ANNONSØRINNHOLD

Løsningsarkitekt i et av Norges største finansforetak

KBN, den norske stats kommunalbank, er et av Norges største finansforetak. Vi tilbyr lån til kommunesektoren og søker en dyktig løsningsarkitekt.

KBN, den norske stats kommunalbank, er et av Norges største finansforetak med 450 milliarder i forvaltningskapital. Vi finansierer kommunale investeringer over hele landet og ønsker å fremme bærekraftige lokalsamfunn og bidra i det grønne skiftet. Bankens utlån til kommunal sektor finansieres i internasjonale kapitalmarkeder.

KBN skal utvikle og forvalte digitale løsninger som sikre kundene den beste kundeopplevelsen og som bidrar til forenkling og kvalitetsheving internt i KBN. Løsningsarkitekten i KBN vil jobbe som arkitekt og teknisk prosjektleder – ettersom hva som trengs i de ulike prosjektene.

SENTRALE ARBEIDSOPPGAVER

 • Ha oversikt over alle våre plattformer og applikasjoner og ha det overordnede ansvaret for Kommunalbankens helhetlige IT arkitektur, på tvers av alle systemer og integrasjoner
 • Sammen med forretningssiden designe IT-løsninger som løser virksomhetens behov og setter brukeren i sentrum
 • Være ansvarlig arkitekt i utvikling av våre nye IT-løsninger slik at KBN sikrer at løsningene på overordnet nivå tilfredsstiller de funksjonelle behovene samtidig som de er riktig oppbygd og tilfredsstiller våre arkitektur- og sikkerhetskrav
 • Utarbeide langsiktige målbilder og veikart for våre fremtidige utviklingsløp, samt designe våre fremtidige løsninger som består av en portefølje av kjøpte forretningsapplikasjoner, egenutviklede løsninger, integrasjoner og datavarehus og fremtidig data lake.
 • Sikre en god IT arkitektur herunder sikkerhet og kvalitet som støtter både den daglige driften og behovene til kommende utviklingsprosjekter.

BAKGRUNN OG FORMELL KOMPETANSE

 • Høyere teknisk utdannelse på master-nivå
 • Solid erfaring i roller som utvikler, teknisk- og/eller funksjonell arkitekt, teamleder e.l. der kost/nytte samt vurderinger av kort/lang sikt inngår i dine vurderinger.
 • Solid erfaring fra store og mellomstore utviklings- og endringsløp.
 • Kjennskap til applikasjoner/løsninger fra bank/finans (kunderettede og interne) er en stor fordel.
 • God erfaring fra applikasjonsarkitektur, gjerne fra et Microsoft-miljø og kundefront, men erfaring eller kunnskap fra heterogene miljøer vil vektlegges
 • God forståelse for samspillet med infrastruktur- og informasjonsarkitektur, samt porteføljestyring av applikasjoner
 • Strukturell forståelse, prosesskunnskap, analytiske ferdigheter, evne til å visualisere og konseptualisere
 • God fremstillingsevne på norsk og engelsk skriftlig og muntlig tilpasset ulikt publikum.

Spørsmål vedr. stillingen kan rettes til:

Rudin Gjataj, Head of Digital, rgj@kbn.com, mob. 98460734

Harald Saksvik, Head of IT, hasa@kbn.com, mob. 95172355