innovasjon og Utvikling er et forretningsområde med ansvar for å modne frem, konkretisere og starte ny forretning på tvers av BKKs selskap og utenfor dagens satsinger. De siste 2 årene har forretningsområdet etablert investeringsselskapet BKK Spring som investerer i oppstartsselskap og piloterer løsninger sammen med disse. Vi har etablert BKK Strøm som muliggjør eksperimentering av nye forretningsmodeller fremover. Vi har startet selskapet Plug som sammen med Bergen Havn sørger for at båter og skip kan bruke landstrøm, vi løser utfordringer for lading i borrettslag og ruller ut hurtigladere i hele Norge. I tillegg skal vi i gang med pilotprosjekter knyttet til en helhetlig verdikjede for grønn hydrogen og utslippsfrie byggeplasser. Vi etablerer nå et team som skal jobbe dedikert med digitale løsninger knyttet til vår innovasjonsportefølje.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgavene er å arbeide i digitale prosjekter knyttet til BKKs innovasjonsportefølje, å ta en ide fra skrivebordsstadiet, konkretisere, pilotere og implementere. Utviklere har ansvaret for å planlegge, utvikle og produksjonnsette digitale løsninger knyttet til innovasjonsporteføljen. I tillegg vil det for flere av prosjektene være initiativer knyttet til prediktive modeller til bruk i sluttkundeløsninger og som beslutningsstøtte. Utviklerne jobber i team med Data Scientist og forretningsutviklere for å bygge digitale løsninger for kundekontakt, kontroll og styring av elektrisk utstyr. Det vil forventes at en har en proaktiv tilnærming for å holde seg oppdatert på nye teknologier og fortløpende vurdere hvordan disse påvirker våre satsninger, samt konkretisere BKKs rolle og behov for støtte og øvrige ressurser. Dette vil innebære å selvstendig planlegge prosesser, sette milepæler, jobbe strukturert, og levere tid, kvalitet og kostnad.

Kvalifikasjoner

Det ønskes fullstack utviklere med høyere utdannelse innen informatikk eller andre relevante fagfelt. Kandidater med sterk kompetanse back end vil også vurderes. Det kreves erfaring med utvikling av nye løsninger knyttet til APIer og tredjepartsutstyr i integrasjon med styringssystemer og sluttkundeløsninger. Utviklerene må også kunne tenke helhetlig på arkitektur og vil ha en betydelig påvirkning på teknologivalg. Erfaring med utvikling på Microsofts Azure-plattform er en fordel, det samme er erfaring med Design Thinking og/eller tilsvarende arbeidsmetodikk for utvikling. Kunnskap om og interesse for endringer i energisystemet, ny teknologi og lading er positivt. Initiativ, gode samarbeidsegenskaper, sterke analytiske egenskaper og nysgjerrighet for nye løsninger er sentrale egenskaper for å lykkes i stillingen. Relevant erfaring kan kompensere for manglende akademisk bakgrunn.

Vi tilbyr

Dette er en unik mulighet til å bidra til løsninger på klimakrisen i et spennende, kompetent fagmiljø i fart. Du vil også få muligheten til å jobbe med helt nye løsninger knyttet til optimalisering av energisystemer, fremtidens mobilitet og ressursutnyttelse.