ANNONSØRINNHOLD

Kodende arkitekt til Oslo kommunes digitaliseringssatsing

Skjønner du deg både på programmering og systemarkitektur? Er du til alt overmål en hjelpsom sjel som elsker å bruke tiden din på å gjøre andre utviklere gode?

Vil du bli vår nye superhelt?

Vår teknologiavdeling har vokst til snart 50 ansatte fordelt over 13 team. Med det har også behovet for samordning og fellesføringer økt. Det er derfor behov for en ny arkitekt som kan hjelpe oss å skalere videre.

Litt om rollen

Litt formelt formulert kan vi si at arkitektene i Origo har ansvar for at vi jobber helhetlig med kode og leverer riktig kvalitet til rett tid. Vi ønsker oss en som har overblikket over den teknologiske helheten, og er sparringspartner med teamene og teknologiledelsen i både store veivalg og daglige dilemma.

Du vil i denne rollen fordele tiden din mellom teamene for å forstå og understøtte dem best mulig. Noe tid vil du bruke på å utarbeide generelle føringer og drive prosesser på tvers i teknologiavdelingen.

I løpet av det første året eller to vil det være naturlig at du er involvert i blant annet å:

 • Jobbe med teamene for å få til dag-null-oppstart med kode i produksjon på første dag på teamet for nye utviklere
 • Identifisere behov for fellesføringer, og i samarbeid med utviklerne utarbeide disse
 • Bistå med å få etablert devops-metrikker på tvers av alle team, og jobbe med team for å forbedre disse på vei til hurtigere leveranse med lavere risiko
 • Bygge nyttige prototyper eller verktøy som du ser at vil ha godt kost/nytte-forhold for utviklere
 • Sørge for å kode nok til å holde deg relevant
 • Bidra inn i fagforumene til Origo, og kanskje dra i gang en eller to
 • Presentere på relevante meetups og konferanser – og ikke minst på Origos egen internkonferanse O-zone!
 • Rådgi og inspirere tech leads og utviklere slik at de kan utarbeide best mulig arkitektur for produktet sitt, som også understøtter teknisk målbile

Rollen rapporterer til teknologisjef og inngår i teknologiledergruppen.

Litt om deg

Vi håper du er trygg nok til å skjære gjennom når det er riktig, og at du er erfaren og ydmyk nok til å skjønne når det er riktig å lytte eller fasilitere. I rollen vil det være behov for pedagogiske evner, tydelig kommunikasjon, forståelse av helhet og evne til å håndtere sterk faglig uenighet uten å miste ro.

Du deler forhåpentligvis vår tro på autonome og tverrfaglige team med eierskap til hele livssyklusen. Men vi håper du samtidig har evnen til å reflektere rundt når autonomien begynner å bli et hinder for de høyere målene og skaleringsmulighetene.

Vi bygger vår fremtidige infrastruktur på AWS, og jobber for tiden med å forberede og flytte inn på denne. På baksia er det mye JVM (Java, Scala, Kotlin) i containere, men også Python, Node og Golang der det gir mest mening. På frontend skriver vi både javascript og typescript, men vi heller nok litt mer mot sistnevnte. Og så har vi landet omtrent midt mellom Vue og React.

Litt om Oslo Origo

Origo er spydspissen i Oslo kommunes arbeid med transformasjonen mot mer proaktive, sikre og effektive digitale innbyggertjenester. Vårt mål er å legge til rette for at Oslo kan realisere Historien om Tim: https://youtu.be/_OvFiWB5MFg

Oslo kommune har skjønt verdien av å ha intern kompetanse på digital produktutvikling. Vi har de siste tre årene hatt luksusen det er å kunne bygge opp et fantastisk arbeidsmiljø fra bunnen av.

I sentrale lokaler på Glasmagasinet i Oslo sentrum vil du i Origo møte en svært hyggelig blanding av utviklere, data scientists, arkitekter, UX- og tjenestedesignere, hardwareutviklere, organisasjonsutviklere, kommunikatører og HR-folk.

Du kan lese mer om hvordan det er å jobbe 100% samfunnsnyttig hos oss: https://labs.oslo.kommune.no/jobb

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til teknologisk målbilde og felles forståelse i teamene
 • Identifisere teknologiske fellesføringer og -løsninger
 • Involvere teamene i målarbeid
 • Prototype og utforske gode løsninger sammen med team
 • Beslutte unntak fra føringer der det er hensiktsmessig
 • Representere Oslo og Origo i relevante arenaer, både internt og nasjonalt
 • Holde oversikt over relevante sikkerhetskrav og ytre premisser
 • Støtte ikke-tekniske ledere ved behov

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høyskole eller universitetsnivå, bachelor eller mastergrad
 • Erfaring, kvalifikasjoner og personlig egnethet kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Flere års erfaring og referanser til systemer du har bygget eller vært med å bygge.
 • Du kan skrive effektiv, strukturert og gjenbrukbar kode og har erfaring fra flere deler av stacken.
 • Du forstår og reflekterer godt over fordeler og ulemper ved arkitekturvalg som tas.
 • Erfaring med allmenn sky (Azure, GCP eller AWS) samt containere.
 • Erfaring med å jobbe tverrfaglig og i team.
 • Du har god muntlig og skriftlig formuleringsevne i norsk.

Personlige egenskaper

 • Vi er veldig opptatt av å bygge et humørfylt, raust og inkluderende miljø, med folk som gjerne får litt ekstra kick av vårt viktige samfunnsoppdrag. Vi er fortsatt i en tidlig fase, så du må tåle, og kanskje til og med like, at ikke alle oppgaver er definert. Er du initiativrik og tør å spørre kommer du langt.
 • Vi skal lage og lære mye nytt, så det er en fordel å ikke være utpreget pessimist eller problemorientert. Litt mer Solan enn Ludvig, som Aukrust kanskje ville sagt. Bonuspoeng om du er nysgjerrig, og evner å både lytte og dele.
 • Et grunnprinsipp for oss er å se helheten fremfor enheten, og ikke tenke at «det er noen andre sitt problem».
 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges.
 • For disse stillingene ser vi spesielt etter lune, varme, engasjerte og inkluderende folk som både har engasjement for teknologien og evnen til å hele tiden se sin oppgave i det større bildet.

Vi tilbyr

 • Kjempemulighet til å bygge samfunnsnyttige tjenester som brukes av hundretusenvis av innbyggere
 • Muligheten til å fornye hvordan offentlige tjenester bygges og bygge et miljø fra grunnen
 • Store muligheter til å påvirke egne oppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Hackathons, internkonferanser og hardwarelab
 • Gode låne- pensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring. Som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2% av din brutto lønn til pensjonsinnskudd.
 • Fleksibel arbeidstid. Arbeidstid er 37 timer 55 minutter per uke inkl. lunsj. Gode muligheter for avspasering av plusstid.
 • Lønnsspenn for fagsjef fra 46 – 76, for tiden 614 800 – 1 103 800 kr, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.

Oslo Origo er Oslo kommunes felles satsing på digital transformasjon. Målet med Oslo Origo er å forbedre hverdagen til innbyggerne i Oslo gjennom digitalisering av kommunens tjenester. Oppgaven vår er billedliggjort i Historien om Tim: https://youtu.be/_OvFiWB5MFg

Vi er helt avhengige av å ha ansatte som gjenspeiler mangfoldet i byens befolkning for å kunne utvikle de beste tjenestene for våre innbyggere. Dette er et mål vi jobber aktivt mot og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønnsidentitet, seksuell identitet, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.