ANNONSØRINNHOLD

Skarpskodd Data engineer

Politiet satser stort på å etablere en omfattende dataplattform med strukturerte og ustrukturerte data. Vil du bli med på reisen?

vHver gang politiet er på oppdrag, er vi tett på med teknologi. Politiet jobber for trygghet i hjemmet, i nærmiljøet, i trafikken og på nett. Etaten har også viktige oppdrag knyttet til rikets sikkerhet. I dette arbeidet må IT-systemene fungere 365 dager i året, for verken politiet eller de kriminelle tar fri.

Politiets IKT-tjenester (PIT) er en pådriver for digitalisering i politiet. Vi er teknologer med et oppdrag, og vet at effektivt politiarbeid ikke kan gjøres uten fremtidsrettet teknologi. Nå øker vi trykket på digitaliseringen, som vil bety store endringer i organisasjon, arbeidsform, teknologi, virksomhetsstyring og kultur. Vi skal bevege oss fra store prosjekter til kontinuerlig produktutvikling i tverrfaglige team. Derfor vil vi styrke vår teknologikompetanse og utvikle fagmiljøene ytterligere for å møte fremtidens kriminalitetsutfordringer. Catherine Janson, IT-direktør

Vil du bli en teknolog med et oppdrag og være med oss på reisen?

Data har stor verdi for samfunnet og politiet og skal være en grunnpilar i digitaliseringsarbeidet vår. Hvis vi bare hadde visst det vi vet. Vi er teknologer med hjerte for politiets samfunnsoppdrag og skal bygge opp et sterkt data-miljø som gjør oss enda mer datadrevet. Vi skal utforske, eksperimentere og lære og ta beslutninger basert på fakta.

Mye er tenkt, noe er gjort – og noe bør sikkert gjøres på en helt annen måte. Vi trenger deg som er nysgjerrig og kreativ og som kan bidra til å skape merverdi av dataene vi har. Du har kunnskap om best og next practise for datadrevet produktutvikling og skal sammen med oss, sørge for at politiet i større grad baserer sine beslutninger og veivalg på innsikt og data.

Du har erfaring med databaser og tradisjonell datavarehusutvikling, og er nysgjerrig på å ta i bruk nye teknologier og rammeverk. Du holder deg faglig oppdatert, og liker å foreslå nye løsninger og arbeidsmåter.

Vil du være med oss å utvikle og skape mer verdi ut av data, da er dette jobben for deg.

Arbeidsoppgaver

 • Modellere, utvikle, og tilpasse PITs datastrukturer
 • Etablere god dataflyt mellom politiets mange datakilder
 • Gjennomføre tiltak for å sikre datakvalitet
 • Utforme løsningsbeskrivelser og kartlegge konsekvenser av foreslåtte endringer i informasjonsmodeller og teknologikomponenter
 • Velge og tilrettelegge for endringer i verktøy og løsninger
 • Etablerte løsninger må følges opp med tanke på integritet og sikkerhet, og om løsningen er økonomisk sunn
 • Bidra i utvikling av PITs prosesser og krav til leveranser rundt informasjonsforvaltning
 • Legge til rette for deling og analyse av data i samarbeid med analyseteamene, for å tilby nye samfunnsnyttige tjenester til politiet

Kvalifikasjoner

 • IT-utdanning på høgskole- eller universitetsnivå. Arbeidserfaring med Data Engineering, ETL eller datavarehus kan veie opp for manglende formell utdanning.
 • Erfaring med SQL, databaser, ETL/ELT, datamodellering
 • Kjennskap til ulike tilnærminger til dataarkitektur
 • Fordel med erfaring fra ett eller flere av områdene under:
 • utvikling "full stack"
 • maskinlæring, kunstig intelligens og dataanalyse
 • programmeringserfaring i Python og/eller Java
 • Kafka og kodebasert ETL/ELT
 • DevOPS, CI/CD og GitLab
 • etablering av datavarehus
 • automatisering og infrastrukturkode
 • nye teknologier for datalagring og databehandling, eksempelvis datavirtualisering
 • oppsett av replikering, fail-over, backup og gjenoppretting av data
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe strukturert og analytisk
 • Evne til å jobbe selvstendig og på eget initiativ
 • Evne til å prioritere og koordinere mange oppgaver samtidig
 • Evne til å være pragmatisk for å finne gode løsninger
 • Evne til å samarbeide og samhandle med ulike fagmiljøer
 • Pådriver for forenkling og automatisering
 • Du er en positiv inspirasjon for dine kolleger i hverdagen
 • Vi legger vekt på personlig egnethet

Vi ønsker medarbeidere som

 • Er samfunnsengasjert med evne til å se flere perspektiv
 • Bidrar til å skape verdi for bruker og samfunn i samarbeid med andre
 • Er opptatt av å lage enkle, gode løsninger i et komplekst landskap
 • Søker læring, kontinuerlig forbedring og kompetansedeling
 • Bidrar til en åpen og tillitsbasert kultur der vi gir og mottar feedback, som en naturlig del av arbeidsdagen

Vi tilbyr

Hos oss finner du et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø og masse faglige diskusjoner og utforsking av gode og nye løsninger. Vi "drar på" virtuelle kurs, konferanser og meet-ups som er av interesse for det vi jobber med.

 • Spennende arbeidsoppgaver basert på spennende teknologi
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Gode arbeidsbetingelser (blant annet sommertid, fleksitid og treningsmuligheter i arbeidstiden)
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø med lokaler sentralt på Majorstua

Stillingen avlønnes som 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 640 000 - 850 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon).

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig.

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets egen IT-leverandør. Vi er rundt 600 teknologer, og har hovedkontor på Majorstua i Oslo. I tillegg har vi medarbeidere i de 12 politidistriktene samt sambandsavdeling på Jaren. Våre verdier er å være fremoverlent med brukerfokus gjennom samarbeid, og alt vi gjør skal bidra til at politiet får løst det viktige samfunnsoppdraget.