ANNONSØRINNHOLD

Senior utvikler

Helsenorge.no er den offentlige helseportalen som skal være befolkningens inngangsport til helsetjenesten på nett.

Helsenorge.no tilbyr digitale tjenester som gir en enklere hverdag for pasienter og brukere i møte med helse- og omsorgssektoren. Portalen inneholder kvalitetssikret informasjon om sykdom og behandling, samt veiledning til tjenestetilbud og rettigheter. I tillegg gir helsenorge.no tilgang til egen helseinformasjon, mulighet for elektronisk kommunikasjon med helsepersonell og selvbetjeningstjenester som timebestilling og fornying av resept.

Helsenorge.no har omfattende integrasjoner med andre løsninger i helsesektoren, som f.eks. nasjonal kjernejournal, e-resept og elektroniske pasientjournaler (EPJ). Initiativene til nye, spennende, innovative og samfunnsnyttige løsninger på helsenorge.no er mange og vi ønsker nå å styrke vår kapasitet innen brukersentrert utvikling av helserelaterte webtjenester og søker systemutviklere innen .NET. Stillingene er fast og for tiden plassert i Avdeling løsningsutvikling, Seksjon innbyggertjenester. Seksjonen har i dag et stort team av .NET- utviklere. Du vil få mulighet til å jobbe i team med dyktige designere, arkitekter, utviklere og prosjektledere som brenner for løsningene som leveres.

Vi ønsker oss mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Arbeidsoppgaver

Oppgavene dine vil blant annet innebære å delta i utviklingsprosjekter med fokus på helhetlig brukeropplevelse og brukerbehov, samt designe, utvikle og kvalitetssikre NHN sine .NET-baserte løsninger.

Du vil jobbe tett sammen med mange dyktige kollegaer og konsulenter, organisert i Scrum-team.

Moderne smidige utviklingsprinsipper vektlegges i prosjektene. Den som tilsettes må være innstilt på tverrfaglig samarbeid innad i divisjonen og mellom divisjonene i direktoratet.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har kompetanse på systemutvikling innen .NET, og er faglig dyktig. Du må gjerne være spesialisert på front-end eller back-end utvikling, eller trives med variasjonen som fullstack utvikler.

Du har:

 • høyere IT-utdanning på høgskole-/universitetsnivå på minimum bachelornivå. Relevant erfaring kan i noen tilfeller erstatte kravet om utdanning.
 • erfaring med .NET, C#, ASP.NET, .Net.Core og/eller erfaring med JavaScript, HTML, CSS og React eller tilsvarende JavaScript-biblioteker
 • erfaring med TFS og Git
 • erfaring med enhetstesting og testdrevet utvikling
 • fokus på å skrive ryddig og sikker kode og holde egen kompetanse oppdatert
 • erfaring med smidig/agil prosjektgjennomføring
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Vi ønsker også at du har erfaring med:

 • erfaring med teknisk design, datamodellering, testdrevet utvikling, utvikling av API-er og batch-jobber
 • erfaring med relasjonsdatabaser
 • erfaring med NPM, WebPack, TypeScript, Redux
 • universell utforming
 • erfaring med utvikling av responsive nettsider (RWD)
 • erfaring med Episerver
 • erfaring med meldingsbaserte systemer
 • erfaring med IT-systemer i helsesektoren og/eller løsninger som har strenge sikkerhetskrav

Selv om arbeidserfaring etterspørres, oppfordres også nyutdannede til å søke.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ønsker at du:

 • har gode evner til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • har gode samarbeidsevner
 • er fremoverlent og tar ansvar.
 • er initiativrik og resultatorientert, med vilje og evne til å arbeide tverrfaglig
 • er fleksibel og endringsdyktig
 • har gode analytiske evner og solid faglig kompetanse

Vi tilbyr

 • en spennende stilling innenfor et fagfelt med stor samfunnsbetydning og stor offentlig interesse
 • et godt arbeidsmiljø med kompetente og hyggelige kolleger
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • kontorplass i fine og nye lokaler på Skøyen i Oslo
 • konkurransedyktige betingelser
 • god pensjonsordning

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten

Norsk Helsenett er et statsforetak etablert og eid av Helse- og omsorgsdepartementet. Vår oppgave er å utvikle, forvalte og drifte nasjonale e-helseløsninger og infrastruktur. Vi sørger for sikker samhandling i helsesektoren. Kort sagt– vi knytter Helse-Norge sammen. Norsk Helsenett leverer også administrative tjenester innen anskaffelser, arkiv og IKT for etatene i helseforvaltningen.

Blant våre kunder er alle helseforetakene og de private sykehusene, alle landets kommuner, alle fastleger og en rekke andre helseaktører og ulike tredjepartsleverandører. Vi er i dag om lag 650 ansatte, og har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor i Tromsø og Oslo. Les mer om oss på vår hjemmeside.