ANNONSØRINNHOLD

UDI søker Senior .Net utviklere

Vi ønsker nå å styrke vårt team med utviklerkompetanse på enkelte sentrale satsingsområder.


DIGA (Digitaliseringsavdelingen) er IT-avdeling i UDI og har i overkant av 80 ansatte. Avdelingen har ansvar for å forvalte og utvikle nasjonale IT-tjenester som håndterer søknader om asyl, visum og opphold.

Drifts-, vedlikehold- og utviklingsoppgaver har fram til nå blitt satt ut til eksterne leverandører. Vi ønsker nå å styrke vårt team med utviklerkompetanse på enkelte sentrale satsingsområder. Vi søker i første omgang etter to senior .Net utviklere for å bygge opp intern kompetanse og langsiktige ressurser. Du vil være med på å forme et in-housemiljø for IT-utvikling, og å bidra til å legge premissene for hvordan UDI skal jobbe med utvikling.

Vil du være med i et av våre smidige team?

Diga består i dag flere smidige team. Vi rekrutterer til Team Automatisering og Team Mot. Automatisering jobber mot saksbehandling i UDI, og har for øyeblikket fokus på statsborgerskapssaker, og etter hvert automatisering av andre sakstyper. Mot jobber med asylmottaksfeltet, og samhandling mellom UDI, asylmottak og beboer på mottak.

Arbeidsoppgaver

Vi har behov for deg som har vesentlig erfaring med utvikling av komplekse systemer, er en trygg og erfaren .Net utvikler, og som også kan ta rollen som tech lead. Vi søker deg som trives aller best når du får skrive kode, og som ønsker å jobbe tett sammen med produkteier for å komme fram til de beste funksjonelle løsningene. Du må se verdien av å jobbe i et smidig team, og ta eierskap for de produktene og tjenestene som teamet er ansvarlig for. Vi har godt etablerte team med høy kompetanse og fokus på trivsel. Personlige egenskaper vil vektlegges. Norsk er vårt arbeidsspråk.

Teknologier vi bruker

Løsningene som brukes er bygget på Azure og teamene benytter blant annet Azure Functions, Azure Container Instances (ACI), Azure Service Bus, Logic Apps, Docker og .Net. Vi har tatt i bruk Microsoft Dynamics 365 (CRM) som plattform for asylmottaksfeltet. Utviklingen skjer i hovedsak i Azure DevOps som er tett integrert med Git. I UDI vil du få muligheten til å tilegne deg ny og tidsriktig kompetanse innen utvikling og koding. Vi vil legge til rette for personlig utvikling da det over tid vil være muligheter for å jobbe med ulike teknologier og i ulike team.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse innen IT. Bachelorgrad eller mastergrad, og ønskelig med minimum 5 års relevant arbeidserfaring
 • Erfaring med Azure og .Net
 • Erfaring som utvikler på moderne utviklingsplattformer
 • Erfaring med store og komplekse systemporteføljer er et pluss
 • Viktig med dokumenterte resultater fra komplekse utviklingsoppdrag, gjerne erfaring med rollen som Tech Lead
 • Erfaring fra smidig utvikling, DevOps, kontinuerlige leveranser og testdrevet utvikling vil bli vektlagt
 • Behersker norsk muntlig og skriftlig

Personer som tilsettes må kunne autoriseres for nivå BEGRENSET i henhold til Sikkerhetsloven.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner, og klarer å formidle faget ditt til personer uten teknologikompetanse
 • Trives med både teamarbeid og samarbeid på tvers av hele bredden av personer i en organisasjon
 • Proaktiv og løsningsorientert
 • Er strukturert og ryddig både i og utenfor kode
 • Ser muligheter istedenfor begrensninger
 • Er en lagspiller som setter pris på å bli spurt om råd og veileder gjerne

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag
 • Muligheten til å forme et miljø og sette retning for arbeidet i årene som kommer
 • Innflytelse på produktutviklingen av nye og eksisterende systemer
 • Personlig utvikling da vi har ulike teknologier og team som du kan få jobbe med
 • Fantastiske kollegaer som jobber mot et felles mål
 • Helt nye moderne lokaler på Helsfyr – Valle View
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Sommertid/vintertid
 • Mobil arbeidsplass
 • Lønn etter statens regulativ overingeniør (SKO 1087) i lønnsspennet kr.725 000 – kr.950 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. To prosent trekk til Statens pensjonskasse sikrer deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikring

Attester/vitnemål må legges inn i portalen sammen med søknaden. Søkere som blir kalt inn til intervju vil bli bedt om å sende lenke til Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no). Ved utdanning fra utlandet ber vi om attest fra Nokut. Den som blir tilbudt stillingen må legge frem politiattest.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsetting, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi kalle inn minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si å bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.  Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkryssingene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine.  I samsvar med offentleglova kan en søker bil offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no