ANNONSØRINNHOLD

Utvikler

Dynamisk utviklingsmiljø søker ny kollega!

Dynamisk utviklingsmiljø søker ny kollega!

Vi driver med forskning, men visste du at vi også har et utviklingsmiljø som jobber med løsninger for forskningsdataene våre? Nå trenger vi en ny utvikler! Oppgaven er å jobbe frem løsninger for å sikre og tilrettelegge en omfattende strøm av forsknings- og miljødata, som er råstoffet for instituttets forskning og forvaltningsråd. Du vil ha kontorsted i Tromsø. Det kan bli aktuelt med noen reiser, f.eks. deltakelse på kortvarige tokt og/eller feltarbeid.

Arbeidsoppgaver

Du vil jobbe ved vårt datasenter (https://data.npolar.no), som har ansvaret for forvaltning og publisering av data. Her vil du være med på å utvikle løsninger for styring av datastrømmer fra instrument til database og videre til internett, samt brukerapplikasjoner (frontend) og underliggende systemer (backend). I øyeblikket er vi travelt opptatt med å utvikle neste generasjon datasenter på nett.

Vi har et dynamisk utviklingsmiljø basert på det vi til enhver tid vurderer som beste teknologi. Oppgavene fordeler vi løpende mellom oss i tett samarbeid, gjerne med parprogrammering og BDD. Vi trenger deg som kan styrke oss med kapasitet og kompetanse innenfor:

 • Applikasjonsutvikling mot API-er (frontend)
 • Bruk av vanilla JavaScript og/eller web-komponenter
 • Utvikling av tjenester og applikasjoner for alle typer data
 • Datamodellering, standardisering og validering
 • Samarbeid med forskere og andre dataleverandører om løsningsutvikling

Kvalifikasjoner

Stillingen krever utdanning på mastergradsnivå. Omfattende arbeidserfaring fra det aktuelle fagområdet kan i spesielle tilfeller kompensere for utdanningskravet. Kunnskap om og engasjement for moderne webutvikling basert på HTML-standarden og tilhørende nettleserteknologier, samt erfaring med datamodellering og API-er, er det vi ønsker oss. I tillegg er det nyttig om du har kunnskaper om noen av de verktøyene vi bruker:

 • ECMAScript 2017+ og andre programmeringsspråk som Go, Python e.l.
 • Brukergrensesnitt og universell utforming, CSS
 • Visuell presentasjon av data (grafer, kart)
 • Databaser og søkemotorer, MongoDB, Elasticsearch
 • Linux, åpen kildekode, testdrevet utvikling og versjonskontroll

Det er viktig for oss at du har gode ferdigheter i programmering og kan produsere effektiv og testbar kode. Hvis du har kjennskap til håndtering av forskningsdata, er det en fordel.

Vi er opptatt av å levere gode produkter av høy kvalitet, så det er viktig at du også er kvalitetsorientert. Du må kunne samarbeide godt med kollegaer fra mange ulike fagområder.

Arbeidet krever gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper. Arbeidsspråket vårt er norsk, så kunnskap i norsk vil vektlegges. Det forventes at ikke-norskspråklige ansatte gjennomfører norskkurs i løpet av de to første årene av ansettelsesforholdet, da det å kunne kommunisere godt på norsk er en viktig forutsetning både for den ansatte og instituttet. Norskopplæring dekkes av instituttet etter fullførte og beståtte kurs.

image: Utvikler

Dette kan vi tilby

 • Fast 100% stilling i miljø- og kartavdelingen, seksjon for miljødata
 • Interessante og spennende arbeidsoppgaver i et internasjonalt miljø
 • Lønn etter statens regulativ i kode 1087 overingeniør. Det trekkes 2% til Statens Pensjonskasse.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens Pensjonskasse

Mangfold er viktig for oss! Dersom du er kvalifisert for stillingen er du velkommen til å søke uansett kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi rapporterer på de to siste, så opplysningene dine vil kunne bli brukt i rapporteringen til regjeringens inkluderingsdugnad.

I Tromsø og området rundt har du utmerkede forhold for å oppleve midnattssol, mørketid, nordlys, ulike utendørsaktiviteter, for ikke å snakke om kulturelle opplevelser. Tromsø ligger på nesten 70°N med sine litt over 75 000 innbyggere. Byen er et voksende senter for forskning med flere statlige og private aktører, samt et stort og veletablert universitet.

Søknad

Spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonsleder Stein Tronstad, stein.tronstad@npolar.no, tlf. 909 34 419 eller senioringeniør
Ruben Dens, ruben.dens@npolar.no, tlf. 969 47 137.

Søknadsfrist er 3. mars 2021.

Søknad med relevante kvalifikasjoner og erfaringer, CV, kopi av attester og vitnemål, samt navn på minst tre referanser sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Vedlegg registreres sammen med søknaden i Jobbnorge.

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25, annet ledd.

Norsk Polarinstitutt

er et direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet og har ca. 160 ansatte i Tromsø, på Svalbard og i Antarktis. Polarinstituttet driver naturvitenskapelig forskning, kartlegging og miljøovervåking i Arktis og Antarktis.

Instituttet er faglig og strategisk rådgiver for staten i polarspørsmål, representerer Norge internasjonalt i flere sammenhenger og er Norges utøvende miljømyndighet i Antarktis.

Les mer på www.npolar.no eller besøk oss på Facebook, Instagram og Twitter.