ANNONSØRINNHOLD

Seniorutviklere til nyetablerte helseteam

Vil du bruke programmeringskunnskapen din på noe som ikke bare er 100% samfunnsnyttig, men til og med bokstavelig talt kan redde liv?

Oslo Origo er Oslo kommunes pådriver for digitaliseringsarbeid. Et av våre oppdrag er å jobbe med data- og informasjonsflyten i den kommende storbylegevakten i Oslo. Vi har etablert et produktområde for Helsedata, med egne team som jobber hele veien fra brukerreiser til både arkitektur, datastrukturer og implementering.

Nå girer vi opp satsingen, og søker etter erfarne utviklere, både backend, frontend og deg som behersker begge disipliner.

Litt om deg og rollen

Bak den hektiske frontlinja på Oslo legevakt er det en enorm informasjonsflyt som avgjør hvor raskt du får behandling, hvor smertefritt overganger går, eller hvor fort du som pasient eller pårørende får informasjon.

Det sier seg selv at systemene stiller enorme krav til dimensjoner som sikkerhet, personvern, integritet, tilgjengelighet og oppetid. Du er såpass erfaren med både skyløsninger og datautveksling mellom ulike APIer at du skjønner at sikkerhet og tilgjengelighet ikke er egenskaper vi legger på mot slutten, men snarere former hele arkitekturen.

Vi er svake for folk som evner å heve blikket, se problemer og løsninger på tvers. Som seniorutvikler forventer vi også at du er betydelig tryggere på å håndtere større kodebaser og en arkitektur med flere bevegelige deler enn da du var fersk i gamet.

Arbeidet i teamene

Som du sikkert skjønner er dette krevende roller, hvor du tidvis har mange jern i ilden. Heldigvis kan vi love at du ikke er alene om oppgaven, men tvert imot har et svært godt miljø rundt deg. I produktområdet vil du omgis av utviklere, designere, tjenestedesignere, løsningsarkitekter og organisasjonsutviklere. I tillegg sitter fagfolk fra helsetjenestene på fast basis i produktområdet.

Hos oss kommer du til et arbeidsmiljø preget av latter, fagprat, tavlesamarbeid, og utviklere “i sonen” med musikk på øret. OS og IDE velger du selv. Mac eller Linux? Opp til deg.

De tverrfaglige teamene i Origo jobber autonomt og har ansvar for hele livssyklusen til det vi lager. Du er med på hele reisen fra problem til produksjon og vil se at dine løsninger bidrar til at legevaktens ansatte hjelper Oslos innbyggere og redder liv.

I Origo velger teamene selv de språkene, rammeverkene og teknologien som best løser deres problemer. Det betyr at ulike team har valgt ulike verktøy for sine løsninger. Ta gjerne et titt på noen av våre åpne repos på https://github.com/oslokommune for et innblikk i hvordan noen av teamene jobber med sine produkter. I produktområde for Helsedata ser det så langt ut til at det vil være nyttig å bruke språk som kjører på jvm’en og at AWS vil være plattformen vår.

Hvem er vi i Origo?

I sentrale lokaler på Glasmagasinet i Oslo sentrum vil du i Origo ellers møte en svært hyggelig blanding av utviklere, data scientists, arkitekter, UX- og tjenestedesignere, hardwareutviklere, organisasjonsutviklere, kommunikatører og HR-folk.

Vi bygger et av Norges aller mest samfunnsnyttige produktutviklingsmiljøer og er fortsatt i en tidlig fase, så du kan være med å forme miljøet og kulturen helt fra starten. På tre år har vi gått fra å være et prosjekt til å bli en etat, og vi har gått fra å være 3 til å bli hele 100 faste ansatte. Les mer om hvordan det er å jobbe i Origo her: https://labs.oslo.kommune.no/jobb.

Målet med Oslo Origo er å forbedre hverdagen til innbyggerne i Oslo gjennom digitalisering av kommunens tjenester. Oppgaven vår er billedliggjort i Historien om Tim: https://youtu.be/_OvFiWB5MFg.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i alle faser av utviklingsprosessen, fra idé via innsikt til løsning og produksjonsoppfølging
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av arkitektur, arbeidsprosess og kode
 • Delta i avdelingens øvrige arbeid

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høyskole eller universitetsnivå, bachelor eller mastergrad
 • Erfaring, kvalifikasjoner og personlig egnethet kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Flere års erfaring og referanser til systemer du har bygget eller vært med å bygge, uavhengig av hvilken ende av stacken.
 • Du kan skrive effektiv, strukturert og gjenbrukbar kode.
 • Du forstår og reflekterer godt over fordeler og ulemper ved arkitekturvalg som tas.
 • Erfaring med bruk av eller utvikling av APIer samt arbeid i offentlig sky anses som fordel.
 • Erfaring med å jobbe tverrfaglig og i team anses som en fordel.
 • Du har god muntlig og skriftlig formuleringsevne i norsk.

Personlige egenskaper

 • Vi er veldig opptatt av å bygge et humørfylt, raust og inkluderende miljø, med folk som gjerne får litt ekstra kick av vårt viktige samfunnsoppdrag. Vi er fortsatt i en tidlig fase, så du må tåle, og kanskje til og med like, at ikke alle oppgaver er definert. Er du initiativrik og tør å spørre kommer du langt.
 • Vi skal lage og lære mye nytt, så det er en fordel å ikke være utpreget pessimist eller problemorientert. Litt mer Solan enn Ludvig, som Aukrust kanskje ville sagt. Bonuspoeng om du er nysgjerrig, og evner å både lytte og dele.
 • Et grunnprinsipp for oss er å se helheten fremfor enheten, og ikke tenke at «det er noen andre sitt problem».
 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges.
 • For disse stillingene ser vi spesielt etter lune, varme, engasjerte og inkluderende folk som både har engasjement for teknologien og evnen til å hele tiden se sin oppgave i det større bildet.

Vi tilbyr

 • Kjempemulighet til å bygge samfunnsnyttige tjenester som brukes av hundretusenvis av innbyggere
 • Muligheten til å fornye hvordan offentlige tjenester bygges og bygge et miljø fra grunnen
 • Store muligheter til å påvirke egne oppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Hackathons, internkonferanser og hardwarelab
 • Gode låne- pensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring. Som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2% av din brutto lønn til pensjonsinnskudd.
 • Fleksibel arbeidstid. Arbeidstid er 37 timer 55 minutter per uke inkl. lunsj. Gode muligheter for avspasering av plusstid.
 • Lønnsspenn for spesialrådgivere fra 39 – 75, for tiden 541 400 – 1 082 100 kr, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.

Oslo Origo er Oslo kommunes felles satsing på digital transformasjon. Målet med Oslo Origo er å forbedre hverdagen til innbyggerne i Oslo gjennom digitalisering av kommunens tjenester. Oppgaven vår er billedliggjort i Historien om Tim: https://youtu.be/_OvFiWB5MFg

Vi er helt avhengige av å ha ansatte som gjenspeiler mangfoldet i byens befolkning for å kunne utvikle de beste tjenestene for våre innbyggere. Dette er et mål vi jobber aktivt mot og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønnsidentitet, seksuell identitet, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.