ANNONSØRINNHOLD

NEMS søker 2 Miljøengasjerte full-stack utviklere I Stavanger/Bergen/Oslo.

Har du lyst til å være med på å utvikle gode miljøløsninger? Ønsker du å utvikle produkter fra tidlig idefase og ut i markedet? Alt dette i et utviklervennlig selskap med sunn balanse mellom arbeid og fritid?

Hvis ja, så har vi også lyst til å jobbe med deg!

Nå søker vi nemlig etter to full-stack utviklere (Java og .NET)!’

Kort om oss

NEMS AS er et selskap som utvikler ulike SaaS-løsninger for miljøoppfølging og miljørapportering. I tillegg driver vi med miljørådgivning, og vi hjelper kundene våre med å enklere se og forstå sitt miljøfotavtrykk.

Vi er nysgjerrige og engasjerte og liker å utforske og teste ut nye verktøy og teknologier.

Selskapet ble etablert tilbake i 1986, men vi har stadig vekk fornyet oss, og vi vil fortsette med det sammen med endringene i bransjen!

I dag er vi 20 ansatte, de fleste med mastergrad, og resten med bachelor eller PhD. Vi har ansatte fra syv land inkludert Norge. 40% er kvinner. Gjennomsnittlig fartstid i selskapet er 13 år, så folk trives godt!

Som et lite selskap med flat struktur, er det viktig at alle får bidratt med sine ideer, og at vi alle er med på å sikre at vi hele tiden lærer og blir bedre.

Økt etterspørsel etter løsningene våre gjør at vi har behov for flere utviklere.

Vi kan tilby

For rett kandidat er vi stolte av å kunne tilby deg en arbeidsplass preget av engasjement, samarbeid og en skaperkultur vi er stolt av. Tett knyttet opp mot at vi er med å bidra til at verden når sine ambisiøse klimamål oppleves NEMS som en arbeidsplass med mening.

Videre har vi naturligvis konkurransedyktige betingelser, en gunstig bonusordning samt gode vilkår på pensjon og forsikringer. Verdt å nevne er også at vi har tatt i bruk lunsjkollektivet som har blitt en stor hit på kontoret.

Vi vet at utvikling er viktig for de aller fleste. Derfor er vi opptatt av å tilrettelegge, fasilitere, oppfordre og finansiere kursing og skole minst 80 timer årlig for alle ansatte. I noen tilfaller vil vi også kunne bistå med videreutdanning.

Å drive med utvikling 7.5 timer hver dag, er mer enn nok, og det er derfor viktig for oss med god balanse mellom arbeid og fritid. Fleksitid er en selvfølge, og vi vet godt at det ikke alltid er lett å være fullstendig skjerpet etter for eksempel en våkenatt med syke barn. Derfor er fleksibilitet viktig for oss, og vi er opptatt av å tilrettelegge best mulig for den enkelte.

Sist, men ikke minst har vi nyoppussete lokaler sentralt på Forus. Norges lengste mosevegg og streetart fra RH74 setter sitt preg på arbeidstedet. Dog, er du av typen som ønsker å kombinere med hjemmekontor – er dette selvsagt helt i orden for oss.

Om arbeidet

Utviklingen er på produkter og ikke på prosjekter. Du får være med produkter fra tidlig idefase og ut i markedet. Produktene er hostet på AWS.

Utviklingsteamet jobber etter "You build it, You run it" prinsippet og er ansvarlige for utvikling, testing og daglig drift. Arbeidet skjer sammen med seks engasjerte og dyktige utviklere på teamet. Vi jobber tett sammen med flinke domene-eksperter, og vi liker begge å lære av hverandre. Sammen lager vi de beste produktene. Våre kjerneprodukter hjelper kundene våre med deres miljøregnskap og ESG (Environmental, Social and Governance)-rapportering. Framover ønsker vi å bidra mer med å hjelpe kundene med å også finne gode løsninger for å redusere deres utslipp. Disse løsningene kan ligge dypt begravd i mye data.

Spesifikasjonene er uformelle og utviklerne forventes å bidra til å finne gode løsninger. Alt arbeidet gjøres i iterasjoner.

Vi har et utviklervennlig miljø. Du er admin på egen maskin (de fleste bruker Linux), vi har en åpen dør policy og få møter.

Om deg

Det aller viktigste for oss er at du er en programmerer som ønsker å være med på å utvikle gode og nyttige produkter ved hjelp av moderne teknologi, og har du lyst til det, er det bare å søke! Det skader heller ikke at du har lyst til å jobbe med løsninger som kan hjelpe våre kunder å behandle planeten litt bedre, og at du har en relevant bachelor eller mastergrad.

Teknologi

Java-utvikler

Teknologien vi bruker er i kontinuerlig endring etter hvert som nye teknologier gir oss nye muligheter. Under følger eksempler på teknologi som er i bruk i dag:

Systemene er hostet på AWS. Vi benytter serverless løsninger i nyutvikling. Nøkkelteknologier inkluderer:

AWS Stack:

Lambda, DynamoDB, API Gateway, SQS, SNS, S3, Elastic BeansTalk, RDS PostgreSQL, ECS

Java Stack:

Java 8+, Spring Framework, SpringBoot, Hibernate, Flyway, Gradle, JUnit

JavaScript Stack:

ECMAScript 6+, TypeScript, Node.js, Vue.JS, Vuetify, npm, webpack, jest

"Infrastruktur som kode" og "Kontinuerlig Leveranse":

AWS CloudFormation, AWS CDK, AWS CodeCommit (GIT), AWS CodePipeline, AWS CodeBuild, AWS CodeDeploy

.NET-utvikler

Vår tekniske plattform og toolstack i dag omfatter primært C#, .NET, ASP.NET, Visual Studio, web-applikasjon, webservices. En viktig del av jobben i starten vil være å få løsningen opp på en ny plattform samt flytte løsningen opp i skyen. Du vil være med på å bestemme teknologivalg for denne prosessen.

Kjennskap til Microsoft SQL Server og Delphi er en fordel, men ingen forutsetning. Opplæring gis etter behov.

Utviklingen skjer i et mikro-team på 3-4 personer med en tilpasset scrum/TDD-metodikk

Det er ikke et krav at du behersker alle teknologiene, men at du har lyst til lære å beherske dem.

Om arbeidsgiveren

NEMS AS er eid av Vela Software, en gruppe i Constellation Software Inc (CSI), et av de største aksjeselskapene på Toronto-børsen. Gjennom CSI har vi kollegaer i over 400 softwareselskaper rundt omkring i verden.

I dag er det over 100 kunder som bruker våre løsninger. Vi er ledende på dette i Norge, Danmark og Storbritannia. Vi ser at løsningene våre kan brukes i hele verden, og i andre bransjer enn dagens.