ANNONSØRINNHOLD

Systemutvikler

Vi i Helse Vest IKT utvikler mange spennende løsninger for ansatte og pasienter ved alle sykehusene på Vestlandet.

Noe som gjør oss spesielt stolte er å skrive 100% samfunnsnyttig kode med god kvalitet. Vi deltar i mange utviklingsaktiviteter, fra innovasjonsprosjekter til større løsninger for åautomatisere og effektivisere i sykehusene og internt i Helse Vest IKT. Itillegg til utvikling av en rekke webløsninger er vi involvert i prosjekter knyttet til bruk av VR, IoT og maskinlæring/AI i sykehusene. Vi tar i bruk nyeste teknologi der vi kan, og mener at trivsel og kontinuerlig kompetanseutvikling er en forutsetning for å drive god utvikling.

Seksjonen består av over 30 høyt kvalifiserte systemutviklere og arkitekter. Vi utgjør et sterkt og kompetent utviklingsmiljø som er opptatt av å utvikle løsninger for framtidens helsetjenester. Vi ønsker nå å styrke seksjonen med flere dyktige og engasjerte medarbeidere.

Kandidater blir vurdert etter hvert som de søker.

Arbeidssted: Bergen eller Stavanger.

Arbeidsoppgaver

Helsesektoren står foran mange spennende digitaliseringsmuligheter i årene fremover. For å forenkle hverdagen til både pasienter og ansatte i sykehusene ser vi behov for å kunne tilby bedre og mer brukervennlige løsninger. Vi søker derfor etter deg som vil være med å bidra til dette.

Microsoft.NET er vår utviklingsplattform (C#, ASP.NET, Entity Framework, MVC, Angular, JavaScript, SQL).

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra høyskole/universitet
 • Bred erfaring med utvikling
 • Oppdatert på trender, utviklingsmetoder og verktøy for moderne systemutvikling
 • Forståelse for sikkerhet, nettverk og infrastruktur
 • Å være en pådriver for smidig metode teller positivt
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Gode logiske og analytiske evner, er løsningsorientert og jobber strukturert
 • Nysgjerrig og nyskapende
 • Målbevisst og kvalitetsbevisst
 • Selvgående, men liker best å jobbe i team
 • Opptatt av godt samhold

Vi tilbyr

 • Faglig utvikling gjennom spennende oppgaver, fagdager og kurs
 • Mulighet til å være med å påvirke hvilke prosjekter du jobber i
 • Mulighet til å påvirke hvilken faglig retning du vil utvikle deg videre i, enten det er innenfor backend, frontend eller fullstack
 • Et positivt og sosialt arbeidsmiljø med høy grad av medarbeidertilfredshet
 • Engasjerte kolleger
 • Fleksible arbeidsordninger med fleksitid og arbeidsuke på 37,5 timer inkl. lunsj
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i KLP som sikrer gode pensjonsrettigheter

Om arbeidsgiveren

Helse Vest IKT AS ble etablert i november 2004. Helse Vest IKT AS er 100 % eid av det regionale helseforetaket, Helse Vest RHF. Selskapet leverer IKT-tjenester til helseforetakene i Helse Vest RHF, samt til private, ideelle institusjoner. Helse Vest IKT har i dag rundt 560 medarbeidere fordelt på kontor i Stavanger, Haugesund, Bergen og Førde. Helse Vest IKT deltar aktivt i nasjonalt arbeid innenfor IKT i helsesektoren. Helse Vest IKT skal så langt som mulig avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn.