ANNONSØRINNHOLD

SharePoint & MS365

Vil du hjelpe departementene med bedre digital samhandling?

Om stillingen

Vi søker deg som kan styrke vårt arbeid med digital samhandling. Hos oss får du jobbe sammen med eksperter på samhandling i et team med bred tverrfaglig kompetanse, som jobber kontinuerlig med å forbedre våre tjenester, produkter og proseser.

Seksjon for formidling- og samhandlingstjenester (FST) tilbyr tjenester og rådgivning innen digital kommunikasjon, webteknologi, brukeropplevelse, arbeidsprosesser, dokumentforvaltning og samhandling.

Stillingen er plassert i kontor for Informasjonsforvaltningstjenester (IFT), hvor 13 høyt kompetente kollegaer leverer flere virksomhetskritiske tjenester for departementene, blant annet egen egenutviklet tjeneste for utarbeidelse av statsbudsjettet, samhandling for departmentene basert på SP/MS635 samt sak-og arkivtjenester.

Du får jobbe med

 • Å utvikle samt forvalte løsninger basert på SharePoint og MS365 for departementene
 • Fornye, forenkle og forbedre tjenester innenfor digital samhandling
 • Konfigurasjon, testing og feilsøking i SharePoint samt MS365-miljø
 • Sikre at brukerne til enhver tid har oppdaterte og moderne løsninger for samhandling
 • Systematisk oppfølging av brukerne og 3. linje brukerstøtte
 • Sørge for at brukerne får hjelp til å få mest mulig ut av løsningene
 • Utarbeide god dokumentasjon

Kvalifikasjonskrav:

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning innen IT, teknologi eller tilsvarende. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.
 • Erfaring med Microsoft SharePoint 2016, 2019 / SharePoint Online / MS 365
 • God teknisk forståelse
 • Gode kommunikasjonsferdigheter

I tillegg er det ønskelig at du har noen eller flere av følgende:

 • Erfaring med smidig utvikling og kontinuerlig forbedring
 • Kompetanse på systemene rundt SharePoint
 • Kjennskap til PowerShell og andre scriptingspråk
 • Kjennskap til SPFx og PNP-rammeverket
 • Kjennskap til hybride løsninger
 • Kjennskap til Microsoft Azure
 • Kjennskap til vedlikehold av SharePoint-servere, migrering til sky og konfigurasjon, Microsoft Power Platform, automatisering av prosesser og arbeidsflyt
 • Erfaring som løsningsarkitekt eller utvikler på Office 365 plattformen
 • Sertifiseringer på Office 365 plattformen

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som kjenner deg igjen i vårt kundeløfte "Sammen for felleskapet" og som vil være en god ambassadør for våre verdier: hjelpsom, engasjert og profesjonell.

 • Du brenner for samhandling og den digitale arbeidsplassen
 • Du har meget gode samarbeidsevner og liker å jobbe med ulike typer mennesker
 • Som person er du selvgående og inkluderende
 • Du er kreativ og løsningsorientert
 • Du er nysgjerrig og holder deg oppdatert på teknologisk utvikling, deler din kompetanse og bidrar til utvikling

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, seksuell legning, nasjonal eller etnisk bakgrunn, hull i CV eller funksjonsevne. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi tilbyr

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. I DSS er det et godt arbeidsmiljø, du får gode kollegaer og utviklingsmuligheter. Som statlig etat er DSS underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ryddige arbeids-og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter. Pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Les mer om å jobbe hos DSS her

Lønn: Stillingen lønnes som rådgiver (1434) i lønnspenn kr. 566 700 - 658 300 (tilsvarende ltr 63-71) eller som seniorrådgiver (1364) i lønnspenn 608 200 - 817 000 (tilsvarende ltr 67-80) avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden. Fyll ut CV og legg ved vitnemål og eventuelle attester.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

DSS samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: kontorsjef Per-Anders Østern, tlf: 997 00 689, e-post: per-anders.ostern@dss.dep.no

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, digitale tjenester og fasiliteringstjenester for departementene. Våre felles verdier er; hjelpsom, engasjert og profesjonell. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca. 700 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.

Avdeling for digitale tjenester (DT) leverer og drifter felles IKT-plattform og har ansvar for brukerservice, digitale kommunikasjonskanaler som regjeringen.no og intranettløsning, arkiv- og saksbehandlingssystem, standardiserte digitale samhandlingsrom, kurs og opplæring, arrangements- og medieproduksjon og designprogram for departementene.

Søknadsfrist 18. april