ANNONSØRINNHOLD

Ønsker du å ha det overordnede tekniske ansvaret for utviklingen av nye og innovative løsninger i en samfunnsnyttig og høyteknologisk bransje?

NGI er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt som leverer forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Bærekraftige løsninger og utnyttelse av teknologi står sentralt i vår virksomhet for å utvikle og anvende kunnskap til å bygge på̊ sikker grunn.

NGI Digital er vår avdeling for digital innovasjon og utvikling, og har som mål at NGI skal ta en ledende rolle innenfor digitalisering av geobransjen. Våre utviklere, produkteiere og geofaglige ressurser jobber sammen for å levere nye løsninger internt, ut til kunder og gjennom forskningsprosjekter.

Vi utvikler GeoHub som er NGIs moderne skyplattform for digitalisering av geofaglige prosesser og data. Gjennom GeoHub øker vi kvaliteten og effektiviteten i arbeidsprosessene, oppnår en høyere grad av automatisering, muliggjør helt nye typer digitale kundeleveranser og sikrer godt strukturerte data med høy kvalitet som enkelt kan gjenfinnes og gjenbrukes.

NGI Digital benytter i dag den nyeste teknologien sammen med moderne prinsipper for utvikling og arkitektur. Vi er organisert i autonome produktteam, som er tverrfaglige og praktiserer smidig utvikling og DevOps. Våre løsninger er bygget på mikrotjenester, hendelsesdrevet arkitektur og er skybaserte.

Les mer om NGI Digital, GeoHub, vår tech stack og eksempel på løsninger her.

Vi er også på utkikk etter Digital produktutvikler, utviklere, og leder IT utvikling.

Arbeidsoppgaver

Vi er på utkikk etter en allsidig og kodenær tech lead som ønsker å sette en teknologisk retning for GeoHub og tilhørende tjenester og produkter som utvikles i NGI Digital. Dette vil du gjøre i samarbeid med produkteiere, utviklere og andre interessenter på tvers av produktteam. Du vil få overordnet ansvar for valg av arkitektur og teknologi, samt bidra inn som utvikler der det trengs. Du vil også inneha en mentorrolle for junior utviklere, samt være en aktiv bidragsyter og sparringspartner for IT-utviklingsleder og CDO.

Kompetanse og erfaring

Det er ønskelig med erfaring fra én eller flere av følgende områder:

 • Master- eller bachelorgrad i informatikk, teknologi eller tilsvarende
 • Minimum fem års erfaring med koding, helst i rollen som tech lead/arkitekt
 • Erfaring med å jobbe i kryssfunksjonelle produktteam
 • Erfaring med å lede og motivere utviklere og skape god flyt i utviklings- og DevOps-prosessen
 • Erfaring fra arbeid med løsningsarkitektur
 • Kompetanse innen én eller flere av våre teknologier/språk: Kubernetes, Docker, PostgreSQL, Python, React, Next.js, Node.js, TypeScript, RabbitMQ, Keycloak, OpenLayers, ArcGIS
 • Erfaring med å ta arkitektur- og teknologivalg, og vurdere ulike alternativer opp mot hverandre
 • Erfaring med IoT-løsninger, dataplattformer og infrastruktur for maskinlæring
 • Vitenskapelig anvendelse av teknologi: beregninger, visualisering og dataanalyse

Personlige egenskaper

 • Proaktiv
 • Løsningsorientert
 • Nysgjerrig på å utfordre det etablerte og åpen for å ta i bruk nye teknologier
 • Ikke redd for å ta et faglig standpunkt
 • Pådriver for optimalisering av prosesser og hyppig utrulling av kode
 • Trives i rollen som bindeledd mellom forretning og IT og synes det er spennende å være involvert i produktutvikling
 • Komfortabel med norsk og engelsk som arbeidsspråk

Vi tilbyr

 • Muligheten til å ha en ledende rolle og sette retning i en helt ny sky- og innovasjonssatsning sammen med et team av svært dyktige utviklere
 • Utvikling av løsninger som er viktige for samfunnet og miljøet
 • Bruk og valg av moderne teknologi, utvikling i skyen og en veldig spennende tech stack
 • Arbeid med digital innovasjon i et veletablert selskap og internasjonalt anerkjent fagmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stor grad av faglig kompetanseutvikling gjennom deltagelse i kurs, konferanser og ulike fagforum

Søknad sendes så snart som mulig

Vi vurderer aktuelle kandidater fortløpende og oppfordrer derfor til å sende søknad så snart som mulig. 

Spørsmål ang. stillingen kan rettes til:

Carl-Henrik Wolf Lund, Section Head NGI Digital

Mail: carl.henrik.wolf.lund@ngi.no Tlf. +47 982 19 311

Roar Haugli, HR-consultant

Mail: roar.haugli@ngi.no Tlf. +47 922 47 534