ANNONSØRINNHOLD

Ønsker du å jobbe med videohåndtering hos oss?

Er du en erfaren fullstack-utvikler som har ambisjoner om å utvikle deg videre i et større mangfoldig fagmiljø?

Vi ser nå etter to engasjerte fullstack-utviklere til spennende oppgaver i henholdsvis team Potion og team Digital Spedisjon i seksjonen Mediehåndtering og publisering.

Hvem er vi?

Team Potion utvikler og forvalter en rekke applikasjoner knyttet til produksjon- og publiseringsflyt. Blant annet søk og gjenfinning av nyhetsmateriale og ferdige programmer, publisering av video til nrk.no og NRK TV. I 2023 ønsker vi blant annet å se på bruk av maskinlæring og AI-teknologi for å forbedre gjenfinning av arkivmateriale.

Team Digital Spedisjon jobber bl.a. med produksjons- og publiseringsverktøy for stillbilder og video. En satsning for NRK i 2023 er utvikling av et nytt internt bildearkiv. Formålet er å samle alle NRKs stillbilder på ett sted, og sikre at bildene kan publiseres ut til publikum på flater som nrk.no og NRK TV. Digital Spedisjon har fått ansvar for dette systemet, utviklingen er i startfasen, og du vil være en viktig bidragsyter for at denne strategisk viktige satsningen i NRK lykkes.

Kort fortalt, vi tar vare på NRKs gull i form av 80 år med video, stillbilder og nyhetsproduksjon. Sammen skreddersyr vi verktøyene opp mot brukerbehov i redaksjonene slik at vi kan forbedre og forenkle hverdagen til NRKs journalister og redaksjoner.

Hvem vi ser etter

Vi ser etter deg som har vært ute i arbeidslivet i et par år og har erfaring som utvikler. Du er faglig sterk og ser helheten i den teknologiske stacken for området, samt evner å sette deg inn i komplekse forretningsdomener. Videre drives du av å stadig kunne forbedre deg, og brenner for å skape gode brukervennlige løsninger. Du er også nysgjerrig og løsningsorientert, og trives med å jobbe selvstendig og i team.

For å lykkes hos oss har du minimum bachelor, gjerne master, innen informatikk, IT, datateknologi eller lignende fag. Du har også gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig. Interesse for DevOps er et pluss, men ikke et krav.

Som fullstack-utvikler er det en fordel om du treffer på flere av følgende kvalifikasjonspunkter (men absolutt ikke alt):

Frontend:

 • Erfaring med TypeScript, HTML og CSS
 • Erfaring med rammeverk som React og/eller Svelte
 • Erfaring med komplekse frontend-applikasjoner

Backend:

 • Erfaring med Node.js
 • Erfaring med REST-API
 • Nyttig med kjennskap til .NET
 • Nyttig med kjennskap til meldingsbasert arkitektur (f.eks. NServiceBus og RabbitMQ)
 • Nyttig med kjennskap til GraphQL

Infrastruktur/DevOps:

 • Erfaring med Docker og Kubernetes
 • Erfaring med git
 • Erfaring med relasjonsdatabaser
 • Nyttig med kjennskap til ulike verktøy for CI/CD
 • Nyttig med kjennskap til søkeindekser som eks. ElasticSearch
 • Nyttig med kjennskap til OAuth2/OIDC
 • Nyttig med kjennskap til Azure som eks. Blob Storage, Service Bus og Azure Kubernetes Services

Hva du vil gjøre hos oss

Teamene er kryssfunksjonelle og autonome, og du vil:

 • Jobbe med nyutvikling og forvaltning av applikasjoner og tjenester for produksjon og publisering i NRK i et utviklingsmiljø med mange erfarne utviklere som støtter hverandre og drar i samme retning når en beslutning er tatt.
 • Jobbe med produksjonssetting og drift av tjenestene som teamet har ansvar for
 • Samarbeide tett med bl.a. teamleder, brukere, UX-designere og andre utviklere, med det felles mål at man ønsker å gjøre NRK bedre gjennom å utvikle løsninger for forvaltning av NRKs video- og bildeinnhold.
 • Jobbe sammen på tvers av fagområder for å avklare, avgrense og utvikle ny funksjonalitet.
 • Bidra til diskusjon og forbedringer av teamets løsninger og arbeidsform, f.eks. innen applikasjonsdesign, teknologivalg eller testregime.
 • Oppdatere deg innenfor fagfeltet og bidra i fagdiskusjoner på tvers i NRK

Er dette noe for deg? da må du bli med på laget!

Hva får du ved å jobbe i NRK?

 • Meningsfullt samfunnsoppdrag

Hos NRK får du være med på et spennende og viktig samfunnsoppdrag. Du får mulighet til å samarbeide med svært dyktige medarbeidere og ledere, og ta del i fellesskapet i et godt og kreativt arbeidsmiljø.

 • Kontinuerlig kompetanseutvikling

Vi ønsker å bidra til din kompetanseutvikling! Du kan blant annet få bidra til videreutvikling av våre aktive faggrupper, der både smidig ledelse og produktutvikling kan være aktuelle temaer for deg. Hvis du vil, er det store muligheter for å representere NRK gjennom talks på konferanser eller å skrive artikler for NRKbeta om digital produktutvikling. Du vil oppleve at NRK er et av de teknologiske miljøene i Norge som ligger lengst fremme når det gjelder digital produkt- og tjenesteutvikling.

I tillegg har vi i NRK ordninger der du kan søke midler til etter- og videreutdanning. Og vi vil gjøre det vi kan for at du skal få utvikle deg som fagperson. I organisasjonen finnes det også svært mange karriereveier i og utenfor teknologi-sfæren i NRK.

 • Fleksibel og trygg arbeidshverdag

Hverdagslogistikken kan være heftig for oss alle. Der det er mulig, tilstreber vi å gi ansatte den fleksibiliteten de trenger. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og hybrid arbeidshverdag.

For mange med små barn, er NRK-barnehagen på Marienlyst et viktig bidrag til en enklere hverdagslogistikk. Barnehagen er en foreldredrevet bedriftsbarnehage som holder til i rolige omgivelser på Marienlyst.

Som ansatt i NRK vil du være dekket av både gruppelivsforsikring og fritidsulykkeforsikring og vi tilbyr en av landets beste pensjonsordninger. Vi har egen bedriftshelsetjeneste på Marienlyst og avtaler med leger og fysioterapeuter, som bidrar til gode og trygge arbeidsforhold. NRK tilbyr svært gode permisjons- og sykelønnsordninger hvis man får behov for det.

Hvordan er det egentlig å jobbe hos oss? Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for jobben tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske, for å finne bedre ut om vi er en god match.

Merk: Vi vil utføre bakgrunnssjekk av den/de som blir tilbudt stillingene.

NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge. Våre grunnleggende verdier er åpen, modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått, trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn.

Vil du jobbe sammen med oss for å skape godt og viktig innhold som treffer hele Norges befolkning?

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.