ANNONSØRINNHOLD

Søker 2 plattform-utviklere til Møller Digital

Møller Digital gjør store endringer og plattformen er sentral. Er du plattformutvikler og vil jobbe med oss?

Møller Digital skal gjennom store endringer og applikasjonsplattformen er en sentral komponent. Vi er i dag et team på seks som utvikler applikasjonsplattformen. Nå ser vi etter to nye kollegaer som kan jobbe sammen med oss for å utvikle tjenester så produktteamene kan jobbe mest mulig effektivt.

Både behov og teknologi endrer seg raskt, så applikasjonsplattformen er i kontinuerlig utvikling. Vi må håndtere økt kompleksitet ved å bygge fleksibilitet og evne til å respondere raskt inn i måten vi jobber på, og inn i de selvbetjente tjenestene vi tilbyr til teamene. Applikasjonsplattformen skal gjøre det mulig for produktteamene å tilpasse seg raskt til nye forretningsbehov og kundenes forventinger.

Teamets ansvar

 • Videreutvikle applikasjonsplattformen for å øke utviklerproduktivitet.
 • Utvide plattformen med nye tjenester
 • Sikre at plattformen tilbyr "Golden path" (recommended ways of doing it) når det kommer til:

- Provisjonering av sky ressurser

- Sikre sky-ressurser og workloads

- Deployment til alle miljøer

- Tilgjengeliggjøring av felles verktøy

- Monitoring og logging av sky-ressurser og workloads

 • Ivareta sikkerheten i plattformen
 • Overvåke tjenestene på plattformen for å sikre stabilitet, men også for å sikre god utnyttelse

Tech stack i Møller Digitals applikasjonsplattform inkluderer (men er ikke begrenset til):

 • Azure
 • IaC (Terraform og Terraform Cloud)
 • CI: GitHub/GitHub actions
 • CD: ArgoCD
 • Container orchestration (Kubernetes)
 • Monitoring og alerts: DataDog og PagerDuty
 • CloudFlare

Vi ser for oss at du har:

 • høyere, relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå, enten master- eller bachelornivå. Relevant arbeidserfaring kan erstatte manglende utdanning.
 • teknisk erfaring med Microsoft Azure, Amazon Web Services og/eller Google Cloud.
 • erfaring med forvaltning av infrastruktur i sky ved bruk av infrastruktur-som-kode.
 • erfaring med å skrive robust og endringsdyktig kode gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og beherske norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi håper også på at du raskt tar til deg ny kunnskap, deler ansvar og hjelper teamet med å få jobben gjort. I tillegg til at du er nysgjerrig og tar ansvar for egen kompetanseutvikling og arbeidsoppgaver.

Noe av det vi kan tilby deg:

Vi tilbyr konkurransedyktige vilkår, forsikringer og pensjon, og i tillegg får du selvsagt dekket mobilabonnement og mobil fra oss. Vi setter faglig utvikling høyt. Vi vil jobbe for at du kan holde deg oppdatert på faget, og det er gode muligheter for å dra på konferanser og kurs – om du har lyst. Etter hvert som vi vokser øker behovet for spesialkompetanse på enkelte områder. Om du er nysgjerrig eller har ambisjoner om andre roller i karrieren, vil du ha store muligheter til å både lære og ta ansvar.

Ellers kan vi også nevne at vi har

 • godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer
 • treningsfasiliteter
 • flere firmahytter

Motivasjon betyr mye for oss. Om du har viktig og relevant erfaring fra arbeidslivet, men er usikker på om du har nok erfaring på teknologien vi jobber med, send oss en søknad eller ta kontakt direkte. Hvis vi er sikre på at du har lyst å lære deg dette fremover, så bygger vi den rette kompetansen sammen.

Møller Mobility Group (MMG) er det ledende bilkonsernet i Norden og Baltikum, og har etablert seg som en av de største bilvirksomhetene i Nord-Europa. MMG er et familieeid selskap engasjert innen import (Harald A. Møller), forhandlervirksomhet (Møller Bil) og finansiering (Volkswagen Møller Bilfinans) i Norge, Sverige og Baltikum. I over 80 år har vi bidratt til å løse folks mobilitetsbehov, og vi jobber aktivt for å skape fremtidens bærekraftige mobilitetsløsninger.

Møller Digital er konsernets digitale kompetansesenter, og fungerer som IT-partner til våre forretnings- og støtteområder i fem land. Vi samarbeider tett på tvers av enheter og bidrar som både premissgiver, rådgiver og tjenesteleverandør. Møller Digital vil med andre ord sitte svært sentralt i transformasjonen de neste årene. Møller Mobility Group investerer tungt i digitalisering og Møller Digital går en spennende tid i møte.

Vi har store planer og skal bygge masse nytt og spennende fremover.