ANNONSØRINNHOLD

Senior utvikler - team reiseplanlegging

Vi søker en ny utvikler for satsing på full multimodalitet med alle nye transportmuligheter i reiseplanleggeren.

Hvorfor oss?

Visste du at et av de største og mest innovative tech-miljøene i Norge finner du i statseide Entur? Ja, du hørte riktig! Staten står bak et ungt og framoverlent selskap der delingskulturen står høyt, og innovative løsninger blir rullet ut på løpende bånd. For oss er fleksibilitet og innovasjon mer enn bare ord på «floskelbingoblokka» og vi streber etter hele tiden å ligge i forkant. Entur er et ungt selskap med en tydelig misjon. Her det stor grad av entreprenørånd og vi vil at de ansatte skal være med på å forme organisasjonen og utvikle retningen vår. De ansatte styrer i stor grad egen hverdag og nye ideer og ønsker blir alltid verdsatt. Vi jobber åpent, tverrfaglig og smidig, og er veldig glad i ansatte som vil lære mer og utvikle seg faglig. Vi arrangerer jevnlig fagdager og stand ups, og oppfordrer de ansatte til å komme med forslag til tema for disse. Vi setter også veldig pris på initiativ til spennende prosjekter fra de ansatte.

Entur har et spennende oppdrag og et komplekst domene hvor hvert team blir spesialister på sine ting samtidig som vi har god interaksjon på tvers. Hvert team har stor grad av autonomi, og tar beslutninger ut fra hva som fungerer best for teamet. I Entur er det veldig godt arbeidsmiljø og veldig god stemning i teamene. Alle er på tilbudssiden. Det er lett å spørre om hjelp, og det er lov å spørre om alt. Her er det også muligheter for å utvikle seg videre og bytte team om man ønsker forandringer.

Vi har en veldig spennende teknologiportefølje og et opensource-vennlig miljø. Vi jobber i et stort utviklingsmiljø med mange autonome team, og med en flat struktur er det enkelt å navigere seg rundt i organisasjonen. I Entur jobber vi med den nyeste teknologien og etter moderne prinsipper. Smidighet og innovasjon er viktig for oss, og faktisk helt nødvendig om vi skal klare å løse samfunnsoppdraget vårt.

https://www.kode24.no/kodenytt/entur-og-open-source-hvorfor-jubler-utviklerne/70533451

Om deg

Vi trenger flere dyktige folk som vil lære mer, dele sine kunnskaper og hjelpe oss med å nå vårt samfunnsoppdrag. Vi ser etter deg som allerede har flere års erfaring som utvikler, og er sulten på å bygge kompetanse videre som utvikler av store kompliserte systemer med moderne teknologi. Det er viktig at du forstår ny teknologi og brenner for å ta den i bruk for å oppnå de beste løsningene.

Vi ser etter deg som liker tanken på å være med å bygge noe som virkelige betyr noe. Noe som er samfunnsnyttig og bra for miljøet og for generasjonene som kommer etter oss. Du må like å jobbe i team og at du både bidrar med din kunnskap og tar til deg erfaringer fra andre. Vi ønsker også at du behersker et av de skandinavisk språk.

Om stillingen

Bruker du en av de store reiseplanlegger APP’ene i Norge, er det stor sannsynlighet at de bruker det åpne reisesøk API’et utviklet av teamet. En tjeneste for nasjonal reiseplanlegger for all kollektivtransport i hele Norge er en svært utfordrende oppgave. All statisk og dynamisk informasjon om kollektivtilbudet må samles inn, sys sammen og avanserte algoritmer må bruke all tilgjengelig data for å gi deg de beste alternative reiseruter til enhver tid. Alt av kollektivtilbud skal med i tillegg til gange, sykkel, bysykkel, sparkesykler, bil/taxi. Tjenestene er også blant de mest brukte åpne API’ene i Norge med de krav det stiller til vår skybaserte produksjonsrigg. Vi utvider teamet med en ny utvikler for satsing på full multimodalitet med alle nye transportmuligheter i reiseplanleggeren. https://medium.com/entur/opentripplanner-2-0-is-here-67a3baeb0dc6

Arbeidsoppgaver

  • Design & koding
  • Kryssfunksjonelle leveranser for reiseplanlegging, billettering og åpen data.
  • Teamet jobber fullskala DevOps, så du vil selv være ansvarlig for å “slippe koden din fri”.
  • Hele riggen til teamet er open source, open source prinsipper er en del av hverdagen - https://github.com/entur.
  • Mye problemløsning - Mange kilder til data, mye komplisert logikk og mange konsumenter gjør at vi hele tiden må finne gode, pragmatiske løsninger.
  • Internasjonalt samarbeid innenfor kollektivbransjen.

Om teknologien

Entur har et solid utviklingsmiljø på rundt 150 utviklere og ca 15 team. Vi har en agile tilnærming til utvikling, med ønske om høy autonomi og eierskap til de løsningene de utvikler og drifter. Våre løsninger er tjenesteorienterte, hendelsesdrevet og skybaserte. Tjenestene kjører på Google Cloud Platform (noe IBM cloud) med Kubernetes og Firebase. Vi bruker Postgres, Kafka / Pub Sub, BigQuery, DataStudio og mer. Vi programmerer for det meste i Java, Kotlin, Scala, Javascript (Node.js) og React-Native. Av støtteverktøy benytter vi oss av Slack, Confluence, Jira, Google Docs, Grafana og Prometheus. Vi fokuserer på å bruke verktøy som våre utviklere liker og ønsker å jobbe med.

Entur tror på deling og vi både bidrar til og bruker OpenSource aktivt. Se mer om dette på vår GitHubprofil. Du finner også informasjon om tjenestene vi leverer med åpne data og API-er på vår utviklerportal https://developer.entur.org/. I flere år har Entur aktivt utviklet reiseplanleggeren OTP i tett og godt samarbeid med communitien, og systemet er kjernen for Enturs åpne nasjonale reiseplanlegger for hele Norge. Se mer her: https://medium.com/entur/opentripplanner-2-0-is-here-67a3baeb0dc6

Vi tilbyr

Vi gir deg den gode følelsen av å løse et viktig samfunnsoppdrag med topp moderne teknologi. Du får utfordrende arbeidsoppgaver i en kunnskapsrik og solid organisasjon. Vi har et hyggelig arbeidsmiljø i nye moderne lokaler i Oslo sentrum. Vi tilbyr selvfølgelig også konkurransedyktig lønn og betingelser. Entur har et sterkt fagmiljlø og vi er seriøse på kompetansehevende tiltak, for vi tror at man aldri er helt utlært. Vi håper du vil være med og lære nye ting sammen med oss. Og det er en selvfølge at vi har god pensjonsordning, dekker mobiltelefon osv.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.