ANNONSØRINNHOLD

Tech Lead

Vil du være med på å utvikle og bygge helt nye løsninger i en samfunnsnyttig og høyteknologisk bransje?

NGI er et teknisk-industrielt forskningsinstitutt som leverer forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Bærekraftige løsninger og utnyttelse av teknologi står helt sentralt i vår virksomhet for å utvikle og anvende kunnskap til å bygge et samfunn på sikker grunn.

NGI Digital er NGIs nyetablerte avdeling for digital innovasjon og utvikling og har som mål at NGI skal ta en ledende rolle innenfor digitalisering av geobransjen. Her jobber utviklere, produkteiere og geofaglige ressurser sammen for å levere nye løsninger internt i NGI, ut til kunder og gjennom forskningsprosjekter. Hos oss vil du få jobbe med varierte arbeidsoppgaver på tvers av prosjekter og produkter, og med nye og spennende teknologier som benyttes til å løse viktige og samfunnskritiske problemstillinger.

Vi jobber nesten utelukkende med greenfield nyutvikling og innovasjon og søker deg som gjerne vil bygge helt nye og innovative løsninger. Vi benytter prinsipper fra smidig, Lean og brukerdrevet produktutvikling i måten vi er organisert og jobber på.

Eksempler på prosjekter og løsninger vi jobber med:

· IoT-plattform for overvåkning av samfunnskritiske konstruksjoner

· Dataplattform for fangst, lagring og prosessering av geodata

· Løsninger for planlegging av feltarbeid og geotekniske lab-forsøk

· Løsninger for miljøovervåkning og lagring og presentasjon av miljødata

· Geokartlegging ved hjelp av droner og satellittdata

· Modelleringsverktøy og beregningsmoduler for offshore vind installasjoner

· Løsninger for varsling av snøskred, samt analyse og vurdering av naturfarer

· Kartteknologi, avansert datavisualisering og 3d-modellering

· Tilrettelegging for og bruk av maskinlæring og kunstig intelligens for nye måter å tolke og analysere data

· Nye løsninger for samhandling og deling av data med våre kunder, samarbeidspartnere og forskningsmiljøer.

Arbeidsoppgaver

I rollen som tech lead vil du få ansvaret for å lede utviklingsteamet, ha et overordnet ansvar for valg av arkitektur og teknologi, samt bidra inn som utvikler der det trengs. I tillegg til at du er en erfaren og allsidig utvikler med kompetanse på teknologiene vi benytter, ser vi gjerne at du har noen av de følgende erfaringene, kvalifikasjonene og personlige egenskaper:

Formell kompetanse

· Master- eller bachelorgrad i informatikk, teknologi eller tilsvarende

· Minimum fem års relevant erfaring.

Teknologikompetanse

· Erfaring med å lede og motivere utviklere og skape god flyt i utviklingsprosessen

· Kompetanse innen en eller flere teknologier/språk: Python, Kubernetes, Azure Service Bus, Azure IoT Hub, PostgreSQL, ArcGis, Azure Blob storage, TypeScript, React, Vue, Terraform and Azure DevOps

· Erfaring med å ta arkitektur- og teknologivalg og vurdere ulike teknologiske løsninger sammen med produkteiere, utviklere og andre interessenter

· Trives i rollen som bindeledd mellom forretning og IT og synes det er spennende å være involvert i produktutvikling.

Personlige egenskaper

· Proaktiv

· Løsningsorientert

· Faglig integritet

· Komfortabel med norsk og engelsk som arbeidsspråk

NGI Digital søker også kandidater til følgende stillinger: Cloud DevOps Engineer og Utviklere.

English speaking only? Please click here Tech Lead, Cloud DevOps Engineer and Developers.

Vi vil vurdere kandidater fortløpende og oppfordrer derfor interesserte til raskt å sende søknad og eventuelt ta kontakt.

Søknadsfrist 21. mars