ANNONSØRINNHOLD

Seniorutvikler - digitale tjenester

Vil du bli med å utvikle digitale tjenester og løsninger i nye Vestfold og Telemark fylkeskommune? Vi har store ambisjoner på dette området fremover og vil veldig gjerne ha deg med på laget!

Vi trenger din hjelp til å designe og utvikle/kode innovative, digitale tjenester og løsninger. Tjenestene skal løse brukernes behov og bidra til en mer effektiv forvaltning. Løsningene skal fungere i integrert samspill med konsernsystemer, fagsystemer og nasjonale felleskomponenter. Vi vil være åpne og transparente og praktiserer aktivt delingskultur. Mest mulig av koden vår publiseres som åpen kildekode. Løsninger som allerede er utviklet og i bruk, finner du her: http://github.com/telemark

Vi søker deg som liker tanken på å

 • utvikle samfunnsnyttige tjenester
 • identifisere og løse brukerens behov
 • kontinuerlig forbedre tjenester etter lansering
 • effektivisere, forenkle, digitalisere og automatisere arbeidsprosesser
 • tenke de “ville” tankene og sette de ut i livet

Du kan en del om

 • Tjenestedesign
 • TDD/DDD/CI/CD
 • Smidig metodikk
 • Docker, Cloud og serverless (Azure, ZEIT/Now)
 • Github
 • Node.js
 • Microservices og APIer
 • SQL/NoSQL/GraphQL
 • Ny teknologi

Du kan beskrives som

 • Analytisk
 • Selvstendig
 • Engasjert
 • Nysgjerrig
 • Kreativ
 • Brukerorientert
 • Lagspiller
 • Løsningsorientert
 • Kvalitetsbevisst

Vi tilbyr deg

 • det vi mener er i ferd med å bli regionens mest spennende miljø for utviklere
 • meget engasjerte, motiverte og dyktige kolleger som brenner for faget
 • lønn etter avtale
 • medlemskap i pensjonskasse.

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke.
For nærmere informasjon, kontakt utviklingsleder
Hege Glenna, hege.glenna@t-fk.no
Tlf 481 86 533

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vi har ansvar for viktige samfunnsoppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. I 2020 blir vi Vestfold og Telemark fylkeskommune. Som fylkeskommune er vi opptatt av kontinuerlig forbedring og utvikling. Det kan føre til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidssted.