ANNONSØRINNHOLD

Produktdesigner / UX med hjerte for gode brukeropplevelser

Politiet trenger riktig informasjon på ulike digitale flater under skarpe oppdrag eller kontroll. Vil du sørge for at de får de beste løsningene?

Hver gang politiet er på oppdrag, er vi tett på med teknologi. Politiet jobber for trygghet i hjemmet, i nærmiljøet, i trafikken og på nett. Etaten har også viktige oppdrag knyttet til rikets sikkerhet. I dette arbeidet må IT-systemene fungere 365 dager i året, for verken politiet eller de kriminelle tar fri.

"Politiets IKT-tjenester (PIT) er en pådriver for digitalisering i politiet. Vi er teknologer med et oppdrag, og vet at effektivt politiarbeid ikke kan gjøres uten fremtidsrettet teknologi. Nå øker vi trykket på digitaliseringen, som vil bety store endringer i organisasjon, arbeidsform, teknologi, virksomhetsstyring og kultur. Vi skal bevege oss fra store prosjekter til kontinuerlig produktutvikling i tverrfaglige team. Derfor vil vi styrke vår teknologikompetanse og utvikle fagmiljøene ytterligere for å møte fremtidens kriminalitetsutfordringer. " Catherine Janson, IT-direktør

Er du en produktdesigner med kompetanse på UX som vil være en pådriver for å sikre gode brukeropplevelser i politiet?

Som produktdesigner hos oss vil du få store muligheter til å forbedre og forenkle hverdagen til politiet. Ditt arbeid vil bety mye for samfunnet. Målet for alt vårt arbeid er å gjøre løsningene til en integrert del av politiarbeidet, og gi polititjenestepersonell mer tid til å jobbe med oppdrag og saker. Du vil jobbe i team sammen med flinke kolleger der dere sammen kontinuerlig utvikler tjenester som politiet benytter i sin arbeidshverdag.

Politiets design-miljø består i dag av et fagnettverk med faste møteplasser for å utveksle erfaring og diskutere designfaget. En viktig del av jobben vil også være å bidra inn i politiets nye digitale designsystem.

Arbeidsoppgaver

 • Identifisere og definere brukerbehov gjennom kvalitative metoder og dokumentere disse
 • Utforme skisser, detaljert design, og prototyper
 • Gjennomføre brukervennlighetstester
 • Gjennomføre kvantitative målinger og følge utviklingen i løsninger
 • UX-ansvar i team som bidrar til gode brukeropplevelser
 • Bidra i arbeidet med brukeropplevelse i politiet, på tvers av tjenesteområder
 • Bidra i utvikling og vedlikeholde designsystemet med UX-prinsipper og guidelines
 • Bidra med kontinuerlig forbedring i teamet

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innenfor designfag, minimum på bachelor-nivå. Nylig relevant erfaring innen design kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Du må kunne vise til erfaring med Adobe Photoshop, Adobe Illustrator eller Indesign, og designverktøy for digitale brukerflater som Adobe XD, Sketch, Figma eller Axure
 • Erfaring med å lage digitale prototyper som kan testes på bruker
 • Erfaring med planlegging og gjennomføring av brukervennlighetstesting både i lab og på stedet
 • Erfaring med arbeid i tverrfaglige team
 • Kjennskap med å drive designprosesser med tett involvering av brukere er en fordel
 • Kjennskap med å gjennomføre workshops er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41

Personlige egenskaper

 • Evne til å se helhet og jobbe proaktivt med god gjennomføringsevne
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Trives med å presentere arbeid for større og mindre grupper
 • Nysgjerrig, ydmyk og smart
 • Du trives godt med tverrfaglig teamarbeid

Vi ønsker medarbeidere som

 • Er samfunnsengasjert med evne til å se flere perspektiv
 • Bidrar til å skape verdi for bruker og samfunn i samarbeid med andre
 • Er opptatt av å lage enkle, gode løsninger i et komplekst landskap
 • Søker læring, kontinuerlig forbedring og kompetansedeling
 • Bidrar til en åpen og tillitsbasert kultur der vi gir og mottar feedback, som en naturlig del av arbeidsdagen

Vi tilbyr

 • Et bredt spekter av spennende arbeidsoppgaver
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Opplæring i bruk av aktuelle verktøy og teknologi
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø med lokaler sentralt på Majorstua
 • Stillingen avlønnes som 1364 seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 650 000 - 960 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon).

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med

funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig.

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets egen IT-leverandør. Vi er rundt 600 teknologer, og har hovedkontor på Majorstua i Oslo. I tillegg har vi medarbeidere i de 12 politidistriktene samt sambandsavdeling på Jaren. Våre verdier er å være fremoverlent med brukerfokus gjennom samarbeid, og alt vi gjør skal bidra til at politiet får løst det viktige samfunnsoppdraget.