ANNONSØRINNHOLD

Microsoft 365-administrator

Vi søker etter en dyktig og strukturert Microsoft 365-administrator som har god kunnskap og erfaring med styring av Microsoft sine skyprodukter i en hybrid infrastruktur.

Migrasjonssvingningene påvirker Utlendingsdirektoratet (UDI) i stor grad, og det stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon. Direktoratet har i dag i overkant av tusen ansatte. Hovedkontoret holder til i nye lokaler på Helsfyr. Virksomheten er kjennetegnet av høyt utdannede medarbeidere med stort engasjement for utlendingsfeltet og samfunnsoppdraget.

DIGA (Digitaliseringsavdelingen) er IT-avdelingen i UDI og har i overkant av 120 ansatte. Avdelingen har ansvar for å forvalte og utvikle nasjonale IT-tjenester som håndterer søknader om asyl, visum og opphold. Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. UDI behandler i løpet av et normalår over 400.000 søknader gjennom våre selvbetjenings- og saksbehandlingssystemer. Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og at brukerne våre møter en helhetlig offentlig forvaltning. Utlendingsfeltet er et komplekst og spennende felt, der vi jobber med lange linjer, men samtidig må kaste oss rundt og lage løsninger for å møte umiddelbare behov i det norske samfunnet. UDI er på vei mot å etablere fremtidens saksbehandlingsløsning, der vi ønsker å automatisere en større andel av oppgavene våre ved hjelp av prosessmotor, regelmotor og maskinlæring. Målet vårt er å bli gode på digital deling av data, både med søkerne og samfunnet for øvrig, slik at vi tilrettelegger for sammenhengende tjenester på tvers av sektorer i det offentlige Norge.

Vi er genuint opptatt av å bygge et humørfylt, raust og inkluderende miljø, med mennesker som ønsker å bidra til vårt viktige samfunnsoppdrag.

Arbeidsoppgaver

Vi søker etter en dyktig og strukturert Microsoft 365-administrator som har god kunnskap og erfaring med styring av Microsoft sine skyprodukter i en hybrid infrastruktur.

Du vil inngå i et team med dyktige medarbeidere, plassert i IT-teknisk forvaltning og drift. Teamet jobber målrettet for at UDIs ca. 1000 ansatte og deres samarbeidspartnere skal kunne utnytte Microsoft 365-verktøyene på en effektiv og god måte.

Du vil få ansvar for administrering og operasjonalisering av skyinfrastrukturen, sikre stabil og effektiv drift i en hybrid infrastruktur, i samarbeid med interne ressurser i UDIs IT-avdeling og vår driftsleverandør.

Du må ha evne til å drive frem, formidle og etablere relevante arbeidsprosesser. Du må ha evnen til å jobbe strukturert og bidra til at UDI gjør riktige tekniske og taktiske valg. UDI ønsker å være et fyrtårn i digitaliseringen i staten. Som Microsoft 365-administrator vil du få en sentral rolle i å bidra til at UDI har en stabil og sikker skyinfrastruktur, samt at UDI tar i bruk ny funksjonalitet på en trygg måte.

Vi forventer at du bidrar med gode innspill og idéer til hvordan UDI kan anvende nye løsninger til å jobbe smartere og mer kostnadseffektivt.

Hvis du har lyst til å være en sentral driver i dette arbeidet er dette stillingen for deg!

Du vil få ansvar for å etablere forvaltningsrutiner og sikre optimal utnyttelse av skyinfrastrukturen, gjennom interne ressurser og vår eksterne driftsleverandør.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen informasjonsteknologi. Solid relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning. Høyskoleutdannelse vil bli vektlagt
 • Inngående kjennskap til Microsoft 365/Teams/SharePoint/OneDrive/Exchange/ActiveDirectory
 • God forståelse for skyteknologi og informasjonssikkerhet og kan vise til erfaring med forvaltning av Microsoft 365-plattformen
 • Erfaring med applikasjonsforvaltning, drift og rådgivning
 • Ønskelig med kjennskap til Microsoft Dynamics 365-portefølje
 • Fordel med god kjennskap til PowerShell
 • Prosessforståelse og kjennskap til ITIL-rammeverket vil bli vektlagt
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk

Personlige egenskaper

 • Strukturert og løsningsorientert
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Utadvendt og trives i dialog med både brukere og tekniske ressurser
 • Evne til å prioritere
 • Må trives i hektisk miljø og må kunne håndtere mange parallelle aktiviteter
 • Kundeorientert, ansvarsbevisst og serviceinnstilt
 • Gode samarbeidsevner (både en til en og i grupper)
 • Utholdenhet i utfordrende saker

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag, preget av høy faglig kompetanse, engasjement og dyktige medarbeidere
 • En unik mulighet til å være en del av et sterkt fagmiljø og få mulighet til å påvirke hvordan Digitalisering i UDI utvikler seg
 • En virksomhet som har fokus på kontinuerlig forbedring og som er i endring
 • En spennende og variert arbeidshverdag med hyggelige kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid, sommer-/vintertid og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Overtidsbetaling ved pålagt overtidsarbeid
 • Gode løsninger for mobil arbeidsplass
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver/overingeniør/senioringeniør avhengig av kvalifikasjoner i lønnsspennet kr. 600 000 – 785 000 brutto pr år. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Attester/vitnemål må legges inn i portalen sammen med søknaden. Søkere som blir kalt inn til intervju, vil bli bedt om å sende lenke til Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no)). Hvis du har utdanning fra utlandet, ber vi om attest fra Nokut. For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer personer til å søke jobb hos oss, på tvers av alder, bakgrunn (eks hull i CV) og funksjonsevne. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det.Avkryssingene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine. I samsvar med Offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Om arbeidsgiveren

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no