ANNONSØRINNHOLD

Innovativ Junior Frontend-utvikler søkes til Artsdatabanken

Har du høyere utdanning innen IT og et ønske om å bidra til viktig kunnskapsformidling?

Artsdatabanken leter etter en engasjert ny Frontend-utvikler som skal hjelpe de mot sitt mål om at deres brukere skal få et stadig mer innholdsrikt og brukervennlig tilbud!

Informasjon om stillingen

Academic Work leter på vegne av sin kunde, Artsdatabanken, etter en nyutdannet Frontend-utvikler. Vi ser etter deg som ønsker å bidra positivt til å lage samfunnsnyttige og åpne informasjonstjenester om arter og natur i Norge.

Du vil bli en del av et team på sju utviklere som jobber med egenutviklede og skreddersydde løsninger basert på moderne teknologi og åpen kildekode. Samarbeidet står sterkt i dette teamet, og du vil bli en del av et erfarent fagmiljø der du har mulighet til å komme med mange innspill og ideer.

VI TILBYR

 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Varierte arbeidsoppgaver innen utvikling av spennende løsninger for kunnskapsformidling
 • Fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Flotte nyoppussede lokaler på Pirsenteret

  Arbeidsoppgaver

  I Artsdatabanken vil du i stor grad jobbe med å videreutvikle grensesnittet til hovednettsiden. På Artsdatabanken finner man blant annet artskart, oversikt på artsobservasjoner og rødlista. Arbeidsoppgavene innebærer blant annet å integrere disse til en sømløs tjeneste og utvikle muligheter for navigasjon mellom de tilgjengelige systemene. Du vil være innom følgende:

 • Bidra i utviklingen av nye løsninger
 • Videreutvikling av nettsted og underliggende tjenester
 • Åpne data og åpne lisenser
 • Risikovurdering av arter og naturtyper
 • Systematisering av arter
 • Drift av system

Vi søker deg som

Du er moden, og evner å reflektere og ser på tilbakemelding som en måte for personlig utvikling. Som utvikler er det viktig at du er løsningsorientert, og kan bryte ned og analysere utfordringer du møter for å finne en god løsning. Stillingen innebærer at man jobber tett med andre faginstitusjoner, og gode samarbeidsevner vil derfor være viktig. Videre ser vi etter deg som er selvstendig og kan ta ansvar for å drive egne arbeidsoppgaver fremover. Til sist er Artsdatabankens verdier involverende, nyskapende og troverdig – disse egenskapene ser vi også etter hos deg!

Søkere må oppfylle følgende krav til stillingen:

 • Høyere utdanning innen programmering, informatikk eller lignende
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Behersker norsk meget godt som språk, både skriftlig og muntlig

Det vil vektlegges om du har erfaring med frontendutvikling, bruk av moderne rammeverk for webutvikling (React, Angular, Node eller lignende) og/eller har kunnskap om Open Source prosjekter og REST-baserte tjenester. Det er også positivt om du har noe kjennskap til UX/interaksjonsdesign.

Artsdatabanken er en inkluderende arbeidsplass, som gjerne tilrettelegger for sine ansatte ved behov. De er åpen for deg som har funnet din retning inn i arbeidslivet på forskjellige måter. Hos Artsdatabanken er først og fremst dine ferdigheter og egenskaper viktig.

Hvis dette virker interessant, vil vi gjerne motta din søknad! Legg også ved CV og vitnemål.

ANNEN INFORMASJON

 • Oppstart: Etter avtale
 • Sted: Trondheim
 • Søknadsfrist: 23. mars - Uavhengig av utfall, vil vi oppdatere deg om fremdrift etter søknadsfristens utløp.

Stillingen lønnes som overingeniør, stillingskode 1087. Normal avlønning for overingeniør er 475.000-600.000 for juniorutvikler, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og den som blir tilsatt må påregne at det skjer endringer av arbeids- og ansvarsområdet. De første seks månedene er prøvetid.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Artsdatabanken er en åpen og inkluderende arbeidsplass med jevn kjønnsfordeling. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Artsdatabanken er en IA-bedrift.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du får beskjed dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Informasjon om bedriften

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. De sammenstiller informasjon om arter og natur, deres egenskaper, bilder, artsfunn, kartdata og lignende, via åpne API-er, nedlastingstjenester og nettpresentasjoner. I tillegg utfører de risikovurderinger av arter og naturtyper og samler store mengder data fra Citizen Science-systemer.

Deres hovedoppgave er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper. Gjennom innhenting, systematisering og formidling av kunnskap, bygger de broer mellom vitenskap og samfunn. Artsdatabanken er en faglig uavhengig etat under Klima- og miljødepartementet og holder til i Havnegata på piren i Trondheim.

Les mer om Artsdatabanken på deres hjemmeside og facebook-side!

Denne rekrutteringen gjennomføres av Academic Work, men du kommer til å bli ansatt hos Artsdatabanken.