ANNONSØRINNHOLD

Testleder

Vi er genuint opptatt av å bygge et humørfylt, raust og inkluderende miljø, med mennesker som ønsker å bidra til vårt viktige samfunnsoppdrag.

DIGA (Digitaliseringsavdelingen) er IT-avdelingen i UDI og har i overkant av 120 ansatte. Avdelingen har ansvar for å forvalte og utvikle nasjonale IT-tjenester som håndterer søknader om asyl, visum og opphold. Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. UDI behandler i løpet av et normalår over 400.000 søknader gjennom våre selvbetjenings- og saksbehandlingssystemer. Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og at brukerne våre møter en helhetlig offentlig forvaltning. Utlendingsfeltet er et komplekst og spennende felt, der vi jobber med lange linjer, men samtidig må kaste oss rundt og lage løsninger for å møte umiddelbare behov i det norske samfunnet.

UDI er på vei mot å etablere fremtidens saksbehandlingsløsning, der vi ønsker å automatisere en større andel av oppgavene våre ved hjelp av prosessmotor, regelmotor og maskinlæring. Målet vårt er å bli gode på digital deling av data, både med søkerne og samfunnet for øvrig, slik at vi tilrettelegger for sammenhengende tjenester på tvers av sektorer i det offentlige Norge.

Vi er genuint opptatt av å bygge et humørfylt, raust og inkluderende miljø, med mennesker som ønsker å bidra til vårt viktige samfunnsoppdrag.

Vi søker nå etter en dyktig testleder som brenner for faget sitt og er opptatt av å levere løsninger med god kvalitet til sluttbrukeren. En person som har god erfaring med ulike testmetodikker og liker å dele disse erfaringene, samt hjelpe UDI til å bli enda mer profesjonell innenfor testfaget. DIGA har de siste årene hatt fokus på å endre måten vi jobber på, og det oppretter flere smidige team, testdataforvalter og stort fokus på testautomatisering. Vi er en liten testgruppe med hjerte for faget som har stort rom for å teste ut nye ideer og metoder i hverdagen. Du vil få jobbe med mange dyktige testledere og ha et godt støtte apparat som sammen med deg skaper et godt fagmiljø.

Er du en person som liker spennende varierte oppgaver, jobbe i et godt fagmiljø og ønsker å støtte opp i UDIs samfunnsoppdrag? Ja? Send oss en søknad og vi ser frem til å møte deg.

Arbeidsoppgaver

 • Lede, administrere, planlegge og koordinere gjennomføringen av testaktiviteter i prosjekt og smidige team
 • Utvikle og forankre teststrategi og testplaner
 • Håndtere krav, risiko og avvik, samt rapportering
 • Lede, koordinere og følge opp fagressurser i testteamet
 • Sikre til at testspesifikasjoner, testcase og testscript blir utarbeidet
 • Bistå i tverretatlige prosjekter og fagmiljøer
 • Bistå med videreutvikling av testmetodikk, testverktøy og rammeverk
 • Bidra aktivt i enhetens og seksjonens fagmiljø
 • Bidra med rådgivning, veiledning og opplæring i forhold til testfaget, internt og eksternt

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3 års relevant erfaring fra universitet eller høgskole
 • Land relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • God generell IT-forståelse
 • God kjennskap til test og testmetodikk. ISTQB sertifisering er en fordel
 • Arbeidserfaring innenfor systemutvikling og testing
 • Erfaring med Scrum, DevOps, smidig utvikling, og kontinuerlige leveranser
 • Erfaring med bruk av ulike testverktøy og testmanagement verktøy (f. eks. Azure Devops TestPlan)
 • Kjennskap til og interesse for testautomatisering
 • Gode skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner, og klarer å formidle faget ditt til personer uten teknologikompetanse
 • Selvstendig, men trives samtidig med å jobbe i prosjektteam som deltager og som drivende kraft
 • Trives i et arbeidsmiljø med høyt tempo
 • Proaktiv og løsningsorienter
 • Interesse for teknologi
 • Ser muligheter istedenfor begrensninger
 • Er en lagspiller som setter pris på å bli spurt om råd og veileder gjerne

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag, preget av høy faglig kompetanse, engasjement og dyktige medarbeidere
 • Muligheten til å forme et miljø og sette retning for arbeidet i årene som kommer
 • Innflytelse på produktutviklingen av nye og eksisterende systemer
 • Personlig utvikling da vi har ulike teknologier og team som du kan få jobbe med
 • Fantastiske kollegaer som jobber mot et felles mål
 • Gode løsninger for mobil arbeidsplass
 • Fleksibel arbeidstid, sommer-/vintertid og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Overtidsbetaling ved pålagt overtidsarbeid
 • Lønn etter statens regulativ overingeniør (SKO 1087) i lønnsspennet kr. 700 000 – kr.850 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. To prosent trekk til Statens pensjonskasse sikrer deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikring

Attester/vitnemål må legges inn i portalen sammen med søknaden. Søkere som blir kalt inn til intervju, vil bli bedt om å sende lenke til Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no)). Hvis du har utdanning fra utlandet, ber vi om attest fra Nokut. For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer personer til å søke jobb hos oss, på tvers av alder, bakgrunn (eks hull i CV) og funksjonsevne. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det. Avkryssingene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine.

I samsvar med Offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Om arbeidsgiveren

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no