ANNONSØRINNHOLD

IKT Sjefsarkitekt

Bane NOR har i dag en intern IT enhet organisert i Divisjon Digitaliering og Teknologi. Denne består av 60 ansatte og er organisert i avdelinger for Drift, Applikasjoner og Styring/Innovasjon.

Drift av IT tjenestestene er outsourcet til ekstern leverandør. De siste tre årene har Bane NOR modernisert IT enheten og etablert nye funksjoner for prosjekt- og porteføljeledelse og arkitekturstyring. Arkitekturstyringen er organisert i arkitekturdomener og kompetanseområder som i dag dekkes av en gruppe på 13 IT arkitekter i en blanding av ansatte og innleide.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter i denne nasjonale krisen med bekjempelse av Covid-19 virus. Derfor gjennomfører vi kun videointervjuer inntil videre.

Arbeidsoppgaver

Du vil jobbe med å lede det videre arbeidet med IT arkitekturstyring i selskapet og utvikle Bane NOR sitt IT landskap videre gjennom en modernisering de neste årene.

Vi søker en engasjert og faglig dyktig IKT-sjefarkitekt med lang erfaring fra arkitekturarbeid og utvikling av en arkitektur-tjeneste.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen IT fra universitet/høyskole (Bachelor eller Master)

 • Lang erfaring med IT arkitekturarbeid og utvikling av arkitektur-tjenester
 • Erfaring i ledelse av IT Arkitekter
 • Erfaring med arkitekturstandarder og styring av IT porteføljer
 • Erfaring i å bygge IT Arkitekturmålbilder, samt formidling og forankling av disse i forskjellige nivåer av organisasjonen
 • God gjennomføringsevner og evne til å videreutvikle arkitekturfunksjonen i Bane NOR
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevner både på norsk og engelsk

Bane NOR samarbeider med ekstern leverandør for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Evne til å kunne få raskt overblikk over komplekse virksomheter og problemstillinger, og sette deg inn i nye oppgaver

 • Evne til å motivere, inspirere og prioritere
 • Gode samarbeids- og kommunikasjons evner
 • Selvstendig, etterettelig og med høy faglig integritet
 • Gode analytiske evner og helhetsforståelse
 • God rolleforståelse; Evne til å iveareta ulike roller og være bevisst i møte med ulike organisasjonskulturer
 • Evne til å jobbe målrettet, teamorientert og skape gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt
 • Selvstendig og initiativrik

Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • En faglig utfordrende stilling hos en viktig samfunnsaktør
 • En synlig rolle med stor påvirkningskraft og mulighet til å bygge videre på en "ny" IT organisasjon
 • Konkurransedyktige betingelser på lønn og pensjonsordning
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VYs tog
 • Moderne forretningslokaler i nytt bygg nær Oslo S