ANNONSØRINNHOLD

IT-utvikler for GIS og geodatamedarbeider for GIS

Vi søker etter deg som kan hjelpe oss å rigge våre systemer for fremtidens GIS-behov i Bergen kommune og trenger en person som evner å sette seg inn i ny teknologi og som sammen med utviklingsgruppen velger riktig vei for fremtidens systemer.

Plan- og bygningsetaten har som visjon å gjøre Bergen til en aktiv og attraktiv by for alle. Gjennom byplanlegging utvikler vi gode bystrukturer i tråd med kommuneplanens mål om den kompakte gåbyen. Byggesaker, plansaker, oppmåling og vedlikehold av kommunens kartbaser er blant våre ansvarsområder. Vi har mange spennende arbeidsoppgaver som befinner seg i skjæringspunktet mellom arealutvikling og politikk. Våre roller varierer mellom myndighetsutøvelse, forvaltning, rådgivning og utvikling. Plan- og bygningsetaten tilhører Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling, og vi er ca. 240 medarbeidere fordelt på fem fagavdelinger. Vi holder til i moderne, aktivitetsbaserte lokaler i Autogården i Johannes Bruns gate.

Seksjon for GIS og plandata har ansvar for utvikling av Bergen kommunes geografiske informasjonssystemer (GIS). GIS gir nødvendig beslutningstøtte til saksbehandlere i Bergen kommune og rikt kartinnsyn for publikum. GIS-løsningene vi forvalter og utvikler har omfattende bruksområder og integrasjoner med flere sentrale konsernovergripende systemer, for eksempel www.bergenskart.no eller dashboard knyttet til beredskap.

Vi har behov for deg som kan hjelpe oss å rigge våre systemer for fremtidens GIS-behov i Bergen kommune og trenger en person som evner å sette seg inn i ny teknologi og som sammen med utviklingsgruppen velger riktig vei for fremtidens systemer.

Vi er åpne for søknader fra både nyutdannede og mer erfarne kandidater.

Husk å skrive i din søknad om du søker på stilling 1, 2 eller eventuelt begge stillinger.

Stilling 1: IT-utvikler for GIS

Du vil i hovedsak jobbe med webrelatert utvikling, men i noen tilfeller kan det dukke opp forespørsler på systemutvikling, eller andre sideprosjekter.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for frontend utvikling av kartapplikasjoner basert på ArcGIS-plattformen.
 • Ansvarlig for backend utvikling av Microsoft-applikasjoner, hovedsakelig rettet mot web. F.eks. APIer eller nettsider på .NET-plattformen.
 • Inngå i team som drifter og forvalter kartløsningen for saksbehandlere og den eksterne Bergenskart-løsningen.
 • Utvikle og videreutvikle diverse kartløsninger, nettsider og systemer som brukes internt i kommunen, i tillegg nettsider og kartløsninger for publikum.
 • Jobbe med å integrere kommunens GIS tett mot andre systemer og pågående prosjekter, herunder kommunens sakssystem, planregister, Bergenskart, beredskapsarbeid m.fl.

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning tilsvarende bachelornivå rettet mot programmering, utvikling eller IT.
 • Erfaring innen utvikling. Dette kan være erfaring innen frontend-språk som eks. JavaScript eller backend- språk som eks. C# eller Java.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig (dokumenteres med eks. Norsknivå B2).

Følgende kompetanse kan telle positivt:

 • Erfaring med C#.
 • Erfaring med MVC-modellen eller utvikling av APIer på .NET-plattformen.
 • Evnen til at skape stabile og sikre løsninger, og integrasjon av nye teknologier i eksisterende løsninger.
 • Kjennskap til PostGIS eller SDE som geometrihåndteringssystemer for databaser.
 • Erfaring med Python.
 • Erfaring med programmering av webapplikasjoner som inneholder kart eller bruker integrasjoner med kart.
 • Erfaring med ArcGIS-plattformen.

Stilling 2: Geodatamedarbeider for GIS

Du vil i hovedsak jobbe med oppgaver knyttet til GIS innenfor ESRI programporteføljen.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikling av Kartportal for publikum.
 • Utvikling av brukergrensesnitt og innhold/tjenester for desktop GIS.
 • Daglig drift og dataforvaltning av kommunens kartsystem.
 • Prosjektstyring.

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning tilsvarende bachelornivå innen Informasjons-teknologi/geomatikk.
 • Erfaring med bruk av ArcGIS Pro, QGIS eller GISLINE.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig (dokumenteres med eks. Norsknivå B2).

Følgende kompetanse kan telle positivt:

 • Erfaring med nevnte oppgaver i kommunal regi.
 • Erfaring med oppsett og drift av ArcGIS Enterprise.
 • Erfaring med GISLINE, FME og FOSS4G programvare som for eksempel QGIS.
 • Utviklerkompetanse innen JavaScript, Python, SQL, CSS og HTML5 og webpublisering.
 • Kunnskap om databasesystem som PostGreSQL og Microsoft SQL Server.
 • Forståelse for SQL-spørringer.

Personlige egenskaper

Vi ønsker å knytte til oss en person med sansen for systemtankegang, tverrfaglig samarbeid og ikke minst interesse for kart. Du må være kreativ, fleksibel og åpen. Personlige egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr

Vi tilbyr deg en stilling der du kan være med å sette Bergen på kartet. Variert arbeidshverdag med god kombinasjon av kontorarbeid og mulighet for fjernarbeid.

Lønn etter avtale.