ANNONSØRINNHOLD

Systemutvikler | Tech Lead

Vil du være med å styre den teknologiske utviklingen i et av verdens ledende selskaper innen fisketellingsutstyr for brønnbåt- og oppdrettsnæringen?

WingTech er lokalisert i Hitra kommune, i hjertet av havbruksnæringen. Med godt samarbeid, innovasjonslyst, og kort vei til sentrale aktører i bransjen har WingTech over tid posisjonert seg som en av de ledende leverandørene av kontroll-, bedøvelses- og tellesystemer til oppdrettsnæringen i Norge og i utlandet. Vi har tellesystemer i drift langs hele norskekysten og i land som Chile, Spania, Skottland, Canada, Australia, Russland og USA.

Bedriften er sydd sammen av kompetente medarbeidere i mekanisk produksjon/verksted, elektroavdeling, teknisk tegning, i administrasjon, på support og programvareutvikling. Hos oss er utviklingen av gode produkter og jakten på innovative løsninger et resultat av godt samarbeid på tvers av alle fag innad i bedriften. Men, også med eksterne aktører, når det kreves. WingTech har bl.a. pågående utviklingsprosjekter sammen med SINTEF Digital og SINTEF Ocean.

Med en raskt voksende oppdragsmengde, og et tydelig ønske og behov for videreutvikling og nyutvikling av våre systemer og programvaretjenester, søker vi nå etter en seniorutvikler/systemutvikler/tech lead som vil være med på å navigere bedriften gjennom et stadig større og komplekst teknologisk landskap.

Du vil:

 • være med på å styre bedriftens teknologiske veivalg og bygge opp et sterkt og kompetent utviklermiljø.
 • Hos oss vil du være med på utviklingen av innovative og effektive løsninger som bedrer fiskevelferd og varekontroll.
 • Du vil være med på å heve standarden til hva bransjen kan forvente av kontroll- og tellesystemer når det kommer til presisjon, nøyaktighet, kapasitet og skånsomhet
 • Komme tett på de ulike aktørene i bransjen, med kort vei fra idé og tegnebrett, til utprøving av nye løsninger i felt. Det være seg ombord på brønnbåter, oppdrettsflåter eller på oppdretts- og settefiskanlegg
 • Være med på å styre retning, oppbygging og utvikling av vårt interne utviklermiljø og vår programvarepark
 • Delta aktivt i videreutvikling av eksisterende programvare, samt nyutvikling av programvareløsninger og teknologier

Vi søker deg som:

 • Har gode samarbeidsevner og jobber konstruktivt og målrettet sammen med teknologer, teknikere, mekanikere, elektrikere, beslutningstakere og sluttbrukere for å forbedre og utvikle våre systemer
 • Vil ha et helhetlig ansvar for bedriftens utviklermiljø og teknologiske retning
 • Er fremoverlent, selvstendig og strukturert
 • Har solid erfaring innen utvikling og drift av sammensatte programvareløsninger
 • Har erfaring med én eller flere av de teknologier, metodikker, konsepter og verktøy som WingTech benytter
 • Vi benytter i dag teknologier, metodikker, konsepter og verktøy som C++, C#, Python, Typescript/Javascript Node.js, Angular, REST Relasjonelle og ikke-relasjonelle databasesystemer Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Firebase

Vi setter stor pris på kunnskap om og erfaring med én eller flere av disse konseptene:

 • Kunstige nevrale nettverk
 • Maskinlæring
 • Maskinsyn
 • Distribuerte systemer

Vi tilbyr:

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Gode lønns- og pensjonsbetingelser
 • Kontorsted: Hitra og/eller Trondheim, med mulighet for hjemmekontor
 • Erfarne kolleger
 • Et spennende og hektisk arbeidsmiljø med mange oppgaver og utfordringer.

For spørsmål om stillingen og/eller informasjon om WingTech, kontakt operasjonsleder Bjørn Erling Herskedal på +47 401 67 430. Søknad med oppdatert CV sendes til jobb@wingtech.no

SØKNADSFRIST: 31. oktober