ANNONSØRINNHOLD

Teknisk sikkerhetsekspert

Er du god på informasjonssikkerhet og elsker å formidle kunnskapen din? Har du lyst til å jobbe med faget i tverrfaglige team og smidig tjenesteutvikling?

Er du god på informasjonssikkerhet og elsker å formidle kunnskapen din? Har du lyst til å jobbe med faget i tverrfaglige team og smidig tjenesteutvikling? Engasjeres du av å bidra til at Oslo kommune leverer digitale tjenester innbyggerne kan stole på? Da kan det være nettopp deg vi ser etter.

Oslo kommunes ferske digitaliseringsetat fortsetter å bygge opp miljøet for personvern og informasjonssikkerhet, og vi trenger nå en engasjert rådgiver på informasjonssikkerhet.

Vi trenger noen som kan holde oss i hånden i sikkerhetsarbeidet, men som også kan holde oss i ørene når det er nødvendig. Slik kan vi jobbe effektivt, trygt og innbyggerfokusert.

Litt om deg og rollen

Noen prinsipper vi tror på:

 • Bygge sikkerhet inn, fremfor å legge det til
 • Automatisere det som kan automatiseres
 • Ansvarliggjøring av team, fremfor sikkerhetsspesialister som hvilepute
 • Alle i teamet kan en god del om sikkerhet, fremfor at én kan alt
 • Implementere funksjonalitet sikkert, heller enn sikkerhetsfunksjonalitet
 • Bruke verktøy for læring underveis, snarere enn som et hinder på slutten av en fase

Utvikle kulturen mer enn å tvinge igjennom en policy

Du slipper å overbevise oss om at sikkerhet er noe vi må tenke på fra grunnen i all tjenesteutviklingen. I tillegg har du mange gode sparringspartnere i både sikkerhetsopptatte utviklere og designere i teamene.

Vi ønsker at du løfter oss opp en divisjon gjennom å være den som har oversikten over “latest & greatest” i fagfeltet og samtidig klarer å oversette dette til våre behov. Fra ditt fugleperspektiv kan du harmonere og løfte sikkerhetsfokuset på tvers av de autonome teamene.

Dette er en temmelig teknisk rolle, selv om mye av sikkerhetsarbeidet ikke gjøres i java eller javascript. Sannsynligvis har du vært utvikler selv, og har nylig utviklet. Du skjønner når vi må være kompromissløse, og hvor vi kan være pragmatiske. I tillegg vil du jevnlig være sparringspartner med ledergruppa for å diskutere behov og skape forståelse og trygghet.

Tverrfaglighet og teamarbeid

Rollen innebærer at du tidvis har mange jern i ilden. Men du ikke er alene om oppgaven. Tvert imot har et svært godt miljø rundt deg. I det daglige vil du jobbe mest ute i utviklingsteamene. Her møter du hovedsakelig utviklere og designere. Samtidig er du aldri langt unna avdelingen din, hvor du har ekspertise på både juss, personvern, virksomhetsarkitekur og sikkerhetsperspektivet i utvikling.

De tverrfaglige teamene i Origo jobber autonomt og har ansvar for hele livssyklusen til det vi lager. Du er med på hele reisen fra problem til produksjon, og vil se at løsningene du har bidratt i er både brukervennlige OG trygge.

Hvem er vi i Origo?


Når vi en vakker dag igjen møtes i sentrale lokaler på Glasmagasinet i Oslo sentrum, vil du i Origo møte du en svært hyggelig blanding av utviklere, data scientists, arkitekter, UX- og tjenestedesignere, hardwareutviklere, jurister, organisasjonsutviklere, kommunikatører og HR-folk.

Vi bygger et av Norges aller mest samfunnsnyttige produktutviklingsmiljøer. Fortsatt er vi i en tidlig fase, så du kan være med å forme miljøet og kulturen helt fra starten. På tre år har vi gått fra å være et prosjekt til å bli en etat, og vi vokst fra 3 til noe over 100 faste ansatte, i tillegg til et tjuetalls konsulenter. Du kan gjerne lese mer om hvordan det er å jobbe i Origo her: https://labs.oslo.kommune.no/jobb

Målet med Oslo Origo er å forbedre hverdagen til innbyggerne i Oslo gjennom digitalisering av kommunens tjenester. Oppgaven vår er billedliggjort i Historien om Tim: https://youtu.be/_OvFiWB5MFg

Arbeidsoppgaver

 • Støtte utviklingsprosjekter i Origo i problemstillinger knyttet til informasjonssikkerhet
 • Være pådriver og fasilitator for kompetansebyggende aktiviteter innen informasjonssikkerhetområdet
 • Være en fremoverlent diskusjonspartner og veileder for tverrfaglige utviklingsteam rundt personvern og sikkerhetsmessige utfordringer
 • Bidra til å bygge en sikkerhets- og personvernkultur i utviklingen av alle tjenester og produkter i Origo
 • Bidra til kommunens fagmiljøer på informasjonssikkerhet ved å delta aktivt i, og eventuelt drive, relevante nettverk
 • Bidra med foredragsvirksomhet og gjennomføre workshops
 • Videreutvikle og operasjonalisere Origos styringssystem for informasjonssikkerhet
 • Harmonere informasjonssikkerhet og personvern sammen med Origos techjurister

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innenfor informasjonssikkerhet, informatikk eller tilsvarende
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Relevant erfaring fra arbeid med informasjonssikkerhet og personvern
 • Evnen til å sette seg inn i behov på ulike organisasjonsnivåer og forstå hvordan informasjonssikkerhet påvirker virksomheters muligheter til å nå sine mål
 • Evnen til å operasjonalisere retningslinjer og krav til etterlevelse for informasjonssikkerhet på en pragmatisk måte Det er en fordel med:
 • Erfaring med informasjonssikkerhet og personvern i offentlige virksomheter
 • Erfaring med informasjonssikkerhet relatert til skyløsninger
 • Erfaring med arbeid knyttet til tverrfaglige team og smidig tjenesteutvikling
 • Erfaring med programvareutvikling etter smidige prinsipper og DevOps
 • interesse for digitalisering og forståelse for utvikling av datakode og design av IT-prosesser

Personlige egenskaper

 • Vi er veldig opptatt av å bygge et humørfylt, raust og inkluderende miljø, med folk som gjerne får litt ekstra kick av vårt viktige samfunnsoppdrag. Vi bygger miljøet fra grunnen, så du må tåle, og kanskje til og med like, at ikke alle oppgaver er definert. Er du initiativrik, tørr å spørre og trives i en eksponert rolle kommer du langt.
 • Du er nysgjerrig, kreativ, lytter og deler. Du ser muligheter fremfor hindre, samtidig ikke redd for å stoppe eller snu når det kreves. Bonuspoeng om du er pedagogisk anlagt for å gjøre informasjonssikkerhet og personvern interessant for andre!
 • Et grunnprinsipp for oss er å se helheten fremfor enheten (eller “ha kommunehatten på”, som vi kaller det), og ikke tenke at «det er noen andre sitt problem».
 • Vi er alltid på jakt etter lune, varme, engasjerte og inkluderende folk som både har engasjement for teknologien og evnen til å hele tiden se sin oppgave i det større bildet.
 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges.

Vi tilbyr

 • Kjempemulighet til å bygge samfunnsnyttige tjenester som brukes av hundretusenvis av innbyggere
 • Store muligheter til å påvirke egen rolle og oppgaver
 • Svært gode utviklingsmuligheter
 • Muligheten til å fornye hvordan offentlige tjenester bygges
 • Sentrale kontorer midt i Oslo sentrum
 • Gode låne- pensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring. Som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd.
 • Fleksibel arbeidstid. Arbeidstid er 37,5 timer per uke inkl. lunsj. Gode muligheter for avspasering av plusstid. Lønnstrinn for fagsjef fra 46 – 76, for tiden 614 800 – 1 103 800 kr, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.

Oslo Origo er Oslo kommunes felles satsing på digital transformasjon. Målet med Oslo Origo er å forbedre hverdagen til innbyggerne i Oslo gjennom digitalisering av kommunens tjenester. Oppgaven vår er billedliggjort i Historien om Tim: https://youtu.be/_OvFiWB5MFg

Vi er helt avhengige av å ha ansatte som gjenspeiler mangfoldet i byens befolkning for å kunne utvikle de beste tjenestene for våre innbyggere. Dette er et mål vi jobber aktivt mot og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønnsidentitet, seksuell identitet, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.