ANNONSØRINNHOLD

Oslo kommune søker Løsningsarkitekt

Få ansvar for etablering av tjenestearkitektur i Oslo kommune.

Utviklings- og kompetanseetaten er Oslo kommunes interne tjenesteleverandør. Våre 350 ansatte leverer en bredde av tjenester til kommunens 50 ulike virksomheter innen blant annet prosjektledelse, IT, anskaffelser, organisasjonsutvikling, lederstøtte, rekruttering, lønn, regnskap og kommunikasjon.

Vi er en viktig bidragsyter i Oslo kommunes digitale transformasjon: Å gi innbyggere og næringsliv et heldigitalt møte med kommunen gjennom smartere, mer effektive, mer samordnede og universelt utformede tjenester. Og vi har et særskilt ansvar for å sørge for at kommunens 53.000 ansatte får tilgang til moderne og effektive verktøy, slik at mest mulig tid kan brukes på å innfri målbildet mot innbyggerne.

For å være rustet til å svare på akselererende krav fra digitaliseringen, har etaten gjennomført et organisasjonsutviklingsprosjekt, og bygger organisasjonen på nytt. Tjenester står i sentrum, og vi legger vekt på forretningsorientert dialog og tjenesteutvikling. Vi tar mål av oss om å besitte og spre beste praksis innen en bredde av satsingsområder.

Løsningsarkitekten skal ha ansvar for etablering av vår tjenestearkitektur, være premissgiver for integrasjonsarkitektur og skal sørge for at tjenester etableres helhetlig og konsistent. Du vil også være sentral i utredninger som viser hvordan teknologi kan understøtte arbeidsprosesser og mål, bl.a. ved konsolidering av applikasjoner. Stikkord er tjenesteorienterte løsninger og et ønske om at innkjøpte og egenutviklede systemer skal spille godt sammen. Du må ha god forståelse for og erfaring med å analysere forretningsmessig potensial med bruk av innovativ teknologi. Videre må du kunne kombinere kompetanse innen teknologi, forretning og arkitektur på en måte som bidrar til å videreutvikle, kvalitetssikre og levere nyttig funksjonalitet.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i tjenesteutviklingsprosjekter for nye og eksisterende tjenester
 • Delta og bidra i kjerneteamet for tjenesten(e) som løsningsarkitekten har ansvar for
 • Bidra til forvaltningen av arkitekturprinsipper som støtter opp om UKEs mål og IKT strategien til Oslo kommune
 • Bidra med å operasjonalisere IKT arkitekturprinsipper samt sikre etterlevelse av IKT sikkerhetsprinsipper, dvs 1) Informasjonsarkitektur som sikrer at rett informasjon er tilgjengelig til rett tid, og at UKE tilbyr de rette verktøyene til å presentere, konsumere og tilpasse informasjon, 2) Applikasjonsarkitektur og integrasjonsarkitektur, som gir verdi for kunden samtidig som økonomiske, teknologiske og sikkerhetsmessige hensyn er i varetatt, 3) Teknologiarkitektur som støtter opp om hele tjenesteporteføljen
 • Ansvarlig for dokumentasjon av eksisterende arkitektur for å sikre effektiv gjenbruk
 • Rådgivning til prosjekt og linje. Være premissgiver for at tjenester etableres helhetlig og konsistent
 • Holde seg faglig oppdatert og bidra til kompetanseheving innen relevant fagfelt
 • Følge markedstrender og komme med forslag til tiltak for forbedring av tjenester og infrastruktur
 • Bygge relasjoner og etablere samarbeid med andre løsningsarkitekter i Oslo kommune

Kvalifikasjoner

 • Universitets-/høyskoleutdanning innen informasjonsteknologi eller tilsvarende. Relevant erfaring med gode resultater kan kompensere for manglende utdanning.
 • Relevant arbeidserfaring som løsningsarkitekt
 • Erfaring med valg og vurdering av teknologi og programvareprodukter
 • Erfaring med teknisk og funksjonell dokumentasjon
 • Kunnskap og erfaring med integrasjon, sikkerhet og samhandling
 • Erfaring med bruk av digitale verktøy for modellering av informasjons- og løsningsarkitektur er ønskelig
 • Kjennskap til relevante rammeverk som ITIL, TOGAF, IT4IT, COBIT er ønskelig
 • Kjennskap til skyløsninger som AWS, Azure og Google
 • Sertifisering på relevant områder er ønskelig

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner og trives med teamarbeid
 • Du er løsningsorientert, analytisk og motivert til å finne gjennomførbare og sikre løsninger
 • Du er handlekraftig og pliktoppfyllende
 • Du er strukturert og har evne og vilje til å jobbe på standardisert måte
 • Du evner å levere kvalitet og håndtere flere oppgaver i parallelt
 • Du evner å kommunisere godt skriftlig og muntlig
 • Du evner å etablere gode relasjoner til kolleger og kunder

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • En organisasjon som legger vekt på kompetansebygging og utvikling
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
 • Konkurransedyktig lønn, fleksitidsordning
 • Sentral beliggenhet med gode offentlig kommunikasjonsmuligheter

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

👉 Søk på stillinger her