ANNONSØRINNHOLD

Miljødirektoratet søker dyktig fullstack utvikler!

Trives du i team og brenner for gode løsninger? Vi er på vei over i skyen, og vil gjerne ha deg med på laget!

Vil du jobbe for et rent og rikt miljø?

Miljødirektoratet trenger en dyktig fullstack utvikler!

Miljødirektoratet har ansvar for et bredt spekter av løsninger som benyttes av næringsliv, statsforvalter, kommune og innbyggere. Vi er på vei over i skyen og mot smidige produktteam og vil gjerne ha med deg som trives i team med både ansatte og innleide systemutviklere, og som brenner for å lage gode løsninger for brukerne!

Hos oss vil du være med på vår utvikling fra siloer til moduler og mikrotjenester, og du vil få anledning til å påvirke arkitektur, API-design, brukerinteraksjon, skalering og ytelse. Vi jobber etter prinsippene om innebygd sikkerhet, automatiske tester og å skrive kode som er god nok for produksjonssetting, og det ønsker vi at du også gjør.

Hvorfor jobbe hos oss?

Vi har kontorer i Trondheim og Oslo så du kan velge hvor du vil jobbe. Digitaliseringsseksjonen er en trivelig gjeng med ulik kunnskap som har til felles at vi ønsker å lage løsninger som fungerer godt både for brukerne våre og for oss. Vi vektlegger trivsel på jobb, delingskultur, inkludering, godt håndverk og samarbeid, kunnskapsdeling og å jobbe i team.

Sammen med eksterne partnere utvikler og forvalter vi en rekke produkter og tjenester. Hos oss får du jobbe med et viktig samfunnsoppdrag og spennende oppgaver sammen med gode kollegaer. Du vil være med på å både bygge og forvalte produkter i et livsløp. Våre løsninger er i all hovedsak basert på C# og .NET, så du må kunne dette.

Stillingens hovedansvarsområder

 • jobbe med ditt tverrfaglige team for å definere og prioritere oppgaver
 • utvikle fullstack tjenester i .NET
 • deploye applikasjoner i AKS Kubernetes og GitHub Actions
 • videreutvikling og forvaltning av teamets applikasjoner
 • ivareta god kodekvalitet, datasikkerhet og ytelse
 • medvirke til og ta del i ansvar for løsninger, arkitektur og teknologivalg

Hva vi ønsker oss fra deg:

 • at du har lidenskap for teknologifaget
 • at du liker å jobbe i team
 • at du har relevant arbeidserfaring
 • du liker å lære nye ting og er nysgjerrig

Vi tilbyr

 • Fast stilling som sjefingeniør med lønn fra kr. 594 300,- (ltr 65) til kr. 801 300,- (ltr 79) etter erfaring. Særskilt kvalifisert søker kan vurderes høyere.
 • å jobbe med viktige tjenester innenfor klima og miljø
 • Å jobbe med teknologier som C#, AKS Kubernetes, Azure, Terraform, GitHub, React etc.
 • trivelig arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer og interessante faglige diskusjoner
 • fokus på fag, kvalitet, kunnskapsdeling og kompetanseutvikling
 • varierte oppgaver
 • en hybrid arbeidshverdag med arbeidsplass enten på Helsfyr, Oslo eller på Brattøra, Trondheim, og hjemmekontor
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Kontaktpersoner for stillingen er seksjonssjef for digitalisering Linda Jacobsen, telefon 909 08 070 / Linda.Jacobsen@miljodir.no.

Du sender søknad med relevante vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.no.

Vi ønsker at du laster opp dine vitnemål gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 87-2021 ODI

Søknadsfrist: 09. januar 2022

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne, hull i CV og personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene i Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Om oss

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 56 steder i landet.

Søk stillingen Søknadsfrist: 9. januar 2022 Arbeidsgiver: Miljødirektoratet Kommune: Oslo Trondheim Omfang: Heltid Varighet: Fast Arbeidssted: Helsfyr, Oslo eller Brattøra, Trondheim