ANNONSØRINNHOLD

NVE søker systemutviklere – portaler og fagsystemer

Vi søker to engasjerte systemutviklere til å styrke vårt utviklerteam.

Vi søker fortrinnsvis erfarne systemutviklere, men vil også vurdere søknader fra nyutdannede og de med kortere erfaring. Det vi ønsker oss er:

· En portalutvikler

· En fullstackutvikler

Begge stillingene er faste.

Som portalutvikler vil du bli en viktig bidragsyter til Varsom-plattformen. Målet med Varsom er å hindre tap av liv og verdier knyttet til snøskred, flom, jordskred, fjellskred og isforhold i Norge. Der jobber du sammen med varslingstjenesten og fagfolk. Du vil også jobbe med videreutvikling av nve.no og utvikling av andre portalløsninger. Vi ser helst etter en erfaren portalutvikler som kan ta en ledende utviklerrolle.

Som fullstackutvikler vil du jobbe mot den delen av NVE som driver med energi. NVE er reguleringsmyndighet, tilsynsmyndighet og konsesjonsmyndighet, og vi jobber mye med å analysere hvordan utviklingen i Norges kraftsystem blir fremover. Som følge av elektrifiseringen i samfunnet opplever vi flere henvendelser enn før. Samtidig er det også en stor teknologisk utvikling innen produksjon og overføring av elektrisk energi. Vi i NVE må støtte disse utviklingstrekkene, og da må vi også utvikle oss selv. Som utvikler vil du være med på å videreutvikle våre systemer samt etablere helt nye løsninger som bidrar til effektiv oppgaveløsning og elektrifisering av samfunnet. Vi vil gjerne også at du, med din erfaring, kan hjelpe oss å ta riktige utviklingsvalg.

Dere vil begge tilhøre avdeling for IKT og informasjonsforvaltning med ca. 70 medarbeidere. Avdelingen jobber tett sammen med fagavdelingene, samt mot eksterne parter tilknyttet energisektoren og varslingstjenesten. De ledige stillingene er plassert i seksjon for systemutvikling. Vi vil gjerne at dere er med og bidrar til det faglige miljøet i systemutviklingsseksjonen, og at dere synes det er gøy å jobbe i team med elkraftingeniører, snøskredeksperter, samfunnsøkonomer, sikkerhetseksperter og andre fagfolk fra NVEs organisasjon.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver for portalutvikler:

· utvikling av nye og eksisterende CMS-løsninger

· integrasjoner mot fagsystemer

· koordinere den tekniske utviklingen av NVE sine portaler sammen med bestillere

Arbeidsoppgaver for fullstackutvikler:

· utvikling av nye og eksisterende fagsystemer, med interne og/eller eksterne grensesnitt

· koordinere den tekniske utviklingen sammen med bestillere

Kvalifikasjoner

· Høyere utdannelse på bachelor eller masternivå innen IT/teknologi. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse

· erfaring med .NET, C#, ASP.NET MVC, HTML, CSS og Javascript

· webutvikling i Microsoft-stacken

· erfaring med utvikling av webtjenester og REST API

· erfaring med databasemodellering og SQL-programmering mot Microsoft SQL Server

· bruk av TFS/GIT

· god fremstillingsevne på norsk både muntlig og skriftlig

Det er fordelaktig om du har følgende:

· arbeidserfaring som utvikler

· erfaring med å jobbe i team med moderne systemutviklingsmetoder (agil utvikling)

· erfaring med SPA-rammeverk som Angular, Blazor

· erfaring med CMS-løsninger som Umbraco

· erfaring med utvikling mot Azure

· interesse for droner eller IOT. Dette er relativt nye områder for NVE.

· har engasjement for å få til et grønt skifte i Norge

Personlige egenskaper

· strukturert, analytisk og ryddig

· gode samarbeidsegenskaper

· evne til selvstendig problemløsning

· positiv innstilling og godt humør

Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

· utfordrende og stimulerende oppgaver på moderne plattformer i et godt arbeidsmiljø

· fleksible arbeidstidsordninger og sommertid

· gode muligheter for kurs og annen faglig oppdatering

· eget treningsrom og mulighet for trening i arbeidstiden

· gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse. Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser

Stillingene lønnes som rådgiver/seniorrådgiver eller som overingeniør/senioringeniør (1434/1364 eller 1087/1181) kr. 550 000 – 800 000 pr. år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt tilfølge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring. 

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).   

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.