ANNONSØRINNHOLD

Oslo Origo søker pragmatisk og prinsippfast informasjonsarkitekt

Er du en av de få som klarer å organisere kompleks informasjon slik at både mennesker og maskiner kan forstå den?

Deler du synet på at de beste løsningene noen ganger kommer gjennom kombinasjonen av det prinsippfaste og det pragmatiske? Da håper jeg vi kan ta en prat.

Vi har etablert to team i et helt nytt produktområde for helsedata i Oslo Origo, i tett samarbeid med den nye storbylegevakten og Helseetaten. Nå søker vi etter en ny informasjonsarkitekt som elsker utfordringer og komplekse data, og som trives i tverrfaglige produktutviklingsteam. Har du lyst å bruke ferdighetene dine på noe som er 100% samfunnsnyttig, og virkelig gjøre en forskjell for folk?

Litt om rollen

Vi ser etter deg som elsker å strukturere og standardisere data! Vi tror du liker utfordringer, og er sikre på at du er engasjert. Du trives med å dykke ned i detaljene i data, men også ha den overordnede forståelsen for hvorfor vi skal strukturere og dele. Forhåpentligvis er du erfaren nok til å vurdere når modellene kanskje står i veien for løsningene?

Produktområder og team står sentralt i Origo, og vi ser etter deg som ønsker å være en del av teamet og liker å være operativ.

For alle våre medarbeidere applauderer vi deling av kunnskap og forståelse med andre på teamet, så vi håper du har litt talent for å kommunisere med kollegaer fra andre fagområder, som utviklere og helsepersonell. Du jobber selvstendig med informasjonsarkitektur i teamet og bidrar også inn i teknologiavdelingens fagarbeid innen informasjonsarkitektur.

Du vil også bidra til å fremme forståelse for informasjonsforvaltning i helseområdet og Oslo kommune. Vi ser etter deg som også ønsker å bidra på nasjonale arenaer for å bidra til at standarder blir videreutviklet, for eksempel i HL7 Norge.

Arbeidet i teamene

Som du sikkert skjønner er dette en krevende rolle, hvor du tidvis har mange jern i ilden. Heldigvis kan vi love at du ikke er alene om oppgaven, men tvert imot har et svært godt miljø rundt deg. I produktområdet vil du omgis av utviklere, designere, tjenestedesignere, løsningsarkitekter og organisasjonsutviklere. I tillegg jobber vi tett med fagfolk fra helsetjenestene.

De tverrfaglige teamene i Origo jobber autonomt og har ansvar for hele livssyklusen til det vi lager. Du er med på hele reisen fra problem til produksjon og vil se at dine informasjonsmodeller bidrar til at legevaktens ansatte hjelper Oslos innbyggere og redder liv.

Hvem er vi i Origo?

Når vi en vakker dag igjen kan møtes i sentrale lokaler på Glasmagasinet i Oslo sentrum, vil du i Origo ellers møte du en svært hyggelig blanding av utviklere, data scientists, arkitekter, UX- og tjenestedesignere, hardwareutviklere, organisasjonsutviklere, kommunikatører og HR-folk.

Vi bygger et av Norges aller mest samfunnsnyttige produktutviklingsmiljøer og er fortsatt i en tidlig fase, så du kan være med å forme miljøet og kulturen helt fra starten. På tre år har vi gått fra å være et prosjekt til å bli en etat, og vi har gått fra å være 3 til å bli hele 100 faste ansatte, i tillegg til et tjuetalls konsulenter. Det har gått unna!

Målet med Oslo Origo er å forbedre hverdagen til innbyggerne i Oslo gjennom digitalisering av kommunens tjenester. Du kan lære mer om oss her: https://labs.oslo.kommune.no/. Og vår oppgave er billedliggjort i Historien om Tim: https://youtu.be/_OvFiWB5MFg

Arbeidsoppgaver

 • Delta i team som informasjonsarkitekt
 • Utarbeide og holde orden på begrepsoversikter og informasjonsmodeller
 • Lage modeller for utveksling og mapping av data mellom ulike fagsystemer og helseaktører
 • Drive arbeid med semantiske standarder videre, i samarbeid med klinikere, HSØ, Direktoratet for e-helse, KS og private aktører, og bidra inn i HL7 Norge
 • Bidra til utviklingen av metoder, prosesser og verktøystøtte for informasjonsforvaltning og avdelingens øvrige arbeid

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høyskole eller universitetsnivå, bachelor eller mastergrad
 • Erfaring, kvalifikasjoner og personlig egnethet kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Kompetanse om informasjonens rolle som verdiskaper og hvordan man jobber for å skape god datakvalitet
 • Kompetanse på informasjonsmodellering (konseptuelt, logisk og fysisk) og dokumentasjon ved bruk av eksempelvis ERD og UML
 • Erfaring innen analyse og modellering av forretningsprosesser og informasjonsflyt
 • Fordel med erfaring fra arbeid med orden i eget hus
 • Kjennskap til helsedomenet samt standarder som FHIR, OpenEHR, SnomedCT og ICD-10 vil anses som en fordel
 • Om du har teknisk bakgrunn, så er det topp, men vi er også på jakt etter deg som ikke har kodet
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne i norsk

Personlige egenskaper

 • Vi er veldig opptatt av å bygge et humørfylt, raust og inkluderende miljø, med folk som gjerne får litt ekstra kick av vårt viktige samfunnsoppdrag. Vi er fortsatt i en tidlig fase, så du må tåle, og kanskje til og med like, at ikke alle oppgaver er definert. Er du initiativrik og tør å spørre kommer du langt.
 • Vi skal lage og lære mye nytt, så det er en fordel å ikke være utpreget pessimist eller problemorientert. Litt mer Solan enn Ludvig, som Aukrust kanskje ville sagt.
 • Du er nysgjerrig, og evner å både lytte og dele.
 • Et grunnprinsipp for oss er å se helheten fremfor enheten, og ikke tenke at «det er noen andre sitt problem».
 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges.
 • For denne stillingen ser vi spesielt etter lune, varme, engasjerte og inkluderende folk som både har engasjement for informasjonsarkitekturen, og evnen til å hele tiden se sin oppgave i det større bildet.

Vi tilbyr

 • Kjempemulighet til å jobbe med samfunnsnyttige tjenester for hundretusenvis av innbyggere
 • Store muligheter til å påvirke egne oppgaver og gode utviklingsmuligheter. Mange bytter team underveis i sin karriere i Origo.
 • En ganske unik mulighet til å bygge et miljø fra grunnen
 • Gode låne- pensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring. Som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2% av din brutto lønn til pensjonsinnskudd.
 • Fleksibel arbeidstid. Arbeidstid er 37 timer 55 minutter per uke inkl. lunsj. Gode muligheter for avspasering av plusstid.
 • Lønnsspenn for denne rollen fra 39 – 68, for tiden 536 500 – 944 000 kr, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.

Oslo Origo er Oslo kommunes felles satsing på digital transformasjon. Målet med Oslo Origo er å forbedre hverdagen til innbyggerne i Oslo gjennom digitalisering av kommunens tjenester. Oppgaven vår er billedliggjort i Historien om Tim: https://youtu.be/_OvFiWB5MFg

Vi er helt avhengige av å ha ansatte som gjenspeiler mangfoldet i byens befolkning for å kunne utvikle de beste tjenestene for våre innbyggere. Dette er et mål vi jobber aktivt mot og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønnsidentitet, seksuell identitet, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.